شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی

پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی
نوع دوره
مدیران سیاسی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
12 نفر
420,000 تومان
420,000 تومان

راهنما

دوره های آموزشی مدیران سیاسی ویژه  ثبت نام سمت های مدیریتی موضوع ماده 71 قانون خدمات کشوری و همترازان آنان است  
- مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛ لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد.
- صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در 75 درصد از زمان تعریف شده دوره است.
- پس از تایید حضور فراگیر در کلاس و انجام اقدامات لازم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

ساختار

پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی-11دی 1401- ساعت 9 تا12
195 دقیقه
پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی-13دی 1401- ساعت 9 تا12
195 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای