شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مسابقه کتابخوانی ویژه همکاران مرکز

مسابقه کتابخوانی ویژه همکاران مرکز
تعداد فصل‌ها
1 فصل
تعداد جلسات
5 جلسه
تعداد فراگیر
118 نفر
ویژه همکاران مرکز

راهنما

جهت شرکت در مسابقه، برداشت هر فرد از هر یک از دو کتاب ارایه شده بررسی و به دو نفر برتر در هر کتاب جوایز ارزشمندی تعلق خواهد گرفت.
جهت ثبت نظرات و برداشت خود بر روی فایل ارایه شده کلیک کرده و نظرات خود را ثبت نمایید.

ساختار

درسنامه جانشین پروری و مدیریت استعداد
0 دقیقه
تمرین جانشین پروری و مدیریت استعداد
0 دقیقه
درسنامه مدیریت استرس و کنترل خشم
0 دقیقه
تمرین مدیریت استرس و کنترل خشم
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای