شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


تعارض منافع در بخش دولتی

تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
23 جلسه
تعداد فراگیر
1687 نفر
مدرس دوره
سعید هراسانی
100,000 تومان
100,000 تومان

راهنما

  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا 60 روز فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

ساختار

کلیات و پیشینه تعارض منافع
7 دقیقه
تعارض منافع چیست؟
19 دقیقه
انواع تعارض منافع (1)
11 دقیقه
انواع تعارض منافع (2)
19 دقیقه
موقعیت‌های تعارض منافع (1)
16 دقیقه
موقعیت‌های تعارض منافع (2)
8 دقیقه
موقعیت‌های تعارض منافع (3)
18 دقیقه
موقعیت‌های تعارض منافع (4)
25 دقیقه
موقعیت‌های تعارض منافع (5)
10 دقیقه
موقعیت‌های تعارض منافع (6)
9 دقیقه
موقعیت‌های تعارض منافع (7)
19 دقیقه
علل و پیامدهای تعارض منافع در نظام اداری
11 دقیقه
تفاوت فساد و تعارض منافع
10 دقیقه
ناکارآمدی ناشی از فساد
13 دقیقه
کاهش اعتماد عمومی
13 دقیقه
فقر و نابرابری
13 دقیقه
راهکارهای مدیریت تعارض منافع
20 دقیقه
ممنوعیت و ایجاد محدویت برای قرار گرفتن در برخی از موقعیت‌های تعارض منافع
13 دقیقه
افشای موقعیت تعارض منافع
11 دقیقه
فرهنگ‌سازی سازمانی‌
12 دقیقه
قوانین مرتبط با تعارض منافع در ایران
15 دقیقه
نقاط پر ریسک تعارض منافع
21 دقیقه
مدیریت تعارض به مثابه نظام
23 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون تعارض منافع در بخش دولتی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه تعارض منافع در بخش دولتی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
35,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

4.30 از 5 / 5 رای