شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


تدوین و پیاده‌سازی استراتژی کارآفرینانه

تدوین و پیاده‌سازی استراتژی کارآفرینانه
نوع دوره
توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
33 نفر
مدرس دوره
سعید جلوداریان
ویژه معرفی شدگان

راهنما

تذکرات مهم
•    دوره های توسعه شایستگی ویژه افرادی است که در کانون ارزیابی  مورد ارزیابی قرار گرفته و مستعد توسعه شناسایی شده‌اند. (امتیاز50-59 را کسب کرده‌اند.)


لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

چنانچه پاسخ شما در لینک‌های راهنما نبود، با شماره تلفن های 42501832 – 42501834 تماس بگیرید.

ساختار

نظرسنجی
0 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
دریافت گواهی
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای