شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


توجه:
ارتقاء بهره‌وری در سطح کشور، نیازمند یک عزم ملی و مشارکت عمومی است لذا سازمان ملی بهره وری ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی با مشارکت یکدیگر برای ایجاد حرکتی فراگیر در این زمینه، دپارتمان تخصصی بهره وری را مورد بهره برداری قرار داده اند. در این دپارتمان، آموزه‌ها، تجارب، رخدادها و سایر تحولات و نوآوری‌های حوزه بهره وری ارائه می شود. 
ضمنا با همت سازمان ملی بهره وری، "شبکه ملی بهره وری ایران" به عنوان بستری برای مشارکت همه ذینفعان در این حرکت ملی طراحی و مستقر شده است. ماموریت شبکه ملی بهره وری ایجاد هم افزایی و همراستایی اقدامات مرتبط با بهره وری در سطح کشور است. علاقه مندان به حوزه بهره وری می توانند جهت بهره برداری از خدمات متنوع این شبکه شامل پایگاه دانش ملی بهره وری، اتاق فکر بهره وری، کلینیک بهره وری،  اطلاع رسانی دوره های APO، دوره‌های خودآموز اینترنتی، APO Productivity Talk؛ تجارب پیشکسوتان، کلینیک بهره‌وری (مشاوره آنلاین) وباشگاه دانش آموختگان سازمان بهره وری آسیایی و ... به پرتال شبکه ملی بهره وری به آدرس http://net.npo.gov.ir نمایند. 
در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر، با معاونت شبکه سازی سازمان ملی بهره وری (شماره تلفن‌های ۰۲۱۴۲۳۹۱۱۲۵ و ۰۲۱۴۲۳۹۱۱۲۶) تماس بگیرید.