شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره‌های آموزشی تربیت مدرس (ویژه وزارت جهاد کشاورزی) - مشمول تبصره بند 4/الف دستورالعمل

دوره‌های آموزشی تربیت مدرس (ویژه وزارت جهاد کشاورزی) - مشمول تبصره بند 4/الف دستورالعمل
تعداد آزمون ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
26 جلسه
مدرسان
احمد ذاقلی،زهرا احمدی پور
«مشاهده»

راهنما

1. بارگذاری مستندات مورد نیاز، شامل موارد زیر در قالب یک فولدر فشرده(زیپ‌شده) در قسمت بارگذاری مدارک؛  نام فولدر مذکور شامل نام و نام خانوادگی فراگیر به‌صورت فارسی باشد.
  •   عکس پرسنلی
  •    تصویر شناسنامه
  •    تصویر کارت ملی
  •  تصویر آخرین حکم کارگزینی
  •    تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل کارشناسی ارشد)
  •  تصویر گواهی استعلام مدرک تحصیلی (قابل دریافت براساس راهنمای استعلام مدارک تحصیلی)
 2. دوره های آموزشی تربيت مدرس برای متقاضیان مشمول تبصره، شامل 2 عنوان آموزشی زیر است که  به صورت غیرهمزمان (ضبط شده) برگزار می شود:
    آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط ـ 4 ساعت
    شناخت نظام اداری ایران ـ 4 ساعت

3 .بعد از ورود به هر دوره، لازم است نسبت به مشاهده فیلم ها و دریافت و مطالعه درسنامه های آموزشی، شرکت در آزمون و تکمیل فرم نظرسنجی هر دوره اقدام نمائید؛ آزمون دوره ها به صورت تستی چهارگزینه ای و شرط قبولی در آن، کسب حداقل امتیاز 70 از 100 است؛ ضمناً هر فراگیر در صورت عدم موفقیت در نوبت اول، دو بار فرصت مجدد برای شرکت در هر آزمون دارد.

5. پس از اعتبارسنجی و تأييد مدارك و مستندات بارگذاری شده و طی موفق فرايند فوق و تسویه شهریه، گواهينامه شرکت کنندگان به صورت الكترونيكی صادر و ارائه خواهد شد.

ساختار

بارگذاری مدارک
0 دقیقه
طرح درس آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
کلیات و مبانی قانونی
19 دقیقه
اصول ، راهبردها و فرآیند ها
16 دقیقه
ساختار و ضوابط اجرایی آموزش ها
21 دقیقه
گواهینامه ها ، امتیازات و سازوکارهای انگیزشی
14 دقیقه
درسنامه آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت
0 دقیقه
آزمون آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط (ویژه وزارت جهاد کشاورزی)
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط (ویژه وزارت جهاد کشاورزی)
50,000 تومان
نظرسنجی آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
طرح درس شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
کلیات و مفاهیم
12 دقیقه
نظام اداری و توسعه
20 دقیقه
مسائل و چالش های نظام اداری
21 دقیقه
هفت برنامه تحول در نظام اداری
14 دقیقه
ده برنامه تحول در نظام اداری
23 دقیقه
نقشه راه و برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره اول)
21 دقیقه
برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)
32 دقیقه
جمع بندی و نتیجه گیری
26 دقیقه
درسنامه شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
آزمون شناخت نظام اداری ایران- (ویژه وزارت جهاد کشاورزی)
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه شناخت نظام اداری ایران- (ویژه وزارت جهاد کشاورزی)
50,000 تومان
نظرسنجی شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
اظهار نظر کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

مدرسانسوابق تحصیلی:
ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367
ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370
ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از سال 1396 تا 1400

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای