شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


انگیزش در کار

انگیزش در کار
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
تعداد فراگیر
25 نفر
به زودی

راهنما

 

ساختار

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای