شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست علمی _ تخصصی «حکمرانی رفتاری، الگویی نوین در بهبود رفتار سازمانی»

نشست علمی _ تخصصی «حکمرانی رفتاری، الگویی نوین در بهبود رفتار سازمانی»
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
929 نفر
مدرس دوره
علیرضا چیت سازیان

راهنما

ساختار

بازپخش نشست علمی _ تخصصی«حکمرانی رفتاری، الگویی نوین در بهبود رفتار سازمانی»
106 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
گواهینامه نشست علمی _ تخصصی «حکمرانی رفتاری،الگویی نوین در بهبود رفتار سازمانی»
20,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 8 رای