شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
مخاطب
مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
تعداد فراگیر
333 نفر
مدرس دوره
رضا نوری
150,000 تومان
150,000 تومان

راهنما

 

ساختار

قسمت1
25 دقیقه
قسمت2
30 دقیقه
قسمت3
25 دقیقه
قسمت4
26 دقیقه
قسمت5
29 دقیقه
قسمت6
25 دقیقه
قسمت7
25 دقیقه
قسمت8
25 دقیقه
قسمت9
23 دقیقه
قسمت10
23 دقیقه
قسمت11
30 دقیقه
قسمت12
20 دقیقه
قسمت13
23 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
50,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای