شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


انگیزش در کار

انگیزش در کار
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
مخاطب
مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
24 جلسه
تعداد فراگیر
695 نفر
مدرس دوره
کبری موحدی منصور
150,000 تومان
150,000 تومان

راهنما

  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا 60 روز فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.

ساختار

انگیزش در کار-قسمت 1
19 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 2
19 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 3
24 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 4
18 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 5
18 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 6
21 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 7
28 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 8
23 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 9
27 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 10
20 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 11
19 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 12
18 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 13
15 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 14
24 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 15
29 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 16
21 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 17
29 دقیقه
انگیزش در کار-قسمت 18
34 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون انگیزش در کار
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه انگیزش در کار (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
50,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

3.75 از 5 / 2 رای