شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مدیریت ساختارهای سازمانی

مدیریت ساختارهای سازمانی
نوع دوره
مدیران پایه
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
26 نفر
مدرس دوره
فاطمه اسکندر
بسته است

راهنما

- دوره آموزشی فوق از مجموعه دوره‌های حینِ انتصاب کارکنان و مدیران است.
- حضور افراد در دوره به صورت فردی منوط به تایید مدیریت منابع انسانی سازمان مربوطه است.
- مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛ لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد.
- صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در 75 درصد از زمان تعریف شده دوره است.
- پس از تایید حضور فراگیر در کلاس و انجام اقدامات لازم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
پخش زنده مدیریت ساختارهای سازمانی - (30 مهر 1402)(ساعت 9 الی 12)
240 دقیقه
پخش زنده مدیریت ساختارهای سازمانی - (2 آبان1402)(ساعت 9 الی 12)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) مدیریت ساختارهای سازمانی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای