شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره‌های آموزشی تربیت مدرس (ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

دوره‌های آموزشی تربیت مدرس (ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
تعداد آزمون‌ها
5 آزمون
تعداد فصل‌ها
7 فصل
مدت دوره
32 ساعت
تعداد جلسات
65 جلسه
تعداد فراگیر
28 نفر
مدرسان
سیامک رضا مهجور،ناهید شفیعی،رامسیس افتخاری مقدم،احمد ذاقلی،زهرا احمدی پور،کمیل رودی
بسته است

راهنما

لطفاً مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
1-    بارگذاری مستندات مورد نیاز، شامل موارد زیر، در قالب یک فولدر فشرده (زیپ‌‌شده) در قسمت بارگذاری مدارک؛ نام فولدر مذکور شامل نام و نام خانوادگی فراگیر به صورت فارسی باشد.
-    عکس پرسنلی
-    تصویر شناسنامه
-    تصویر کارت ملی
-    تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل کارشناسی ارشد)
-    تصویر گواهی استعلام مدرک تحصیلی (قابل دریافت براساس راهنمای استعلام مدارک تحصیلی)
-    تصویر آخرین حکم کارگزینی
2.    دوره‌های آموزشی تربیت مدرس، شامل 5 عنوان آموزشی زیر است که به صورت غیرهمزمان (ضبط‌ شده)، برگزار می‌شود:
-    روش‌ها و فنون آموزشی(تدریس) ـ 8 ساعت
-    روش‌های سنجش و ارزشیابی آموزشی ـ 8 ساعت
-    تکنولوژی آموزشی ـ 8 ساعت
-    آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط ـ 4 ساعت
-    شناخت نظام اداری ایران ـ 4 ساعت
3.    بعد از ورود به هر دوره، لازم است نسبت به مشاهده فیلم‌ها و دریافت و مطالعه درسنامه‌های آموزشی، شرکت در آزمون و تکمیل فرم نظرسنجی اقدام نمائید؛ آزمون دوره‌ها به‌صورت تستی چهارگزینه‌ای و شرط قبولی در آن، کسب حداقل امتیاز 70 از 100 است؛ ضمناً هر فراگیر در صورت عدم موفقیت در نوبت اول، دو بار فرصت مجدد برای شرکت در هر آزمون دارد.  
4.    پس از اعتبارسنجی و تأیید مدارک و مستندات بارگذاری شده، طی موفق فرایند فوق و تسویه شهریه، گواهینامه شرکت‌کنندگان به‌صورت الکترونیکی صادر و ارائه خواهد شد.

ساختار

بارگذاری مدارک
0 دقیقه
طرح درس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
درسنامه روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
درسنامه روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
مقدمه
2 دقیقه
اصول آموزش بزرگسالان
8 دقیقه
تفاوت مدرس حرفه‌ای با دیگر نقش‌های آموزشی
11 دقیقه
تفاوت آموزش بزرگسال در مبانی آموزش
9 دقیقه
تفاوت آموزش بزرگسال در ابعاد آموزش
8 دقیقه
تدوین نقشه راه آموزشی- 1
20 دقیقه
تدوین نقشه راه آموزشی- 2
12 دقیقه
شکل‌دهی به محیط آموزشی- 1
15 دقیقه
شکل‌دهی به محیط آموزشی- 2
5 دقیقه
درگیر کردن یادگیرندگان- 1
9 دقیقه
درگیر کردن یادگیرندگان- 2
13 دقیقه
درگیر کردن یادگیرندگان- 3
5 دقیقه
ارائه بازخور
13 دقیقه
فن سخنرانی- 1
15 دقیقه
فن سخنرانی- 2
13 دقیقه
زبان بدن- 1
13 دقیقه
زبان بدن- 2
14 دقیقه
فنون دیگر آموزشی- 1
12 دقیقه
فنون دیگر آموزشی- 2
17 دقیقه
غلبه بر موانع یادگیری- 1
14 دقیقه
غلبه بر موانع یادگیری- 2
12 دقیقه
ارزیابی یادگیرندگان- 1
13 دقیقه
ارزیابی یادگیرندگان- 2
11 دقیقه
ارزیابی یادگیرندگان- 3
11 دقیقه
رویدادهای آموزشی
12 دقیقه
فضای آموزشی
11 دقیقه
ابزارها و فناوری‌های آموزشی- 1
12 دقیقه
ابزارها و فناوری‌های آموزشی- 2
10 دقیقه
توسعه حرفه‌ای- 1
14 دقیقه
توسعه حرفه‌ای- 2
10 دقیقه
ارتباط با سازمان
10 دقیقه
نظرسنجی روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
آزمون روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه روش ها و فنون آموزشی (تدریس)-(ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
50,000 تومان
طرح درس روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
بخش اول - سنجش و اندازه گیری
15 دقیقه
بخش دوم - آزمون های مورد استفاده در طراحی آموزشی
13 دقیقه
بخش سوم - آشنایی با مفاهیم (بررسی، ارزیابی و ارزشیابی)
23 دقیقه
بخش چهارم - دیدگاه های مختلف ارزشیابی
16 دقیقه
بخش پنجم - نشانه های متمایز کننده ارزشیابی آموزشی از طریق اندازه گیری
13 دقیقه
بخش ششم - الگوهای ارزشیابی آموزشی (ارزشیابی تکوینی)
19 دقیقه
بخش هفتم - الگوهای ارزشیابی آموزشی (ارزشیابی تراکمی)
11 دقیقه
بخش هشتم - ابزارها و روش های گوناگون ارزشیابی
18 دقیقه
بخش نهم - نحوه طراحی ابزارهای اندازه گیری
11 دقیقه
درسنامه روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
آزمون روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی-(ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی-(ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
50,000 تومان
نظرسنجی روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
طرح درس تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
کلیات و مفاهیم
24 دقیقه
حیطه عملکرد تکنولوژی آموزشی
22 دقیقه
طراحی آموزشی
21 دقیقه
انواع رسانه های آموزشی
10 دقیقه
فرایند تولید محتوا (1)
8 دقیقه
فرایند تولید محتوا (2)
14 دقیقه
درسنامه تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
آزمون تکنولوژی آموزشی-(ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه تکنولوژی آموزشی-(ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
50,000 تومان
نظرسنجی تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
طرح درس آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
کلیات و مبانی قانونی
19 دقیقه
اصول ، راهبردها و فرآیند ها
16 دقیقه
ساختار و ضوابط اجرایی آموزش ها
21 دقیقه
گواهینامه ها ، امتیازات و سازوکارهای انگیزشی
14 دقیقه
درسنامه آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت
0 دقیقه
آزمون آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط-(ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
30 دقیقه
نظرسنجی آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
آزمون فرصت اضافه آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط-(ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
50,000 تومان
طرح درس شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
کلیات و مفاهیم
12 دقیقه
نظام اداری و توسعه
20 دقیقه
مسائل و چالش های نظام اداری
21 دقیقه
هفت برنامه تحول در نظام اداری
14 دقیقه
ده برنامه تحول در نظام اداری
23 دقیقه
نقشه راه و برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره اول)
21 دقیقه
برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)
32 دقیقه
جمع بندی و نتیجه گیری
26 دقیقه
درسنامه شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
آزمون شناخت نظام اداری ایران-(ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه شناخت نظام اداری ایران-(ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
50,000 تومان
نظرسنجی شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
اظهار نظر کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

مدرسان


سوابق تحصیلی:
ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367
ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370
ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از سال 1396 تا 1400


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای