شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


توجه:
فراگیران عزیز؛
ضمن گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفتۀ دولت خدمت شما همکاران عزیز در نظام اداری کشور، به استحضار می‌رساند فرآیند بارگذاری محتواهای آموزشیِ دوره‌های عمومیِ بازنگری شده، پس از انجام برخی تغییرات فنی و محتوایی از 7 شهریور آغاز شده و در دسترس کاربران محترمی که متقاضی شرکت در این دوره‌ها هستند، قرار گرفته است.