شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


تربیت مصاحبه گر حرفه ای

تربیت مصاحبه گر حرفه ای
نوع دوره
شغلی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
11 نفر
ویژه معرفی شدگان

راهنما


دوره های حضوری در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد فراگیران تشکیل خواهد شد.
 دوره آموزشی فوق از مجموعه دوره‌های حینِ انتصاب کارکنان و مدیران است.
- حضور افراد در دوره به صورت فردی منوط به تایید مدیریت منابع انسانی سازمان مربوطه است.
- مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛ لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد.
- صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در 75 درصد از زمان تعریف شده دوره است.
- پس از تایید حضور فراگیر در کلاس و انجام اقدامات لازم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

 

ساختار

نظرسنجی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای