شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


معرفی برنامه «توسعه متخصصان بهره وری تایید صلاحیت شده APO»

معرفی برنامه «توسعه متخصصان بهره وری تایید صلاحیت شده APO»
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
360 نفر
مدرس دوره
رضا شفیعی ثابت
بسته است

راهنما

ساختار

معرفی برنامه «توسعه متخصصان بهره وری تایید صلاحیت شده APO»
130 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه

امتیاز

3.50 از 5 / 9 رای