شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


توجه:
لطفا پیش از ثبت نام و پرداخت شهریه دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای راهنمای اجرایی و بخشنامه مربوط به دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای را از طریق لینک های زیر دریافت و به دقت مطالعه نمایید. ضمنا توجه داشته باشید که تاریخ های ذکر شده برنامه کلاس های حضوری دوره تربیت ارزیاب حرفه ای می باشد. در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر، با شماره‌های 42501808 و 42501803  تماس بگیرید.
logoسوابق دوره های تربیت ارزیاب