شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


جهاد تبیین ( ویژه مدیران دستگاهی)

جهاد تبیین ( ویژه مدیران دستگاهی)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد فراگیر
97 نفر
ویژه معرفی شدگان

راهنما


 

ساختار

نظرسنجی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای