شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نخستین جلسه از سلسله نشست های جهاد تببین: «کارآمدی نظام ؛ چالش شاخص ها»

نخستین جلسه از سلسله نشست های جهاد تببین: «کارآمدی نظام ؛ چالش شاخص ها»
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
529 نفر
مدرس دوره
دکتر سیدمحمد حسینی

راهنما

ساختار

بازپخش وبینار «کارآمدی نظام ؛ چالش شاخص ها»
89 دقیقه
وبینار «کارآمدی نظام: چالش شاخص ها»
200 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه

مدرسان


معاون پارلمانی رئیس جمهور

امتیاز

4.50 از 5 / 3 رای