شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارزیابی ریسک فساد در بخش دولتی

تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
نوع دوره
شغلی(بازرسان و اعضای کمیته های سلامت اداری دستگاه های اجرایی)
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
13 جلسه
تعداد فراگیر
235 نفر
مدرس دوره
میلاد گودرزی
130,000 تومان
130,000 تومان

راهنما

این دوره از مجموعه دوره های ویژه رشته شغلی «بازرسان و اعضای کمیته های سلامت اداری دستگاه های اجرایی» است.

ساختار

قسمت1
23 دقیقه
قسمت2
22 دقیقه
قسمت3
21 دقیقه
قسمت4
28 دقیقه
قسمت5
28 دقیقه
قسمت6
25 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون ارزیابی ریسک فساد در بخش دولتی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه ارزیابی ریسک فساد در بخش دولتی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
45,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای