توجه:
لطفاً پیش از انتخاب دوره‌های آموزشی، فیلم‌های آموزشی «چگونه دوره را خریداری کنم؟ »، «چگونه در دوره شرکت کنم؟»، «چگونه گواهینامه را دریافت کنم؟» و بخش سؤالات متداول را که در انتهای صفحه قرار گرفته است، به دقت مشاهده و مطالعه نمایید.
چگونه در سامانه ثبت‌نام کنم؟ چگونه دوره را خریداری کنم؟ چگونه در دوره شرکت کنم؟چگونه گواهینامه را دریافت کنم؟