شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال

فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
15 جلسه
تعداد فراگیر
497 نفر
مدرس دوره
مسعود پاک نیت راد
150,000 تومان
150,000 تومان

راهنما

 

ساختار

مقدمه
7 دقیقه
فن نوشتن (1)
20 دقیقه
فن نوشتن (2) گزارش دهی و گزارش گیری
20 دقیقه
انواع گزارش
14 دقیقه
فن بیان
23 دقیقه
روش های جلب توجه مخاطب (هنگام سخنرانی)
25 دقیقه
گوش دادن فعال
17 دقیقه
انواع رایج گوش دادن فعال
21 دقیقه
آداب گوش دادن
25 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
50,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

3.50 از 5 / 2 رای