شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نیازسنجی آموزشی در سازمان ها

نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد فراگیر
408 نفر
مدرس دوره
علیرضا دهقانی
130,000 تومان
130,000 تومان

راهنما

 

ساختار

نگرش راهبردی به آموزش و توسعه منابع انسانی (قسمت1)
22 دقیقه
نگرش راهبردی به آموزش و توسعه منابع انسانی (قسمت2)
12 دقیقه
مفاهیم نیازسنجی آموزشی (قسمت1)
22 دقیقه
مفاهیم نیازسنجی آموزشی (قسمت2)
19 دقیقه
الگوها و فنون نیازسنجی آموزشی (قسمت1)
19 دقیقه
الگوها و فنون نیازسنجی آموزشی (قسمت2)
24 دقیقه
الگوها و فنون نیازسنجی آموزشی (قسمت3)
24 دقیقه
اولویت بندی نیازهای آموزشی
25 دقیقه
نکات کاربردی نیازسنجی آموزشی
25 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه نیازسنجی آموزشی در سازمان ها (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
45,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

3.88 از 5 / 4 رای