شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شرکت سهامی بیمه ایران)

دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شرکت سهامی بیمه ایران)
تعداد آزمون‌ها
5 آزمون
تعداد فصل‌ها
7 فصل
تعداد جلسات
38 جلسه
تعداد فراگیر
51 نفر
مدرسان
زهرا احمدی پور- احمد ذاقلی-رامسیس افتخاری-کوروش اسماعیلی-ناهید شفیعی
«مشاهده»

راهنما

1. بارگذاری مستندات مورد نیاز، شامل موارد زیر در قالب یک فولدر فشرده(زیپ‌شده) در قسمت بارگذاری مدارک؛  نام فولدر مذکور شامل نام و نام خانوادگی فراگیر به‌صورت فارسی باشد.
  •   عکس پرسنلی
  •    تصویر شناسنامه
  •    تصویر کارت ملی
  •  تصویر آخرین حکم کارگزینی
  •    تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل کارشناسی ارشد)
  •  تصویر گواهی استعلام مدرک تحصیلی (قابل دریافت براساس راهنمای استعلام مدارک تحصیلی)
 2.  دوره های آموزشی تربيت مدرس، شامل 5 عنوان آموزشی زیر است که به صورت همزمان (آنلاین) و غیرهمزمان (آفلاین) برگزار می شود:
    روش‌ها و فنون آموزشی(تدریس) ـ 8 ساعت
    روش‌های سنجش و ارزشیابی آموزشی ـ 8 ساعت
    تکنولوژی آموزشی ـ 8 ساعت
    آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط ـ 4 ساعت
    شناخت نظام اداری ایران ـ 4 ساعت

3.  در دوره های همزمان (آنلاین) ، مبنای سنجش و ارزشیابی فراگیران، حضور و مشارکت فعال ایشان در فرایند برگزاری کلاس می باشد و در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد. ضمناً میزان غیبت مجاز، حداکثر به میزان یک دهم مدت زمان هر دوره می باشد. به عنوان مثال، در یک دوره 8 ساعته، حداکثر 1 ساعت غیبت یا عدم حضور فراگیران، موجه تلقی خواهد شد.

4 .در دوره های غیرهمزمان(آفلاین) همراه با آزمون، لازم است نسبت به مشاهده فیلم ها و دریافت و مطالعه درسنامه های آموزشی، شرکت در آزمون و تکمیل فرم نظرسنجی هر دوره اقدام نمائید؛ آزمون دوره ها به صورت تستی چهارگزینه ای و شرط قبولی در آن، کسب حداقل امتیاز 70 از 100 است؛ ضمناً هر فراگیر در صورت عدم موفقیت در نوبت اول، دو بار فرصت مجدد برای شرکت در هر آزمون دارد.


5. پس از اعتبارسنجی و تأييد مدارك و مستندات بارگذاری شده و طی موفق فرايند فوق و تسویه شهریه، گواهينامه شرکت کنندگان به صورت الكترونيكی صادر و ارائه خواهد شد.

ساختار

بارگذاری مدارک
0 دقیقه
طرح درس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
کلاس زنده روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
500 دقیقه
حضور و غیاب کلاس روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
نظرسنجی روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
0 دقیقه
طرح درس روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
کلاس زنده روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
500 دقیقه
حضور و غیاب کلاس روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
نظرسنجی روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
0 دقیقه
طرح درس تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
کلاس زنده تکنولوژی آموزشی جلسه اول
250 دقیقه
کلاس زنده تکنولوژی آموزشی جلسه دوم
250 دقیقه
حضور و غیاب کلاس تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
نظرسنجی تکنولوژی آموزشی
0 دقیقه
طرح درس آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
کلیات و مبانی قانونی
19 دقیقه
اصول ، راهبردها و فرآیند ها
16 دقیقه
ساختار و ضوابط اجرایی آموزش ها
21 دقیقه
گواهینامه ها ، امتیازات و سازوکارهای انگیزشی
14 دقیقه
درسنامه آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت
0 دقیقه
آزمون آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط-(ویژه شرکت سهامی بیمه ایران)
30 دقیقه
نظرسنجی آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط
0 دقیقه
آزمون فرصت اضافه آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط-(ویژه شرکت سهامی بیمه ایران)
30 دقیقه
طرح درس شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
کلیات و مفاهیم
12 دقیقه
نظام اداری و توسعه
20 دقیقه
مسائل و چالش های نظام اداری
21 دقیقه
هفت برنامه تحول در نظام اداری
14 دقیقه
ده برنامه تحول در نظام اداری
23 دقیقه
نقشه راه و برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره اول)
21 دقیقه
برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)
32 دقیقه
جمع بندی و نتیجه گیری
26 دقیقه
درسنامه شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
آزمون شناخت نظام اداری ایران-(ویژه شرکت سهامی بیمه ایران)
30 دقیقه
نظرسنجی شناخت نظام اداری ایران
0 دقیقه
آزمون فرصت اضافه شناخت نظام اداری ایران-(ویژه شرکت سهامی بیمه ایران)
30 دقیقه
اظهارنظر کارشناس
0 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای