شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


کانون ارزیابی کارشناس (قرار کار معین)

کانون ارزیابی  کارشناس (قرار کار معین)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
36 نفر
بسته است

راهنما

ساختار

تایید کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای