شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


قانون مدنی

قانون مدنی
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
تعداد فراگیر
1121 نفر
مدرس دوره
عباس کاظمی نجف‌ آبادی
130,000 تومان
130,000 تومان

راهنما

این دوره از مجموعه دوره های ویژه رشته شغلی «ويژه بازرس، حسابدار، ذیحساب و حسابرس» است.

ساختار

مفهوم قانون
22 دقیقه
محتوای قانون مدنی
23 دقیقه
محتوای قانون مدنی (اموال)
25 دقیقه
قواعد عمومی قراردادها
24 دقیقه
انواع عقود
23 دقیقه
محتوای قانون مدنی
21 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون قانون مدنی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه قانون مدنی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
45,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

4.63 از 5 / 4 رای