شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
تعداد فراگیر
1155 نفر
مدرس دوره
رضا نوری
100,000 تومان
100,000 تومان

راهنما

  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا 60 روز فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

ساختار

قسمت1
25 دقیقه
قسمت2
30 دقیقه
قسمت3
25 دقیقه
قسمت4
26 دقیقه
قسمت5
29 دقیقه
قسمت6
25 دقیقه
قسمت7
25 دقیقه
قسمت8
25 دقیقه
قسمت9
23 دقیقه
قسمت10
23 دقیقه
قسمت11
30 دقیقه
قسمت12
20 دقیقه
قسمت13
23 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
35,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

4.60 از 5 / 5 رای