شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
نوع دوره
عمومی و فرهنگی
تعداد فصل ها
6 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
18 جلسه
تعداد فراگیر
1655 نفر
مدرسان
اسماعیل حبیبی شیره جینی،بهروز محمودی
100,000 تومان
100,000 تومان

راهنما

  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا 60 روز فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

ساختار

قسمت1
30 دقیقه
قسمت2
16 دقیقه
قسمت3
25 دقیقه
قسمت4
16 دقیقه
قسمت5
31 دقیقه
قسمت6
23 دقیقه
راهنمای اجرایی ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه-قسمت1
23 دقیقه
راهنمای اجرایی ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه-قسمت2
23 دقیقه
راهنمای اجرایی ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه-قسمت3
31 دقیقه
آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 18 قانون بودجه سال 1401-قسمت1
23 دقیقه
آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 18 قانون بودجه سال 1401-قسمت2
23 دقیقه
آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 18 قانون بودجه سال 1401-قسمت3
26 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
35,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

2.36 از 5 / 7 رای