شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


آینده نگری برای سازمان های بخش عمومی

آینده نگری برای سازمان های بخش عمومی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
786 نفر
مدرس دوره
شهریار محمودزاده

راهنما

ساختار

آینده نگری برای سازمان های بخش عمومی
120 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای