شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


سنجش یادگیری با کمک آزمون

سنجش یادگیری با کمک آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
631 نفر
مدرس دوره
مصطفی روزبه

راهنما

توجه: این دوره ویژه کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی است. لذا سایر فراگیران مشمول گواهینامه نخواهند شد.
 

ساختار

سنجش یادگیری با کمک آزمون-قسمت1
75 دقیقه
سنجش یادگیری با کمک آزمون-قسمت2
56 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه

امتیاز

3.17 از 5 / 6 رای