شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
10 جلسه
تعداد فراگیر
27 نفر
مدرس دوره
حرمت اصغری
48,000 تومان
48,000 تومان

راهنما

 

ساختار

اهمیت اخلاق
27 دقیقه
مفهوم اخلاق حرفه ای
21 دقیقه
گام های عملیاتی تحقق اخلاق حرفه ای (1)
28 دقیقه
گام های عملیاتی تحقق اخلاق حرفه ای (2)
28 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون اخلاق حرفه ای
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه اخلاق حرفه ای (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای