شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارتقای توانمندی‌های مدیران منابع انسانی

ارتقای توانمندی‌های مدیران منابع انسانی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
40 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
تعداد فراگیر
11 نفر
مدرسان
سیدرضا نیری،مسعود پاک نیت راد،حسین کفاش ثانی،اسماعیل رستگار منش،اسداله گنجعلی،محمدامین پهلوان شریف،محمدجواد دلپسند
ویژه معرفی شدگان

راهنما


- مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛ لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد.
- صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در 75 درصد از زمان تعریف شده دوره است.
- پس از تایید حضور فراگیر در کلاس و انجام اقدامات لازم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

 

ساختار

نظرسنجی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای