شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دومین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین: «ابعاد حکومتی حضرت علی (ع)، درس‌ ها و عبرت‌ ها»

دومین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین: «ابعاد حکومتی حضرت علی (ع)، درس‌ ها و عبرت‌ ها»
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
298 نفر
مدرس دوره
فرزاد جهان بین

راهنما

ساختار

بازپخش وبینار «ابعاد حکومتی حضرت علی(ع)، درس‌ها و عبرت‌ها»
62 دقیقه
وبینار «ابعاد حکومتی حضرت علی(ع)، درس‌ها و عبرت‌ها»
200 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه

امتیاز

4.33 از 5 / 6 رای