شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


زبان بدن و ارتباطات بین فردی

زبان بدن و ارتباطات بین فردی

مهم ترین فعالیت‌های امروز:

عنوان
تاریخ و زمان شروع
تاریخ و زمان اتمام
لینک ورود
تاثیر زبان بدن در بهبود مهارت های ارتباطی
تاریخ و زمان شروع: 1401-03-02 08:00:00
تاریخ و زمان اتمام: 1401-12-08 23:59:00
-
تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
7 جلسه
تعداد فراگیر
6 نفر
مدرس دوره
مرتضی حسینی
ویژه معرفی شدگان

راهنما

تذکرات مهم

•   دوره‌های توسعه شایستگی ویژه افرادی است که در کانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفته و مستعد توسعه شناسایی شده‌اند. (امتیاز50-59 را کسب نموده‌اند.)
•    این دوره توسعۀ شایستگی به صورت آفلاین است.
•    این دوره شامل فیلم آموزشی و  پروژه است.
•    دقت بفرمایید که مشاهده فیلم آموزشی و ارسال پاسخ پروژه تعریف شده به ترتیب انجام شود.
•    مبنای سنجش و ارزشیابی و صدور گواهی تأیید سپری کردن دوره، منوط به مشاهده فیلم‌های آموزشی، پاسخ به پروژه تعریف شده در دوره و بررسی و تأیید پاسخ ارسالی شما است.لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

چنانچه پاسخ شما در لینک‌های راهنما نبود، با شماره تلفن های 42501832 – 42501834 تماس بگیرید.

ساختار

درسنامه
0 دقیقه
تاثیر زبان بدن در بهبود مهارت های ارتباطی
16 دقیقه
مرور تعاریف و مفاهیم کلیدی
21 دقیقه
حرکت شناسی و فاصله شناسی
22 دقیقه
نشانه های تقلب و دروغ
14 دقیقه
زاویه های بدن و حرکات سر
17 دقیقه
ترتیب نشستن دور یک میز
13 دقیقه
جمع بندی و تمرین عملی
12 دقیقه
پروژه
0 دقیقه
نظرسنجی زبان بدن و ارتباطات بین فردی
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای