شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


قانون مدنی

قانون مدنی
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
تعداد فراگیر
40 نفر
مدرس دوره
عباس کاظمی نجف‌ آبادی
42,000 تومان
42,000 تومان

راهنما

 

ساختار

مفهوم قانون
22 دقیقه
محتوای قانون مدنی
23 دقیقه
محتوای قانون مدنی (اموال)
25 دقیقه
قواعد عمومی قراردادها
24 دقیقه
انواع عقود
23 دقیقه
محتوای قانون مدنی
21 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون قانون مدنی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه قانون مدنی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای