شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ارتباط خلاق و اثربخش

ارتباط خلاق و اثربخش
نوع دوره
توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
29 نفر
مدرس دوره
محمد مهدی اشرفیان رهقی
بسته است

راهنما

تذکرات مهم

•    دوره‌های توسعه شایستگی ویژه افرادی است که در کانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفته و مستعد توسعه شناسایی شده‌اند. (امتیاز50-59 را کسب نموده‌اند.)
•    علاقمندان می توانند به صورت فراگیر آزاد (در صورت تمایل)، در این دوره شرکت کنند.
•    این دوره توسعۀ شایستگی به صورت کلاس زنده است.
•    برای دریافت گواهی دوره؛ حضور فعال در بیش از 80 درصد از زمان دوره و نیز ارسال پاسخ مربوط به تمرین دوره الزامی است. 
•    مبنای سنجش و ارزشیابی، حضور و مشارکت فعال فراگیر در فرآیند برگزاری کلاس و تایید مشارکت فعال فراگیر توسط مدرس است. لازم به ذکر است در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد.
•    صدور گواهی تأیید سپری کردن دوره، منوط به تایید مشارکت فعال فراگیر در دوره توسط مدرس و نیز حضور فراگیر در کلاس (یعنی حضور در حداقل 80 درصد زمان تعریف شدۀ کلاس) است. پس از شرکت در نظرسنجی، گواهینامه به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

چنانچه پاسخ شما در لینک‌های راهنما نبود، با شماره تلفن های 42501832 – 42501834 تماس بگیرید.

 

ساختار

ارتباط خلاق و اثربخش- (2 مهر 1401)(ساعت 8:30 الی12:30)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) ارتباط خلاق و اثربخش
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهی
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نتایج ارزشیابی
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای