شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


چهل و دومین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 41)

چهل و دومین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 41)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
718 نفر

راهنما

 

ساختار

سمینار آنلاین طرح نجما (نقشه جامع مدیریت اسلامی) -20بهمن 1401 - ساعت 8 تا 12
0 دقیقه

امتیاز

3.63 از 5 / 4 رای