شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست علمی _ تخصصی توسـعه فـردی و تعـالی سـازمانی در سـازمانهـای بروکراتیک

نشست علمی _ تخصصی توسـعه فـردی و تعـالی سـازمانی در سـازمانهـای بروکراتیک
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
1054 نفر
مدرس دوره
مهدی عبدالحمید

راهنما

ساختار

بازپخش نشست علمی _ تخصصی توسـعه فـردی و تعـالی سـازمانی در سـازمانهـای بروکراتیک
91 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
گواهینامه نشست علمی _ تخصصی توسـعه فـردی و تعـالی سـازمانی در سـازمانهـای بروکراتیک
20,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه

مدرسان


سوابق تحصیلی
  • دکتری مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

امتیاز

3.14 از 5 / 11 رای