شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست سازمانی بزرگداشت روز مادر و زن

نشست سازمانی بزرگداشت روز مادر و زن
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
169 نفر
مدرس دوره
خدیجه نیزاری

راهنما

 

ساختار

بازپخش نشست سازمانی بزرگداشت روز مادر و زن
31 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 3 رای