شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


هوش هیجانی

هوش هیجانی
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
14 جلسه
تعداد فراگیر
12 نفر
مدرس دوره
جبار باباشاهی
136000
102,000 تومان
136000
102,000 تومان

راهنما

 

ساختار

هوش هیجانی - قسمت 1
23 دقیقه
هوش هیجانی - قسمت 2
23 دقیقه
هوش هیجانی - قسمت 3
24 دقیقه
هوش هیجانی - قسمت 4
22 دقیقه
هوش هیجانی - قسمت 5
21 دقیقه
هوش هیجانی - قسمت 6
25 دقیقه
هوش هیجانی - قسمت 7
21 دقیقه
هوش هیجانی - قسمت 8
27 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون هوش هیجانی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه هوش هیجانی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
logoدوره‌های مرتبط

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای