شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


تربیت مربی جهاد تبیین

تربیت مربی جهاد تبیین
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
7 جلسه
تعداد فراگیر
109 نفر
مدرسان
ابوذر یاسری،رضا قیومی پور،سهیل احمدی،محمد جوانی،سجاد نیک منش
ویژه معرفی شدگان

راهنما

 

ساختار

آزمون تربیت مربی جهاد تبیین
30 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
گواهینامه
0 دقیقه
بازپخش دوره آموزشی جهت (تربیت مربی جهاد تبیین)-جلسه1
62 دقیقه
بازپخش دوره آموزشی جهت (تربیت مربی جهاد تبیین)-جلسه2
71 دقیقه
بازپخش دوره آموزشی جهت (تربیت مربی جهاد تبیین)-جلسه3
71 دقیقه
بازپخش دوره آموزشی جهت (تربیت مربی جهاد تبیین)-جلسه4
94 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای