بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

دانلود فایل PDF بانک اطلاعات مدرسان
ردیف استان نام نام خانوادگی کدملی تاریخ تولد آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تلفن همراه تاریخ صدور گواهینامه
1 تهران محمدجواد آبگون 69273456 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی غیردولتی 9121852576 09/12/1398
2 تهران علی آتش‌سوز 6399876567 1361 دکتری مدیریت صنعتی-‌ تولید اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9125033039 25/09/1398
3 تهران محمدرضا ابراهیمی 5059684407 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 9124165695 25/09/1398
4 تهران امید احمدی 60489812 1360 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9122942490 27/11/1397
5 تهران علی اشرف احمدیان 4209690813 1360 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9123938465 09/12/1398
6 همدان عباس احمدی‌مقیم 4050326876 1345 دکتری کارآفرینی آموزشی و پژوهشی دولتی 9181111971 02/11/1398
7 تهران سمیرا آرام 64473821 1359 دکتری تخصصی پزشکی قانونی آموزشی و پژوهشی دولتی 9125980859 27/11/1397
8 تهران مریم ارجمند 75205572 1361 کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9122476939 24/01/1399
9 تهران کوروش اسماعیلی 4519463645 1355 کارشناسی‌ارشد سنجش و اندازه‌گیری آموزشی و پژوهشی دولتی 9122087453 27/11/1397
10 تهران ناهید اسماعیلی 2670174760 1349 کارشناسی‌ارشد فيزيولوژي ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9123760685 24/01/1399
11 تهران حمید اسمعيل‌زاده زوارق 1688881891 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122844167 24/01/1399
12 تهران محمدمهدی اشرفیان رهقی 75242151 1361 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9190060737 24/06/1398
13 تهران پریسا اصغری 70955905 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9124547871 27/11/1397
14 تهران مهدی اصلاح‌کن‌ها 61650870 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9122976795 02/11/1398
15 تهران رامسیس افتخاری‌ مقدم 54834325 1352 کارشناسی‌ارشد فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشی دولتی 9125486382 24/06/1398
16 تهران محمد علی اکبرپور 4878638464 1337 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9194052826 24/01/1399
17 خوزستان سید جمال امام‌زاده 1828994219 1342 دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 9166205283 24/01/1399
18 تهران محسن امیدوارفر 2410957935 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9122957976 28/07/1398
19 تهران مهدی امیرصالحی 2141925010 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی روش‌های اداری - دولتی 9121052400 25/09/1398
20 تهران محسن امیری 1292923652 1364 کارشاسی ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9131077264 24/01/1399
21 تهران سید سعید انوری 55122027 1349 دکتری علوم اعصاب‌شناختی شغلی اختصاصی دولتی 9122173714 28/07/1398
22 تهران فاطمه ایزدپناه 2990556354 1350 دکتری حرفه‌ای داروسازی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9122116375 27/11/1397
23 تهران بهنام بابايي دنجکلاهي 2162080893 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9337767679 24/01/1399
24 خراسان رضوی صدیقه بختیاری شهری 933792964 1341 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9159115163 09/12/1398
25 مرکزی سپیده بخشایشی 57075546 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9183608020 09/12/1398
26 تهران غزاله برنجی 72609346 1354 کارشناسی‌ارشد الهیات و معارف اسلامی فرهنگی دولتی 9122541141 02/11/1398
27 تهران محمد بصرائی 2161632541 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9127992320 02/11/1398
28 تهران ابوالفضل بهجت 1738862062 1353 کارشناسی‌ارشد مديريت فرهنگي فرهنگی دولتی 9126232683 24/06/1398
29 تهران سعید بهروان 57297428 1355 کارشناسی‌ارشد صنایع چوب و کاغذ -فرآورده‌های چندسازه آموزشی و پژوهشی دولتی 9126133846 27/11/1397
30 خوزستان لیلی بهزادنیا 4549869224 1362 کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی غیردولتی 9361894715 09/12/1398
31 تهران محبوبه بیات 72817623 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 9125265406 25/09/1398
32 تهران فاطمه بیگلو 79329136 1364 دکتری شیمی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122485319 27/11/1397
33 تهران عباس رضا پارسا پور 5719784373 1346 کارشاسی ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9123700732 24/01/1399
34 تهران مسعود پاک‌نیت 43482651 1348 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 9198891163 28/07/1398
35 تهران مهدیه پرپنچي 62166743 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 9125038615 09/12/1398
36 تهران فرزاد پورعباس 4284272373 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب حقوقی دولتی 9381521005 09/12/1398
37 تهران علیرضا پیرستانی 1291085165 1349 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125421557 24/01/1399
38 تهران محمدحسین پیش‌بین 4622654075 1362 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 9192140150 24/06/1398
39 تهران سيد عباس تقوي 75910950 1361 دکتری حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9120820493 24/01/1399
40 تهران سعید تقی‌پور 3932716116 1357 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9192131097 25/09/1398
41 تهران محمدعلي توکلي 2229423770 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9122333755 24/01/1399
42 خراسان رضوی عرفان توکلی‌نژاد 939857880 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9354077449 24/01/1399
43 تهران فیروز جلالی بنائم 5079253665 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9121771632 09/12/1398
44 تهران هاتف جلیل‌زاده 6409852886 1354 کارشناسی‌ارشد امور فرهنگی فرهنگی دولتی 9124130458 25/09/1398
45 تهران ابراهيم حاتمي 4198491267 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122108478 24/01/1399
46 تهران محمد علي حاجي احمدي 2062123221 1345 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9142272436 24/01/1399
47 تهران مهتاب حبیب‌نژاد تپه‌باشی 2851319396 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9124708636 09/12/1398
48 تهران نجمه حجازی 77490452 1363 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9198144195 25/09/1398
49 هرمزگان علی اکبر حسام 2122416297 1347 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9173638227 24/01/1399
50 تهران علی حسن خانی 5719232370 1353 کارشناسی‌ارشد تاریخ اسلام فرهنگی دولتی 9127482486 09/12/1398
51 تهران علی حسین‌پور 2658904274 1356 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی اداری - مدیریتی دولتی 9125580483 25/09/1398
52 تهران سيداحمد حسيني نسب 66067901 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9123587581 24/01/1399
53 تهران مهدی حسینی‌راد 421869925 1364 دکتری مدیریت فرهنگی اداری - مدیریتی دولتی 9102092680 24/06/1398
54 تهران سید قاسم حسینی‌‌میرصفی 6230343702 1344 دکتری حکمت متعالیه حقوقی دولتی 9125477520 02/11/1398
55 تهران حجت حشمتي‌نژاد حیدر آباد 1729446833 1359 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 9126498912 24/01/1399
56 تهران محمود حوصله‌پو 48568236 1332 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9125373364 24/01/1399
57 تهران هیلدا حیدری 3255836727 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9188855984 25/09/1398
58 تهران محمدرضا خاکشور‌کامه‌علیا 703513931 1341 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9151109447 24/01/1399
59 تهران مهدی خاکیان 1239962339 1365 کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 9120728362 24/01/1399
60 تهران رضا خانی 56302827 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 9125100289 27/11/1397
61 تهران مهدی خدادادی 3309548600 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 9126094835 09/12/1398
62 تهران شهرام دادگر 2803436108 1365 دکتری حسابداری مالی دولتی 9031498924 24/06/1398
63 تهران رضا دادگر 2802876341 1362 دکتری مدرسی معارف اسلامی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9192064618 09/12/1398
64 تهران حسین داودآبادی 384948669 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9120167255 02/11/1398
65 تهران محمدصادق دبیری 940706369 1350 کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9125258900 28/07/1398
66 تهران کیوان درویشی 2722007851 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9016589099 24/06/1398
67 گیلان رضا دوست‌خواه واجاری 2691111776 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9113337511 02/11/1398
68 تهران محسن راجی اسدآبادی 2298235988 1359 کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 9100073594 25/09/1398
69 تهران سودابه رادفرد 69369747 1358 دکتری مدیریت رسانه‌ای فناوری اطلاعات دولتی 9329285266 25/09/1398
70 تهران ایران رادمنش 2800376740 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 9121437159 24/06/1398
71 فارس رجبعلی راهی 859250741 1340 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9125995056 24/06/1398
72 تهران اکبر رحیمی‌پور 4500878300 1363 کارشناسی‌ارشد ارشد حسابداری اداری- مدیریتی غیردولتی 9197270728 24/06/1398
73 تهران حسین رضازاده 3873365138 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125784227 24/06/1398
74 تهران عبدالرضا رضایی ارجرودی 62373765 1352 دکتری مهندسی عمران اداری - مدیریتی دولتی 9123846935 09/12/1398
75 تهران سیدیوسف رضوی 492327203 1340 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9123983242 25/09/1398
76 تهران هادي رفیعی 3933203872 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9169444844 24/01/1399
77 تهران عبدالمجيد رمضاني 2200089864 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9120039778 24/01/1399
78 تهران عمران رمضانی‌‌اردی 1461007054 1347 دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9123461576 25/09/1398
79 تهران علي رهبرپور 4749473793 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9126093398 24/01/1399
80 تهران نسیم روستاپیشه 70869553 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 9361044092 09/12/1398
81 تهران فروغ زکاوتی 52131882 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9126265491 27/11/1397
82 تهران حسين زماني امير 2061163841 1343 سطح 3 حوزوی فقه و اصول شغلی اختصاصی دولتی 9111197753 24/01/1399
83 تهران غلامرضا زندش 60059710 1355 کارشناسی‌ارشد برق آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9120620593 24/06/1398
84 تهران مرتضی سالمی قمصری 64857451 1353 کارشناسی‌ارشد تاریخ ایران اجتماعی دولتی 9122597918 02/11/1398
85 سیستان و بلوچستان محمد سراوانی 3674404281 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9153493485 24/06/1398
86 تهران مصطفی سرمدی 41922417 1321 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 9125086634 09/12/1398
87 تهران علیرضا سعیدآبادی 532232763 1345 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9122404987 25/09/1398
88 تهران حسن سعیدی 4130488953 1346 کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9120785515 24/01/1399
89 تهران مریم سلحشورنژاد 71583254 1358 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 9123260460 02/11/1398
90 تهران ذبیح اله سلمانی 1461051290 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9121044738 24/06/1398
91 تهران مهرداد سوری 3962462457 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123269465 24/06/1398
92 تهران امیر سولقانی 82536635 1367 کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126968371 24/01/1399
93 تهران ناصر سیری 49244116 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9389532595 02/11/1398
94 تهران فرشاد شاه بهرامی 4839694699 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری شغلی اختصاصی دولتی 9122013341 24/01/1399
95 تهران ناهید شفیعی 5718822689 1351 دکتری روانشناسی تربیتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9123906049 09/12/1398
96 تهران نرجس شکری 1261849507 1354 دکتری مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری اداری - مدیریتی غیردولتی 9121533770 25/09/1398
97 تهران حمیدرضا شمسائی 5409911768 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9125390357 28/07/1398
98 تهران زین العابدین شیخ‌ بگلو 1583089578 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9126766102 24/06/1398
99 یزد محمدرضا شیخ علیشاهی 4432770414 1360 کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9131572822 24/01/1399
100 تهران سیامک شیخی 4621505858 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9120155069 28/07/1398
101 تهران فاطمه شیخی­نژاد 71947175 1361 دکتری مدیریت علوم رفتاری اداری - مدیریتی دولتی 9188623963 24/06/1398
102 تهران هاجر شیری‌یایچی 480022291 1368 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122808274 27/11/1397
103 تهران سعيد صاحبي 938919261 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 9122997228 24/01/1399
104 تهران مجید صادقی 3256717918 1353 دکتری مدیریت آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126103734 25/09/1398
105 تهران مریم صادقی شفیع 66599210 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9127056909 24/01/1399
106 تهران محمود صفری 2295892041 1334 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9123271977 24/01/1399
107 تهران فروزان صمیمی شلمزاری 4679369353 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9120243272 24/01/1399
108 یزد عباس طاهری یزدی 4430816360 1352 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9132541525 24/01/1399
109 تهران ریحانه عامری 5209855295 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9127258979 24/06/1398
110 البرز علی عبدی جمایران 1467511471 1367 دکتری مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 9128237762 09/12/1398
111 تهران صادق عرب زاده 2392125831 1366 دکتری حقوق - کیفری و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9124457708 24/01/1399
112 مرکزی فیروزه عطاریان 558976141 1352 دکتری مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 9188660828 02/11/1398
113 تهران حامد عظیمی 779538501 1360 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9033812141 27/11/1397
114 تهران علیرضا عظیمی 532956524 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9183602875 28/07/1398
115 تهران سیدمحسن علیزاده طباطبایی 1239876491 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 9121385503 27/11/1397
116 تهران مرضیه عموقلی میراخوری 450105571 1356 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسي فرهنگي فرهنگی دولتی 9124886827 24/06/1398
117 تهران مریم غضنفری‌ نیکو 67075703 1358 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی فناوری فناوری اطلاعات دولتی 9122444456 27/11/1397
118 تهران احمد غلامي قادي 2092550497 1342 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9124351620 24/01/1399
119 تهران عباسعلی فراتی 4579787846 1334 کفایتین حقوق و قضای اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9123272545 24/01/1399
120 تهران موسي فرامرزي پلنگر 4888706913 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9195185631 24/01/1399
121 تهران بشیر فرهادی 66599954 1353 کارشناسی‌ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های خاص آموزشی و پژوهشی دولتی 9353881388 24/06/1398
122 گیلان مختار فصیحی قصبه 5699642536 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9111387626 24/01/1399
123 تهران مرتضی فیاضی 1218838892 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9123813796 28/07/1398
124 تهران کاظم قاسمی 57652724 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9216711351 28/07/1398
125 آذربایجان غربی حمید قاسمی برقی 1465711864 1347 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9143584712 24/01/1399
126 خراسان جنوبی فاطمه قاسمی فرد 839101422 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 9132533557 24/01/1399
127 تهران سلام اله قربانی 1639035321 1330 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 9126025557 24/06/1398
128 تهران مینا قورچیان 62845640 1359 کارشناسی‌ارشد برق شغلی ‌اختصاصی دولتی 9391751007 02/11/1398
129 تهران مصطفی کرمی 4539824155 1354 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌‌الملل غیردولتی 9184288638 02/11/1398
130 زنجان سعید کرمی زنجانی 4284698745 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9127404402 24/01/1399
131 ایلام فرزاد کریم بیگی 4500989651 1356 کارشناسی‌ارشد پژوهش در علوم اجتماعي شغلی اختصاصی دولتی 9188427293 24/01/1399
132 تهران منصوره کریمی 56237464 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 9125044678 27/11/1397
133 ایلام رستم کریمی 4500310703 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9181441953 27/11/1397
134 تهران فهیمه کریمی‌نژاد 1219457256 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 9394375072 27/11/1397
135 تهران غلامرضا کنج‌کاو 381231852 1342 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122973547 24/01/1399
136 تهران رضا کوثری 49566482 1338 دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی دولتی 9121124254 02/11/1398
137 البرز علی کوزه‌گران 651728754 1346 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی آموزشی و پژوهشی دولتی 9121096556 09/12/1398
138 تهران سهیلا کیاسی 41236327 1342 دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی فرهنگی دولتی 9121884771 27/11/1397
139 تهران سعیده گل‌چین خرازی 82833990 1366 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125784805 02/11/1398
140 تهران لیلا گودرزی 4130714041 1352 دکتری حرفه‌ای پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125273603 28/07/1398
141 تهران حسام لطیفی 4839793867 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 9113941812 25/09/1398
142 تهران علی ماروسی 1062264169 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9120769972 24/01/1399
143 مازندران عباس محمدبیک‌تبریزی 2181124760 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9355268342 24/01/1399
144 تهران نیما محمدزاده‌کمساری 47840463 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بازنشسته 9124793120 02/11/1398
145 تهران حمید محمد‌عظیمی 1582223181 1360 دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9338701752 24/06/1398
146 تهران ناهید محمدی‌ثابت 37113631 1345 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تحقیقات آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9123967215 25/09/1398
147 تهران قهرمان مرادی 35841656 1340 کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9125779675 24/01/1399
148 تهران محمد مرادی‌جو 6009971748 1365 کارشناسی‌ارشد ارزیابی فناوری سلامت شغلی اختصاصی دولتی 9177192294 28/07/1398
149 خراسان رضوی حسین مرادی‌زاده 932048730 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9153134383 24/01/1399
150 تهران مهدی مرتضوی 919794106 1345 دکتری مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 9124127180 25/09/1398
151 تهران احمد مرزدار 1376459213 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت امور فرهنگی فرهنگی بازنشسته 9123274653 02/11/1398
152 تهران سیما مشایخ 80410898 1365 دکتری علوم جانوری آموزشی و پژوهشی دولتی 9903929369 24/06/1398
153 قزوین سهیلا معصومی 5809696678 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9126813297 24/01/1399
154 تهران محسن معنوی 4072212989 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 9126716612 28/07/1398
155 تهران منصوره معینی کربکندی 4910037276 1357 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9352160492 24/06/1398
156 تهران عبداله مقدم‌تبریزی 70202532 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125194944 09/12/1398
157 تهران بهزاد منصوري‌شیخ‌جان 1550814311 1356 دکتری جرم‌یابی شغلی اختصاصی دولتی 9122068135 24/01/1399
158 تهران معصومه منصوری‌کیا 421060374 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122913649 27/11/1397
159 تهران نعمت مهدوی‌راد 52519457 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی حقوقی دولتی 9122085831 09/12/1398
160 تهران ابراهيم مهرانفر 1239826915 1341 - - شغلی اختصاصی دولتی - 24/01/1399
161 تهران کبری موحدی‌منصور 58733809 1351 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123679505 09/12/1398
162 تهران سيد يوسف موسوي 5609612160 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9126612978 24/01/1399
163 تهران سیدعلی اصغر میرشجاعی 66417457 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق- عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9123547424 24/01/1399
164 تهران سیدامین‌اله میرشفیعی 1229262199 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9123334225 25/09/1398
165 تهران حسین نجف‌زاده 381253775 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9123700732 24/01/1399
166 تهران امیراله ندرلو 4281611185 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9123949882 28/07/1398
167 تهران ابراهیم نژادعبداله 59155566 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9127346357 24/06/1398
168 تهران مژده نصراللهی‌زاده 3781964043 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9125356443 24/06/1398
169 تهران عزيزاله نظري 4189785156 1350 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصي شغلی اختصاصی دولتی 9188331655 24/01/1399
170 تهران مرتضی نظری کیادوانی 58808205 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9121781298 24/01/1399
171 تهران آرزو نعیمی‌مجد 75174057 1361 دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی غیردولتی 9121067035 24/06/1398
172 تهران محبوبه نعیمی‌مجد 81512899 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 9125986018 24/06/1398
173 تهران مهدی نوروزیان 491438621 1351 دکتری مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9127705015 28/07/1398
174 تهران مونا نویدی 493365176 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی غیردولتی 9193059177 09/12/1398
175 تهران مهرداد الهامی 54028914 1348 دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 9188593357 28/07/1398
176 تهران آزیتا همتیان 4132273148 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9351027337 02/11/1398
177 تهران منصور هوده‌شاهی 4060848530 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9351603611 27/11/1397
178 تهران محمدرضا یزدانیان 6229857030 1338 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122068135 24/01/1399
179 تهران علیرضا یوزباشی 5879952721 1363 دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9127431041 24/06/1398
180 تهران فرامرز يوسفوندي 3258081298 1347 کارشناسی‌ارشد حقوق- حقوق بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 916113278 24/01/1399
181 آذربایجان‌شرقی حسن آقاجانی سپهری 1378039041 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143111180 24/06/1398
182 آذربایجان‌شرقی فاطمه آقازاده خدایی 930718569 - کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی و توسعه آموزشی و پژوهشی دولتی 9141070667 24/06/1398
183 آذربایجان‌شرقی محمد آهنین 1381109063 - کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141190755 24/06/1398
184 آذربایجان‌شرقی کریم استادی 1371023255 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9141059784 24/06/1398
185 آذربایجان‌شرقی حسن اسدزاده‌شهیر 1378078667 - کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی دولتی 9144154751 24/06/1398
186 آذربایجان‌شرقی علی اسدالهی 5198435740 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9129378821 24/06/1398
187 آذربایجان‌شرقی حسین اسدی 5679348101 - کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 9144145839 24/06/1398
188 آذربایجان‌شرقی فاضل اسدیان 5199849573 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9143243390 24/06/1398
189 آذربایجان‌شرقی کریم اسگندری 1739826000 - دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی عضو هیأت علمی (استادیار) 9144037427 24/06/1398
190 آذربایجان‌شرقی علی اسلامی 1502135485 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی بازنشسته 9143038458 24/06/1398
191 آذربایجان‌شرقی محسن اسماعیل‌زاده 4929898511 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9141623419 24/06/1398
192 آذربایجان‌شرقی لیلا اصولی 1379216427 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143182212 24/06/1398
193 آذربایجان‌شرقی فرزانه افخمی‌زرنق 1360235876 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 9372072785 24/06/1398
194 آذربایجان‌شرقی پدرام اقدسی علمداری 1381129552 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9141007001 24/06/1398
195 آذربایجان‌شرقی خسرو اکبری 1738575136 - کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی دولتی 9144038018 24/06/1398
196 آذربایجان‌شرقی هادی امان‌پور 1730136753 - کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 9141149269 24/06/1398
197 آذربایجان‌شرقی مسعود اورکی کوه شور 1841535508 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9143114587 24/06/1398
198 آذربایجان‌شرقی آرمان آرمان‌فر 1550432540 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9144156576 24/06/1398
199 آذربایجان‌شرقی محمدرضا آقاپوری 1379034566 - دکتری آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9144158089 24/06/1398
200 آذربایجان‌شرقی سیدعلی بابائی فرشباف 1382782071 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143007664 24/06/1398
201 آذربایجان‌شرقی خسرو بخشعلی‌زاده 1372046852 - دکتری حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9141164941 24/06/1398
202 آذربایجان‌شرقی هادی بدری‌حامد 1378091116 - کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 9141049110 24/06/1398
203 آذربایجان‌شرقی یوسف برزگری 5678788892 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143089194 24/06/1398
204 آذربایجان‌شرقی همایون بقائی 40791173 - کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9144110545 24/06/1398
205 آذربایجان‌شرقی سید حسین بلوکی 1372153055 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141005327 24/06/1398
206 آذربایجان‌شرقی حمیدرضا ‌بهروز بهنامی 1540119386 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9198653712 24/06/1398
207 آذربایجان‌شرقی علی بیسلم 1501143050 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143179856 24/06/1398
208 آذربایجان‌شرقی لیدا پرتونیا 137657425 - کارشناسی‌ارشد اکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9144085279 24/06/1398
209 آذربایجان‌شرقی علی‌اصغر پور باقری نادینلوئی 1699832730 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9143051158 24/06/1398
210 آذربایجان‌شرقی ولی محمدپور‌ 1372167994 - کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9143155419 24/06/1398
211 آذربایجان‌شرقی اکبر پورحسن هرزندی 1583083881 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141900447 24/06/1398
212 آذربایجان‌شرقی حسن پیری آغویه 5197908106 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144001014 24/06/1398
213 آذربایجان‌شرقی محمد ترپی‌ اقدم 6239381268 - کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 9143163891 24/06/1398
214 آذربایجان‌شرقی هوشنگ تقی‌زاده 2971033181 - دکتری مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی (استاد) 9144013221 24/06/1398
215 آذربایجان‌شرقی مشکات ثابتی 5079693479 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 9390256104 24/06/1398
216 آذربایجان‌شرقی محمد حسین ثنائی محمدی 1374147842 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9104003212 24/06/1398
217 آذربایجان‌شرقی حسین جباری ثانی 1580625916 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 9143043530 24/06/1398
218 آذربایجان‌شرقی صمد جعفری مشاهیر 1373756705 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143113717 24/06/1398
219 آذربایجان‌شرقی علیرضا جمشیدی 1580274498 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143142612 24/06/1398
220 آذربایجان‌شرقی گیو جودی‌ شاه‌آباد 2971738752 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141837175 24/06/1398
221 آذربایجان‌شرقی یعقوب حامد رنجینه 1376487802 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9141142877 24/06/1398
222 آذربایجان‌شرقی علی حسن‌نژاد 1698786441 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141085831 24/06/1398
223 آذربایجان‌شرقی آیلا حسنعلیزاده خسروشاهی 1380397219 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9144150687 24/06/1398
224 آذربایجان‌شرقی امین حسین‌پور کاشانی 1502261596 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9144138424 24/06/1398
225 آذربایجان‌شرقی سید علیرضا حسین‌زاده تبریزی 58781927 - دکتری عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144150241 24/06/1398
226 آذربایجان‌شرقی حسن حسین‌زاده 1738383733 - کارشناسی‌ارشد معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 9143187410 24/06/1398
227 آذربایجان‌شرقی مسعود حمیدیان 1582221219 - کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت اسناد شغلی اختصاصی دولتی 9144068178 24/06/1398
228 آذربایجان‌شرقی عزیز حیدری 6049695555 - کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144146107 24/06/1398
229 آذربایجان‌شرقی ناصر خادمی‌بایگی 931460808 - دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9143031741 24/06/1398
230 آذربایجان‌شرقی مرتضی خانلاری 1381673392 - دکتری حسابداری مالی دولتی 9144166714 24/06/1398
231 آذربایجان‌شرقی شهاب‌الدین خجسته‌نژاد 66077362 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144264086 24/06/1398
232 آذربایجان‌شرقی علی داداشی کهق 1552228118 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9145810281 24/06/1398
233 آذربایجان‌شرقی اسماعیل دانش‌مهر 1377297268 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 9143097678 24/06/1398
234 آذربایجان‌شرقی اسد ذالی 1376063514 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9149966506 24/06/1398
235 آذربایجان‌شرقی علیرضا راجبی 1379111341 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141151559 24/06/1398
236 آذربایجان‌شرقی آرش رضائی 1360064801 - کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9144221734 24/06/1398
237 آذربایجان‌شرقی رحیم رمضانی 5079295236 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141097769 24/06/1398
238 آذربایجان‌شرقی قاسم ریاضی‌نیا 1373778571 - دکتری مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 9144152082 24/06/1398
239 آذربایجان‌شرقی ابراهیم زالی‌مقدم اورنگ 1370853858 - کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 9143078362 24/06/1398
240 آذربایجان‌شرقی محمد تقی زرینه‌بافی 1370677987 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141168748 24/06/1398
241 آذربایجان‌شرقی حمیده زینی‌نسب 1378439929 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144158892 24/06/1398
242 آذربایجان‌شرقی علیرضا سلمانی زمهریر 491591901 - کارشناسی‌ارشد برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 9144126689 24/06/1398
243 آذربایجان‌شرقی فاطمه سلیمانی 1465403272 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9142359396 24/06/1398
244 آذربایجان‌شرقی علی سلیمی 1582997837 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9144189880 24/06/1398
245 آذربایجان‌شرقی محمد حسین شفیعی‌خامنه 1728598184 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 9144007633 24/06/1398
246 آذربایجان‌شرقی علیرضا شمس محمدی 1379026199 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143150362 24/06/1398
247 آذربایجان‌شرقی یوسف شمسی 1372154582 - کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 9144017469 24/06/1398
248 آذربایجان‌شرقی صمد شهریاری 1708972919 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9143180913 24/06/1398
249 آذربایجان‌شرقی شیدا عرفای جمشیدی 1361332115 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی غیردولتی 9148915136 24/06/1398
250 آذربایجان‌شرقی فرهاد شیدائی 1376568977 - کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9143156459 24/06/1398
251 آذربایجان‌شرقی نیر صالح محمدنیا 1375891758 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9144003147 24/06/1398
252 آذربایجان‌شرقی کریم صفرزاده 5069209787 - کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9141004350 24/06/1398
253 آذربایجان‌شرقی علی صفری چوبانلار 1738190242 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9149995848 24/06/1398
254 آذربایجان‌شرقی مصطفی صمیمی 1500237221 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141094147 24/06/1398
255 آذربایجان‌شرقی عباس عباس‌زاده 2754183728 - تحصیلات حوزوی 4 دینی و عربی شغلی اختصاصی عضو هیأت علمی (استادیار) 9121533499 24/06/1398
256 آذربایجان‌شرقی فیروز عباسپور عظیم 1376703092 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9352989898 24/06/1398
257 آذربایجان‌شرقی سعید عبدل‌زاده 1582105677 - کارشناسی‌ارشد مدیت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144100684 24/06/1398
258 آذربایجان‌شرقی جواد عبدی‌ 1374116394 - کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144145829 24/06/1398
259 آذربایجان‌شرقی شادی عرفای جمشیدی 1361039558 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 9148915137 24/06/1398
260 آذربایجان‌شرقی شاپور عزیزی 1550631489 - کارشناسی‌ارشد تجارت الکترونیک اداری- مدیریتی دولتی 9143213549 24/06/1398
261 آذربایجان‌شرقی ابراهیم عظیمی اسکویی 1709356138 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143165002 24/06/1398
262 آذربایجان‌شرقی بهزاد عظیمی سقین سرا 1719776245 - کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9146295887 24/06/1398
263 آذربایجان‌شرقی روح‌اله علیمددی 1581643330 - کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوق و معارف اسلامی دولتی 9144008286 24/06/1398
264 آذربایجان‌شرقی عباس عیوض‌زاده 567917848 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9145244196 24/06/1398
265 آذربایجان‌شرقی سعید غریب خواجه 1738865304 - کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 9143199193 24/06/1398
266 آذربایجان‌شرقی میر احمد غفاری 1500195103 - کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9146494099 24/06/1398
267 آذربایجان‌شرقی میر رضا فاطمی 1375787543 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9148640310 24/06/1398
268 آذربایجان‌شرقی امین فرتاش نعیمی 1380359279 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141007003 24/06/1398
269 آذربایجان‌شرقی سعید فرشباف ماهریان 1375851497 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9141053477 24/06/1398
270 آذربایجان‌شرقی وحید فرهادمند 68818051 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9141170228 24/06/1398
271 آذربایجان‌شرقی رقیه فرید 1532662319 - کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار/ مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143154206 24/06/1398
272 آذربایجان‌شرقی محمدرضا فرید 1533999821 - کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9143237570 24/06/1398
273 آذربایجان‌شرقی حسین قربانپور 1375570323 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - سیستم‌ها اداری- مدیریتی دولتی 9144159429 24/06/1398
274 آذربایجان‌شرقی ناهیده قنبرپور مقدم ممقانی 1699176663 - کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9148373011 24/06/1398
275 آذربایجان‌شرقی حبیب لطفی اسکندانی 1379201713 - دکتری تئوری‌های اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9144005606 24/06/1398
276 آذربایجان‌شرقی مهدی متقی‌زاده 1374022128 - کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9144176966 24/06/1398
277 آذربایجان‌شرقی روشن محبی 5198907316 - کارشناسی‌ارشد زبان شغلی اختصاصی دولتی 9144004331 24/06/1398
278 آذربایجان‌شرقی هادی محسنی بدل‌آبادی 2802997734 - کارشناسی‌ارشد تاریخ فرهنگی و اجتماعی دولتی 9142253001 24/06/1398
279 آذربایجان‌شرقی علیرضا محسنی‌نژاد 6049783764 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143113646 24/06/1398
280 آذربایجان‌شرقی اکبر محمد علیزاده 1583109481 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9144925009 24/06/1398
281 آذربایجان‌شرقی احسان‌اله محمدرضائی 1382607032 - کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9144158276 24/06/1398
282 آذربایجان‌شرقی جعفر محمدی 1378088999 - کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144130584 24/06/1398
283 آذربایجان‌شرقی نعمت محمدی عظیم 1501622358 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9144164101 24/06/1398
284 آذربایجان‌شرقی مجتبی محمدی 1374085782 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9104000349 24/06/1398
285 آذربایجان‌شرقی ابوالفضل مرتضائی 5059242404 - کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9141033293 24/06/1398
286 آذربایجان‌شرقی محمد صادق مرسلی 1530197201 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143152738 24/06/1398
287 آذربایجان‌شرقی رضا موحدی کلیبر 5199801635 - کارشناسی‌ارشد برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 9144266859 24/06/1398
288 آذربایجان‌شرقی سید ابراهیم موسوی 1583139060 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9144912694 24/06/1398
289 آذربایجان‌شرقی صالح مولاخواه‌اصل 1378855791 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9143138193 24/06/1398
290 آذربایجان‌شرقی آرزو مهدی پور مقدم 1376846942 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143035606 24/06/1398
291 آذربایجان‌شرقی رحیم نژاد‌تقی 1688870482 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9141220117 24/06/1398
292 آذربایجان‌شرقی حامد نژاد خاتمی 1689865393 - کارشناسی‌ارشد برق شغلی اختصاصی دولتی 9141761847 24/06/1398
293 آذربایجان‌شرقی حسین نعیمی 1380306493 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9143182150 24/06/1398
294 آذربایجان‌شرقی عهدیه نوین‌زرنق 1370952351 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141024767 24/06/1398
295 آذربایجان‌شرقی محمد نیکنام 1379166799 - کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی / مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143109923 24/06/1398
296 آذربایجان‌شرقی علی ورقائیان 1377317668 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9141147045 24/06/1398
297 آذربایجان‌شرقی حمید ولی‌زاده 2753695229 - کارشناسی‌ارشد تغذیه دام شغلی اختصاصی دولتی 9141882006 24/06/1398
298 آذربایجان‌شرقی علی هرزندی 1581215071 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9143043158 24/06/1398
299 آذربایجان‌شرقی داود همت‌زاده 1374284963 - کارشناسی‌ارشد بهسازی نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143119560 24/06/1398
300 آذربایجان‌شرقی حسین یوسفی خسرقی 1709137142 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143118501 24/06/1398
301 آذربایجان‌شرقی پیمان یارمحمدزاده 2919731459 - دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی (دانشیار) 9144626296 24/06/1398
302 آذربایجان‌شرقی حسن احمدیان‌فر 1376710031 1360 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9148590650 23/01/1399
303 آذربایجان‌شرقی علیرضا اسکندری 5079315865 1357 دکتری کسب و کار حرفه ای شغلی اختصاصی دولتی 9143205268 23/01/1399
304 آذربایجان‌شرقی مهدی اصل لاهیجانی 1376619644 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143134617 23/01/1399
305 آذربایجان‌شرقی سید احمد اعتمادی 1551152691 1348 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9144153930 23/01/1399
306 آذربایجان‌شرقی جواد امان‌زاده 1375897918 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9143095542 23/01/1399
307 آذربایجان‌شرقی محمد حسین امیرپور 1551990113 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143162283 23/01/1399
308 آذربایجان‌شرقی مجید ایران‌پور 1375784714 1355 کارشناسی‌ارشد منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 914412812 23/01/1399
309 آذربایجان‌شرقی سیما آپند 37249207 1344 کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابداری دولتی 9141059252 23/01/1399
310 آذربایجان‌شرقی جواد آهنگری 1372777441 1347 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 9143136529 23/01/1399
311 آذربایجان‌شرقی سعیده بردباری 1699455619 1363 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9143321821 23/01/1399
312 آذربایجان‌شرقی نادر بهلولی 1380029414 1350 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی عضو هیأت علمی (استادیار) 9143150532 23/01/1399
313 آذربایجان‌شرقی نجیبه بیاضی 137078426 1350 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 9143047506 23/01/1399
314 آذربایجان‌شرقی افسانه بیک‌زاده 2742379967 1350 کارشناسی‌ارشد زبان شناسی همگانی شغلی اختصاصی دولتی 9144262575 23/01/1399
315 آذربایجان‌شرقی پارمیس پاکروح 1375775189 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9144325247 23/01/1399
316 آذربایجان‌شرقی ایوب پور خسروی 1378067398 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9143055517 23/01/1399
317 آذربایجان‌شرقی جواد پور غفار 1699615241 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9144158909 23/01/1399
318 آذربایجان‌شرقی احد پور نقی 1377333973 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی مالی دولتی 9141009500 23/01/1399
319 آذربایجان‌شرقی رعنا پوزش 1688854665 1357 کارشناسی‌ارشد زیست شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9143219735 23/01/1399
320 آذربایجان‌شرقی فرزانه تقی زاده زنوز 1581466285 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144918700 23/01/1399
321 آذربایجان‌شرقی علیرضا تورچیان 73638307 136 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9143157093 23/01/1399
322 آذربایجان‌شرقی مرتضی جعفری نژاد باسمنج 1377216802 1344 دکتری مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 9143160421 23/01/1399
323 آذربایجان‌شرقی علی جمالی قراخانلو 5198791318 1355 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9144033325 23/01/1399
324 آذربایجان‌شرقی محمد جوادی 1462165893 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 9144789142 23/01/1399
325 آذربایجان‌شرقی عباسعلی چراغی 2919070071 1355 کارشناسی‌ارشد زمین شناسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9143490270 23/01/1399
326 آذربایجان‌شرقی فرزانه حاجی عباس اوغلی 1382488653 1367 کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلی اختصاصی غیردولتی 9352575362 23/01/1399
327 آذربایجان‌شرقی رامین حبیبی کلیبر 5199336746 1354 دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی عضو هیأت علمی (دانشیار) 9143189332 23/01/1399
328 آذربایجان‌شرقی محمود حبیبی 1500617180 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143010734 23/01/1399
329 آذربایجان‌شرقی علی حسین‌زاده امید 6049738270 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی 9143191034 23/01/1399
330 آذربایجان‌شرقی لیلا حسین زاده 1380424356 1363 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 9146438209 23/01/1399
331 آذربایجان‌شرقی مریم حشمت 2121393390 1347 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 9143217532 23/01/1399
332 آذربایجان‌شرقی محمد حقیقی پراپری 1699425450 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9147886819 23/01/1399
333 آذربایجان‌شرقی معصومه حیدری زنوز 1581466056 1355 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9141088967 23/01/1399
334 آذربایجان‌شرقی قنبر خادمی 5078999541 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی 9144049875 23/01/1399
335 آذربایجان‌شرقی نازله خجسته اهری 1500188654 1347 کارشناسی‌ارشد ادبیات علوم انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9141281056 23/01/1399
336 آذربایجان‌شرقی عاطفه خلیلی عظیمی 1372030654 1358 کارشناسی‌ارشد نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 9144100810 23/01/1399
337 آذربایجان‌شرقی وحدت خیرخواهان‌ حقیقی 1376630176 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9146427552 23/01/1399
338 آذربایجان‌شرقی آمنه داداشی 6029920995 1365 کارشناسی‌ارشد کتابداری شغلی اختصاصی دولتی 9148325371 23/01/1399
339 آذربایجان‌شرقی سیاوش ذبیحی 1532647093 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی اداری- مدیریتی دولتی 9141248575 23/01/1399
340 آذربایجان‌شرقی محمد رستمی نوشهر 1370729111 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9141156061 23/01/1399
341 آذربایجان‌شرقی سوسن رسولی 1490313567 1352 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9143261101 23/01/1399
342 آذربایجان‌شرقی اصغر رشتبری 1378008693 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 9141162613 23/01/1399
343 آذربایجان‌شرقی احد رضائی ضیائی 1377439445 1360 کارشناسی‌ارشد شهرسازی شغلی اختصاصی دولتی 9144108874 23/01/1399
344 آذربایجان‌شرقی ناصر ساکی 1754973841 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9192147845 23/01/1399
345 آذربایجان‌شرقی بهرام ستاری 1367171296 1356 دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی غیردولتی 9143128808 23/01/1399
346 آذربایجان‌شرقی آذر سرقینی 1379321913 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9142455401 23/01/1399
347 آذربایجان‌شرقی قاسم سلطان زاده 1502154031 1349 کارشناسی‌ارشد عمران فنی دولتی 9144016313 23/01/1399
348 آذربایجان‌شرقی روشن سلیمانزاده چپو 2938781776 1350 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 9144824103 23/01/1399
349 آذربایجان‌شرقی وجیهه سماوی اقدم 1688886230 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9141763312 23/01/1399
350 آذربایجان‌شرقی مسعود شاکری 1533721602 1355 کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 9141039671 23/01/1399
351 آذربایجان‌شرقی نعیمه شعبانی 1375817329 1357 کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9149154421 23/01/1399
352 آذربایجان‌شرقی مهناز شمس محمدی 55320333 1351 دکتری دارو سازی شغلی اختصاصی دولتی 9141149437 23/01/1399
353 آذربایجان‌شرقی حمید شهباززاده قدیم 1376520990 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9144153611 23/01/1399
354 آذربایجان‌شرقی ربابه شیخ الاسلامی 1500762326 1355 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9143268573 23/01/1399
355 آذربایجان‌شرقی عباسعلی شیری مشاهیر 1380868823 1352 کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144106496 23/01/1399
356 آذربایجان‌شرقی مریم عزتی 2938270623 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143801951 23/01/1399
357 آذربایجان‌شرقی محمد علی اسکندرزاده 1375709240 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 9144117178 23/01/1399
358 آذربایجان‌شرقی فاطمه علی اکبری 1532699263 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9141250772 23/01/1399
359 آذربایجان‌شرقی سوسن علی‌نژادیان اصل 1550453051 1350 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزش آموزشی و پژوهشی دولتی 9147765246 23/01/1399
360 آذربایجان‌شرقی مهدی غیبی 1382314345 1367 کارشناسی‌ارشد نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 9149052177 23/01/1399
361 آذربایجان‌شرقی الهام قاسمی 1376630524 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 930368737 23/01/1399
362 آذربایجان‌شرقی فاطمه قلی پور 1491019778 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزایی حقوق دولتی 9143268006 23/01/1399
363 آذربایجان‌شرقی حسین کاشفی محمد 2970402955 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9149959369 23/01/1399
364 آذربایجان‌شرقی معصومه کاظمی 5069444591 1348 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144047151 23/01/1399
365 آذربایجان‌شرقی بیاض کریم زاده 1738852431 1352 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 9907667720 23/01/1399
366 آذربایجان‌شرقی شهرود کریمی اصل 1602385726 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9148286523 23/01/1399
367 آذربایجان‌شرقی قدسیه لامع درخشان 1689301015 1361 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9141781866 23/01/1399
368 آذربایجان‌شرقی میترا مبینی 1689894776 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9120481862 23/01/1399
369 آذربایجان‌شرقی مجتبی محتشم 1689543991 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9144105346 23/01/1399
370 آذربایجان‌شرقی رامین معصومی 1380881481 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9144116861 23/01/1399
371 آذربایجان‌شرقی توحید ملک آبادی 2970233290 1355 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9144823165 23/01/1399
372 آذربایجان‌شرقی مینو مهینی عبدالحسینی 1377207730 1343 کارشناسی‌ارشد مشاوره خانواده شغلی اختصاصی دولتی 9144007084 23/01/1399
373 آذربایجان‌شرقی ماریا مینا سرشت 779709527 1352 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9141778153 23/01/1399
374 آذربایجان‌شرقی حمید نجف‌زاده 2800351810 1345 دکتری برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9143134463 23/01/1399
375 آذربایجان‌شرقی نغمه نجفقلی پور کلانتری 1376618605 1358 کارشناسی‌ارشد روان شناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9381855575 23/01/1399
376 آذربایجان‌شرقی احد نجفی 5069946420 1365 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 9143300986 23/01/1399
377 آذربایجان‌شرقی یوسف نریمانی 1382418086 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9141185388 23/01/1399
378 آذربایجان‌شرقی شهلا نقی زاده صفا 1377300511 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143165339 23/01/1399
379 آذربایجان‌شرقی علیرضا نیمگزی صالحی 1380325285 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9141071130 23/01/1399
380 آذربایجان‌شرقی فهیمه واپرزه 1380103711 1354 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144003480 23/01/1399
381 آذربایجان‌شرقی رقیه ولایتی 1502230216 1359 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 914128098 23/01/1399
382 آذربایجان‌شرقی زهرا ولی پور 1371912548 1348 کارشناسی‌ارشد روابط بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 9032861283 23/01/1399
383 آذربایجان‌شرقی محمد هادی نیا 1718189011 1350 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 9143135638 23/01/1399
384 آذربایجان‌شرقی همایون آقا میرلوبابک 5198957054 1355 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دولتی 9144078323 23/01/1399
385 آذربایجان‌شرقی یحیی بنیاد روح انگیز 1550447777 1350 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144204661 23/01/1399
386 آذربایجان‌غربی قنبر آقائی‌‌زاد 6379539395 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9143433152 24/10/1398
387 آذربایجان‌غربی مصطفی احمدی آرا 2871848971 1344 کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی شغلی اختصاصی دولتی 9128368566 24/10/1398
388 آذربایجان‌غربی واحد اسلامی‌تبار 2756050547 1364 کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9148162506 19/12/1398
389 آذربایجان‌غربی رضا اصغرزاده 2754230335 1351 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی-‌ معارف شغلی اختصاصی دولتی 9141868578 19/12/1398
390 آذربایجان‌غربی محسن امام وردی 2802852574 1362 دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 9148000745 24/10/1398
391 آذربایجان‌غربی محمدجمال امیرشهبازی 2959610776 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143474601 24/10/1398
392 آذربایجان‌غربی میلاد اندیشه 2755562366 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیر دولتی 9141474384 24/10/1398
393 آذربایجان‌غربی سعید بابازاده 2754685359 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9141875850 24/10/1398
394 آذربایجان‌غربی حلیمه پاشاپور 2751008951 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9143464534 24/10/1398
395 آذربایجان‌غربی یوسف پاشازاده 2753099170 1351 دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی 9144468951 24/10/1398
396 آذربایجان‌غربی علی پزشکی 2960931858 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9149480633 24/10/1398
397 آذربایجان‌غربی علیرضا پورعباد 2909815307 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9195050850 24/10/1398
398 آذربایجان‌غربی رامین پورمحبی 2755624914 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9143417019 24/10/1398
399 آذربایجان‌غربی محمد جاهدی قولنجی 6379965149 1367 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی هیأت علمی 9120768466 24/10/1398
400 آذربایجان‌غربی جلیل جباری 1465262946 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9144567005 19/12/1398
401 آذربایجان‌غربی کاظم جوان‌دوست 2751755445 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9143435963 24/10/1398
402 آذربایجان‌غربی حسین حاجی‌زاده 2750568293 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 9143411367 24/10/1398
403 آذربایجان‌غربی سعید حجازی‌فر 2755624914 1364 دکتری معارف - مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9124832971 24/10/1398
404 آذربایجان‌غربی امین حسابی 2871862850 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9144487097 24/10/1398
405 آذربایجان‌غربی جواد حمیدی 6379783751 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9143403418 24/10/1398
406 آذربایجان‌غربی مجتبی حیدری 2938256698 1350 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری-‌ مدیریتی هیأت علمی 9143459002 19/12/1398
407 آذربایجان‌غربی اسد درویشی 2752531583 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 9141888058 19/12/1398
408 آذربایجان‌غربی محمد دهقان 2750709032 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 9141864143 19/12/1398
409 آذربایجان‌غربی وحیده رحیمی حاجی‌فیروزی 2909732398 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر- مکاترونیک فناوری اطلاعات غیر دولتی 9141462768 24/10/1398
410 آذربایجان‌غربی پریوش رزاقی رضائیه 2754133224 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت- حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9143463734 24/10/1398
411 آذربایجان‌غربی علی روشن‌میلانی 2753542465 1344 کارشناسی‌ارشد صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 9143452913 24/10/1398
412 آذربایجان‌غربی علی زبردست 2754603506 1346 دکتری مدیریت -‌ حسابداری اداری -‌ مدیریتی هیأت علمی 9144463781 24/10/1398
413 آذربایجان‌غربی اکبر زواری‌‌ رضایی 2753621616 1354 دکتری حسابداری شغلی اختصاصی هیأت علمی 9143411398 24/10/1398
414 آذربایجان‌غربی مرتضی شمس‌الدینی 2754796487 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی غیر دولتی 9143453933 24/10/1398
415 آذربایجان‌غربی مریم شمس‌الدینی 2755623810 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9143483751 24/10/1398
416 آذربایجان‌غربی مرتضی شمس‌الدینی 2754796487 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی غیردولتی 9143453933 19/12/1398
417 آذربایجان‌غربی نسرین شیخ بگلو 2755612691 1364 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9148736911 24/10/1398
418 آذربایجان‌غربی دل افروز شیرزاد 2909094456 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9144458173 24/10/1398
419 آذربایجان‌غربی لیلا صفوی 2754342699 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9144401293 24/10/1398
420 آذربایجان‌غربی فرزانه طالبیان 2972157664 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیر دولتی 9357695194 24/10/1398
421 آذربایجان‌غربی داریوش ظفری 2754599126 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9143451756 19/12/1398
422 آذربایجان‌غربی پریسا عابدپور 50231318 1348 کارشناسی‌ارشد معدن-‌ اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9143453380 19/12/1398
423 آذربایجان‌غربی حامد عباسعلی‌نژاد 2755704942 1366 کارشناسی‌ارشد لیزر- هواشناسی اداری - مدیریتی دولتی 9145594060 24/10/1398
424 آذربایجان‌غربی لیلا عباسی 1280397594 1358 دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9144853638 24/10/1398
425 آذربایجان‌غربی مهران عبدزاده 2971381420 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 9143401955 19/12/1398
426 آذربایجان‌غربی علی علیزاده 2800452838 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9144840952 24/10/1398
427 آذربایجان‌غربی مهدی فتح‌اللهی 2750497183 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 9143418488 24/10/1398
428 آذربایجان‌غربی سید حمید فضل‌جو 2802549596 1346 کارشناسی‌ارشد کشاورزی اداری - مدیریتی دولتی 9143461959 24/10/1398
429 آذربایجان‌غربی جعفرصادق فیضی 2754582444 1344 دکتری مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی هیأت علمی 9143462069 24/10/1398
430 آذربایجان‌غربی سجاد قاضی‌پور 2754735836 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق اداری - مدیریتی غیر دولتی 9141475153 24/10/1398
431 آذربایجان‌غربی محمد قربانپور 2851384449 کارشناسی‌ارشد مکاترونیک شغلی اختصاصی دولتی 9144436989 19/12/1398
432 آذربایجان‌غربی رضا قنبرلو 2800481536 1358 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 9146213563 24/10/1398
433 آذربایجان‌غربی عباس کسب‌دوست 2754252770 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9144464714 19/12/1398
434 آذربایجان‌غربی رضا گنجینه‌کتابی 2871895007 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9144472752 19/12/1398
435 آذربایجان‌غربی مسعود گیلانی 6389893833 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9142669105 24/10/1398
436 آذربایجان‌غربی سعید لطف‌الله‌زاده 2938263333 1353 دکتری مدیریت سیستم ها اداری - مدیریتی دولتی 9144475729 24/10/1398
437 آذربایجان‌غربی جواد مجیدی 2754263691 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 9143465476 24/10/1398
438 آذربایجان‌غربی حیدرعلی محمدجعفری 4939541797 1345 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 9143637500 24/10/1398
439 آذربایجان‌غربی ثریا محمدقلی‌پور 2755518405 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی غیردولتی 9131404290 19/12/1398
440 آذربایجان‌غربی آرش محمدی 2971839461 1361 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9143017049 24/10/1398
441 آذربایجان‌غربی آیت محمدی 2948605512 1358 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 9141871032 24/10/1398
442 آذربایجان‌غربی الهام مشکوه 2755507241 1364 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9143467663 24/10/1398
443 آذربایجان‌غربی نعمت مصطفایی 5059704572 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9143489787 19/12/1398
444 آذربایجان‌غربی رضا ملامحمد 2755777151 1364 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تکنولوژی آموزشی آموزشی غیردولتی 9148736911 19/12/1398
445 آذربایجان‌غربی امیر مهرکیا 2754756647 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9034486888 19/12/1398
446 آذربایجان‌غربی صادق موسی‌خانی 2754237951 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9143468742 24/10/1398
447 آذربایجان‌غربی سعید نوری 2753647585 1356 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9141468045 24/10/1398
448 آذربایجان‌غربی عسگر نوری 2753396116 1328 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 9144430499 24/10/1398
449 آذربایجان‌غربی سیاوش ورقایی 2970114674 1337 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیر دولتی 9143818790 24/10/1398
450 اصفهان حجت اله ایوبی‌زاده 1291493255 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 9133080084 16/06/1398
451 اصفهان زهره ابوالحسنی 1159530769 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9132714946 16/10/1398
452 اصفهان شهناز احمدی 1159500266 1347 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی آموزشی و پژوهشی دولتی 9120874812 16/06/1398
453 اصفهان زمان اژدری 2391466781 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9178279532 16/10/1398
454 اصفهان فاطمه استکی اورگانی 1289085171 1359 دکتری مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9216885638 16/06/1398
455 اصفهان رضا اسدی 4650377684 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9133196211 16/06/1398
456 اصفهان بابک اسدی‌دزکی 1289177090 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی اداري - مديريتي دولتی 9131814691 17/08/1399
457 اصفهان فریبا اسکندری اورک 1970415436 1347 دكتري مدیریت کسب و کار اداري - مديريتي بازنشسته 9131151946 17/08/1399
458 اصفهان محمد اكبرزاده 1280786760 1329 کارشناسی‌ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتی 9132942312 16/10/1398
459 اصفهان غلامرضا اکبری 1239514166 1345 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9120942900 16/06/1398
460 اصفهان مهناز امامی کوپایی 1290967474 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شخصیت آموزشی و پژوهشی دولتی 9131673802 16/06/1398
461 اصفهان مریم امیدی 1288161808 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست شغلي اختصاصي دولتی 9131133689 16/10/1398
462 اصفهان علی باقری حسین‌آبادی 1092356126 1366 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9139151676 16/06/1398
463 اصفهان احسان براتی 1142487423 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات فناوري اطلاعات دولتی 9131682897 27/07/1399
464 اصفهان علیرضا بردبار 3255781647 1353 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی، علوم آموزشی آموزش و پژوهشي دولتی 9134023781 17/08/1399
465 اصفهان محمد تقی بزرگمهر 1199027715 1341 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی محض اداري بازنشسته 9133133557 16/10/1398
466 اصفهان علي بهرامي 321360230 1344 کارشناسی‌ارشد روانشناسي عمومي اجتماعي دولتی 9133352287 16/10/1398
467 اصفهان محمدرضا بیکیان 6229978237 1365 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی دولتی 9133705270 16/06/1398
468 اصفهان زهرا پویا 1171146108 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 9133029232 16/10/1398
469 اصفهان ابوالفضل توکلی 1289094391 1360 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9133022477 16/06/1398
470 اصفهان مرضیه توکلی 1091425078 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر -‌ نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9133334087 16/10/1398
471 اصفهان شهاب ثابت راسخ 1159117853 1349 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری - پروژه و ساخت شغلي اختصاصي غیردولتی 9131359561 16/10/1398
472 اصفهان فضّه جعفری 72537744 1350 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی و پژوهشی دولتی 9131298757 16/10/1398
473 اصفهان سیدابوالفضل حسینی 3621381589 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 9132337464 16/06/1398
474 اصفهان سید محمد حسینی 1285825578 1352 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133194290 16/10/1398
475 اصفهان فرح حسینی 4269358866 1338 کارشناسی‌ارشد مدیریت اموزشی آموزشي وپژوهشي بازنشسته 9131664043 17/08/1399
476 اصفهان اعظم خبوشانی 1285967593 1357 کارشناسی‌ارشد مدریت دولتی گرایش منابع انسانی اداري - مديريتي غیردولتی 9132658088 27/07/1399
477 اصفهان محمدهادی خلیلی‌بروجنی 4650365201 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول اداري - مديريتي دولتی 9132123583 17/08/1399
478 اصفهان علی داستانی حسین آبادی 5649227594 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9122096058 16/10/1398
479 اصفهان سیده مرضیه داودی 1209884992 1366 دکتری روانشناسی تخصصی سلامت آموزشی و پژوهشی دولتی 9136538620 16/06/1398
480 اصفهان حسینعلی ذوالفقاری 1209814031 1337 کارشناسی‌ارشد مدیریت -‌ منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9125074642 16/10/1398
481 اصفهان سعید رحیمی لنجی 5419713306 1355 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری آموزشی و پژوهشی دولتی 9139909097 16/06/1398
482 اصفهان مریم رضابیگی سیرچی 3199902057 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133878949 16/06/1398
483 اصفهان سیدمحمدتقی رضوی 1262668026 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- نیروی انسانی دوره‌های کنترل ترافیک هوایی دولتی 9132057046 16/10/1398
484 اصفهان مهدیه رضی 559000588 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9132622908 16/06/1398
485 اصفهان محمود رفيعي 1286794692 1346 دکتری مديريت بازرگاني رفتار و منابع انساني اداري- مديريتي بازنشسته 9131198429 16/10/1398
486 اصفهان نرگس رفیعی 3961839476 1358 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی -‌ بررسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 9139001152 16/06/1398
487 اصفهان مهشید رهبری 5419958554 1367 دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9131648430 16/06/1398
488 اصفهان حمیدرضا روناسی 1287876005 1345 دکتری مدیریت توسعه اداري - مديريتي هیأت علمی 9133000332 16/10/1398
489 اصفهان سیروس سمیعی 1815938501 1345 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9133140458 16/06/1398
490 اصفهان مریم سیاوشی 1291099662 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی نساجی آموزشی و پژوهشی دولتی 9132004266 16/06/1398
491 اصفهان الهام شاهمندی 1285921917 1356 دكتري مدیریت منابع انسانی گرایش توسعه اداري - مديريتي هیأت علمی (استادیار) 9133291523 17/08/1399
492 اصفهان محمد امین شاه‌نوش 1288213077 1359 کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی آموزشي و پزوهشي دولتی 9133699578 16/10/1398
493 اصفهان مجتبي شاهنوشي 1817377108 1335 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگي و اجتماعي غیردولتی 9133182261 16/10/1398
494 اصفهان علیرضا شجاعی واجنانی 1199241490 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- قدرت شغلي -‌ اختصاصي دولتی 9133223150 16/10/1398
495 اصفهان رضا شریفیان 1289147094 1361 دکتری مهندسی برق-قدرت شغلي - اختصاصي هیأت علمی 9131268715 16/10/1398
496 اصفهان مهدی شهرادنیا 1282208381 1326 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداري بازنشسته 9133105852 16/10/1398
497 اصفهان فرهاد شهرياري محمدي 1249801389 1356 کارشناسی‌ارشد مددكاري اجتماعي اجتماعي دولتی 9133054139 16/10/1398
498 اصفهان هاجر شیرنشان‌اصفهانی 1290547149 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع مديريتي صنعتي هیأت علمی (مربی) 9131093391 27/07/1399
499 اصفهان علیرضا شیروانی 1280948991 1348 دکتری مدیریت دولتی -‌ خط‌مشی عمومی اداري- مديريتي هیأت علمی 9131155726 16/10/1398
500 اصفهان مائده شیری 1285995295 1358 دكتري ادبیات غنایی آموزشي وپژوهشي دولتی 9132287620 17/08/1399
501 اصفهان مسعود صابری تهرانی 320047741 1342 دكتري علوم سیاسی -‌ سیاست‌گذاری عمومی آموزشي و پژوهشي غیردولتی 9133089315 16/10/1398
502 اصفهان رامتین صادقی 70349126 1363 دکتری مهندسی برق-قدرت شغلي اختصاصي هیأت علمی 9133274417 16/10/1398
503 اصفهان محمدعلی صالحی رباطی 1249876893 1333 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی اداري ومالي بازنشسته 9131258758 16/10/1398
504 اصفهان سمیه صدوق 1199316822 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9103010792 16/06/1398
505 اصفهان کمال صفرپور 1199220825 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی دولتی اداري - مديريتي دولتی 9131084958 17/08/1399
506 اصفهان سید محمد طباطبایی 1091565716 1353 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی شغلي اختصاصي دولتی 9131335027 16/10/1398
507 اصفهان یوسف عباسی 5479569783 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مالی مالی دولتی 9132249040 16/06/1398
508 اصفهان حمید عشقی 1141648891 1349 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 9132166810 16/10/1398
509 اصفهان علی عقدکی 1209549034 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت- برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 9133163485 16/06/1398
510 اصفهان سید محسن علامه 1281806129 1345 دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی اداري- مديريتي هیأت علمی 9133115359 16/10/1398
511 اصفهان سیدابوالقاسم علوی 1284519503 1334 دکتری مدیریت صنعتی-تولید اداري- مديريتي دولتی 9133117571 16/10/1398
512 اصفهان ناهید عنایتی 1283992728 1357 کارشناسی‌ارشد معارف علوم و حدیث قرآن فرهنگي اجتماعي غیردولتی 9034876490 27/07/1399
513 اصفهان محمدرضا قاسمی 71423079 1356 دکتری اقتصاد آموزشی و پژوهشی دولتی 9133705270 16/06/1398
514 اصفهان فاطمه قصابی‌سینی 5110743746 1365 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات - روزنامه‌نگاری روابط عمومي وبين‌الملل مدرس حق‌التدریس 9132094925 16/10/1398
515 اصفهان سیدمحمد قلمکاریان 1283525135 1355 دکتری علوم تربیتی- فلسفه و تربیت اسلامی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 9133090640 16/06/1398
516 اصفهان محمدتقی قندهاری 1091427127 1363 دكتري مدیریت منابع انسانی اداري - مديريتي هیأت علمی (مربی) 9128158179 27/07/1399
517 اصفهان محمود قهرمانی 6299574860 1354 کارشناسی‌ارشد اکولوژی گیاهی شغلي -‌ اختصاصي دولتی 9132202309 16/10/1398
518 اصفهان آیت‌اله کردیان 4650297494 1333 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري - مديريتي بازنشسته 9131146912 16/10/1398
519 اصفهان مهدی کسایی اصفهانی 60310545 1352 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اداري- مديريتي دولتی 9133001421 16/10/1398
520 اصفهان علیرضا کفعمی لادانی 1284721868 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی اداری ومالی دولتی 9133287723 16/10/1398
521 اصفهان نجمه محمدی 491645554 1357 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعي دولتی 9132265134 16/10/1398
522 اصفهان محمد محمدی 1091080321 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9131311182 16/10/1398
523 اصفهان نازنین محمدی 1170109209 1359 دكتري علوم تربیتی مدیریت آموزشی آموزشي و پژوهشي دولتی -‌ مربی حق‌التدریس 9168858647 27/07/1399
524 اصفهان فرهاد محمدیان 4070285946 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداري- مديريتي دولتی 9131256056 16/10/1398
525 اصفهان مهدی مرادقلی 3621494294 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9132043402 16/06/1398
526 اصفهان گودرز مرادی 1840101563 1352 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133298804 16/06/1398
527 اصفهان محسن مرادی علیعربی 1284967034 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9133289331 16/10/1398
528 اصفهان حسن مسجدي 1285679679 1345 دکتری زبان وادبيات فارسي اداري بخش دولتی 9131176916 16/10/1398
529 اصفهان پروانه مظفری‌وانانی 1750957035 1358 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9166222771 16/10/1398
530 اصفهان پیمان معینی 1754351514 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقي غیردولتی 9133008647 16/10/1398
531 اصفهان ساناز منصف 1284949011 1359 دکتری مديريت تكنولوژي اداري- مديريتي دولتی 9133260955 16/10/1398
532 اصفهان عباس مهدی 1159065004 1356 کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی - مترجمی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133018834 16/10/1398
533 اصفهان سید مجید موسوی 1289039666 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري ومالي دولتی 9133029725 16/10/1398
534 اصفهان سید محمد موسوی 1288834691 1347 دكتري علوم ارتباطات اجتماعی- مدیریت فرهنگی مديريت فرهنگي دولتی 9133134463 17/08/1399
535 اصفهان شکوفه میرطالب 1199796395 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -‌ مالی اداري و مالي دولتی 9133276577 16/10/1398
536 اصفهان داود نصر اصفهانی 1292212373 1364 دكتري تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی علوم ورزشي دولتی 9133185622 17/08/1399
537 اصفهان مهدی نصراصفهانی 1290851311 1363 دکتری مدیریت - رفتار سازمانی اداري - مديريتي هیأت علمی 9131284384 16/10/1398
538 اصفهان مسعود نصراصفهانی 1816716871 1329 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي هیأت علمی 9131180385 16/10/1398
539 اصفهان شهرام نوربخش 1284761029 1350 کارشناسی‌ارشد اکولوژی دریا آموزشی و پژوهشی دولتی 9124393697 16/06/1398
540 اصفهان نادیا هاشمی 1817275216 1356 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزش وپژوهشي دولتی 935136519 27/07/1399
541 اصفهان شاهرخ هوشمند 2293651614 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداري ومالي دولتی 9133101525 16/10/1398
542 اصفهان سعید یوسف‌پور 4689393885 1358 دكتري دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9129155158 16/10/1398
543 اصفهان حبیب اله یوسف‌وند 4189723071 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9133651569 16/06/1398
544 البرز محمد ابوالقاسم‌زاده 2060342406 1355 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9127204729 01/12/1398
545 البرز مریم ارتفاع 67083773 1358 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت شغلی اختصاصی دولتی 9128654065 01/12/1398
546 البرز مریم ارشدی 322023750 1354 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9124680193 01/12/1398
547 البرز جمشید اسعدی 49014137 1344 دکتری مدیریت توسعه شغلی اختصاصی بازنشسته 9352194004 01/12/1398
548 البرز لیلا اصغری 1375929631 1360 کارشناسی ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 9125764568 01/12/1398
549 البرز جهان افروزاحمدزاده 1262328470 1351 کارشناسی‌ارشد بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 9122683105 01/10/1399
550 البرز علی امینی 1602153264 1351 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-پژوهشگری اجتماعی دولتی 9122717882 01/12/1398
551 البرز عظیم بساطی 4559917930 1362 کارشناسی ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9187431739 01/12/1398
552 البرز بهنام بهداروند 68772671 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی اداري- مديريتي دولتی 9123636998 01/10/1399
553 البرز اکرم بوجاری 4591192830 1354 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9305252271 01/12/1398
554 البرز رمضان بیداربخت 601584384 1350 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9125223610 01/10/1399
555 البرز پریسا پویای قلی زاده 55867642 1351 دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9122606635 01/10/1399
556 البرز هادی تنها 2649634391 1360 کارشناسی ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9373705261 01/12/1398
557 البرز داوود تیموری 601266358 1357 کارشناسی ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9122855827 01/12/1398
558 البرز علی جمال محمدی 49193872 1347 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداري- مديريتي دولتی 9123606462 01/10/1399
559 البرز اسماعیل جمیاری 4198697442 1351 کارشناسی‌ارشد - شغلی اختصاصی دولتی 9120535723 01/10/1399
560 البرز بهروز جهانگیریان 1753582113 1355 دکتری مدیریت منابع انسانی اداري- مديريتي غیردولتی 9125602946 01/10/1399
561 البرز لاله جوانبخت 1285926919 1356 دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9053308389 01/12/1398
562 البرز فریبا حبیبیان سزاوار 3251534602 1355 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9128607282 01/10/1399
563 البرز سید وحید حسن‌زاده کلالی 72033312 1361 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 9123719037 01/12/1398
564 البرز سید حسن حسینی 5499680299 1333 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9126619782 01/12/1398
565 البرز مریم حسینی 1284853950 1354 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9132371970 01/12/1398
566 البرز سیدمحسن حسینی 4899937687 1364 کارشناسی ارشد آسیب شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9123351238 01/12/1398
567 البرز محمدحسین خسروی 3874398951 1341 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9120328653 01/10/1399
568 البرز رحمان داودیان 4519739330 1355 کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9123062896 01/10/1399
569 البرز سعیده سادات دهقان‌منشادی 320158802 1357 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 9126603872 01/12/1398
570 البرز روح‌الله دهقانی‌ بناکوکی 310392128 1369 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9390644021 01/10/1399
571 البرز ناهید دیناروند 1755687826 1342 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9120336593 01/10/1399
572 البرز پرهام رضایی‌نسب 68721447 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي دولتی 9183363448 01/10/1399
573 البرز یحیی رمضانی 63392919 1348 دکتری جغرافیا-برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 9121694865 01/12/1398
574 البرز زهرا ساسانیان‌اصل 59498846 1351 کارشناسی ارشد مدیریت MBA شغلی اختصاصی دولتی 9192683963 01/12/1398
575 البرز علی سالاروند 4219015671 1354 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9124496339 01/10/1399
576 البرز مهین سرداری 84006072 1365 کارشناسی ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 9124257058 01/12/1398
577 البرز طاهره شاهی 780841891 1347 دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداري- مديريتي دولتی 9153718566 01/10/1399
578 البرز زینب صابری 4679058560 1357 کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9030415074 01/12/1398
579 البرز نسترن صبوحی 4910890181 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی و مالی شغلی اختصاصی دولتی 9122686312 01/10/1399
580 البرز وحید صلواتی 4170099680 1351 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9120721558 01/12/1398
581 البرز بهروز عاشری 55409962 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9109484288 01/10/1399
582 البرز عباس فتح‌الهی 1600777988 1357 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9126609688 01/12/1398
583 البرز محمدرضا فعلی 3359718291 1350 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اداري- مديريتي دولتی 9126612644 01/12/1398
584 البرز محمدرضا فلاح‌نژاد 4898967833 1350 دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9123385799 01/12/1398
585 البرز مهران قلی‌زاده 51862344 1349 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9122079007 01/12/1398
586 البرز یاسر کاظمی‌گمی 322911982 1361 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9128013250 01/12/1398
587 البرز اکبر کاویانی 4549719710 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9127661251 01/10/1399
588 البرز جواد کرمخانی 4539918761 1364 دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 9120145483 01/10/1399
589 البرز ابراهیم کرمی 2669947980 1365 کارشناسی ارشد مدیریت تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 9121147030 01/12/1398
590 البرز عباس کیادلیری 4839462933 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي دولتی 9125782973 01/10/1399
591 البرز شبنم کیهان پور 3255958733 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی و مالی اداري- مديريتي دولتی 9125827605 01/10/1399
592 البرز زهرا گل‌کار 2002747474 1363 دکتری جامعه‌ شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9124665724 01/10/1399
593 البرز حسن محبی 3781232387 1344 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-تحول اداري- مديريتي دولتی 9124210081 01/12/1398
594 البرز مجتبی محمدخانی 5599953971 1364 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9108886563 01/12/1398
595 البرز فیروزه مرادی 4130898345 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی اداري- مديريتي دولتی 9126606750 01/10/1399
596 البرز نیروانا مهر آیین 320077761 1368 دانشجوی دکتری حقوق شغلی اختصاصی غیردولتی 9124680193 01/12/1398
597 البرز مهدی مهریزی 59158379 1358 کارشناسی‌ارشد - شغلی اختصاصی دولتی 9123143076 01/10/1399
598 البرز سید حسن موسوی 4219430938 1345 کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا شغلی اختصاصی دولتی 9194733461 01/10/1399
599 البرز رضا مومنی 68859023 1354 دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 9126608293 01/12/1398
600 البرز محمد میرزایی 320182150 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداري- مديريتي دولتی 9203220536 01/10/1399
601 البرز حمیدرضا نریمانی 3341170537 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي دولتی 123615417 01/10/1399
602 البرز محمدحسین نوری 81029527 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 9359559685 01/10/1399
603 البرز نوشین هوشمند 2295335116 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9178059645 01/10/1399
604 البرز مهدی واعظی 6199706498 1359 دکتری آسیب‌شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9124289792 01/12/1398
605 البرز علیرضا ولی‌زاده 2529809641 1360 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 9375687078 01/12/1398
606 البرز یوکابد ولی‌زاده 6321224467 1360 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9126632433 01/12/1398
607 البرز عطیه یزدی 322904250 1360 کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 9128618292 01/10/1399
608 البرز حمیده یکتاخواه 63222760 1360 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 9120469261 01/12/1398
609 چهارمحال و بختیاری بهروز آزادگان دهکردی 4623327078 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 9140218873 16/09/1398
610 چهارمحال و بختیاری پرستو احمدی 4623317811 1364 دکتری مدیریت منابع انسانی-منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9133836636 16/09/1398
611 چهارمحال و بختیاری حمید احمدی 4620484369 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلي اختصاصي دولتی 9134567887 16/09/1398
612 چهارمحال و بختیاری سیدرضا احمدیان 59670258 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت شغلي اختصاصي دولتی 9131535266 16/09/1398
613 چهارمحال و بختیاری مریم اسدی امیرآبادی 4621640372 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9132806516 16/09/1398
614 چهارمحال و بختیاری مهدی اسعد سامانی 4623192172 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9132838626 16/09/1398
615 چهارمحال و بختیاری حسین اسکندری 4623350274 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله شغلي اختصاصي دولتی 9124448355 16/09/1398
616 چهارمحال و بختیاری مجید امیدی 4689662126 1344 کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی فرهنگی دولتی 9133824239 28/09/1398
617 چهارمحال و بختیاری مهدی امیدی ارجنکی 4623386430 1366 کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق کیفری و جرم­شناسی حقوقی دولتی 9124652166 16/09/1398
618 چهارمحال و بختیاری رضا انصاری اردلی 4689669694 1361 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9132802511 16/09/1398
619 چهارمحال و بختیاری نقی بلالی دهکردی 4621492731 1349 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 9137217713 16/09/1398
620 چهارمحال و بختیاری ژاله بهرامیان 4621669613 1358 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی شغلي اختصاصي دولتی 9133825206 16/09/1398
621 چهارمحال و بختیاری سمیه بهرامیان 4621769261 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9139816400 16/09/1398
622 چهارمحال و بختیاری صادق بیاتی 4622196212 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9133832451 16/09/1398
623 چهارمحال و بختیاری شاهپور پارسا 4622091569 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9131830560 11/12/1398
624 چهارمحال و بختیاری محسن پارسا 4623465330 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9138820912 16/09/1398
625 چهارمحال و بختیاری مصطفی حاتمی 4680019778 1368 کارشناسی‌ارشد حقوق-حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9380204916 16/09/1398
626 چهارمحال و بختیاری حسین حامدی 4621520288 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9131840653 11/12/1398
627 چهارمحال و بختیاری سپنتا حبیبی دهکردی 4621570471 1355 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 9133817159 16/09/1398
628 چهارمحال و بختیاری مریم حق وردی طاقانکی 74452177 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9138811643 16/09/1398
629 چهارمحال و بختیاری محمد حکیم آذر 4621483668 1348 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي هیأت علمی 9131818139 16/09/1398
630 چهارمحال و بختیاری رحمان حیدری 4679366540 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9133816268 16/09/1398
631 چهارمحال و بختیاری معصومه حیدری سورشجانی 4623459381 1365 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9139794533 16/09/1398
632 چهارمحال و بختیاری مهراب خدادوستان 4622503131 1351 کارشناسی‌ارشد جغرافیا شغلي اختصاصي دولتی 9133812448 11/12/1398
633 چهارمحال و بختیاری محسن خسروی فارسانی 4679400439 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9125758598 11/12/1398
634 چهارمحال و بختیاری پویا خسرویان 1289613672 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 9132800436 16/09/1398
635 چهارمحال و بختیاری نجمه خسرویان­فر 4621810332 1363 کارشناسی‌ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی- ایمنی شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9134842090 16/09/1398
636 چهارمحال و بختیاری علی اصغر خلجی 4623121909 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق -جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9131835644 16/09/1398
637 چهارمحال و بختیاری سلیمان خلیل طهماسبی 4669439014 1357 کارشناسی‌ارشد مدییرت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9132833235 16/09/1398
638 چهارمحال و بختیاری مهدی خلیلی 1287075606 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق-مخابرات شغلي اختصاصي دولتی 9132696561 28/09/1398
639 چهارمحال و بختیاری وحید خلیلی اردلی 4688973871 1348 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 9131832178 16/09/1398
640 چهارمحال و بختیاری احسان خلیلی دهکردی 4621695088 1359 دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی شغلي اختصاصي دولتی 9133802065 16/09/1398
641 چهارمحال و بختیاری رحمت­اله دهقان 4623335658 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9133847670 16/09/1398
642 چهارمحال و بختیاری نسیم دهقانی­ وردنجانی 4623667588 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-مدیریت مالی-دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9132808290 16/09/1398
643 چهارمحال و بختیاری اسماعیل دوستی ایرانی 6339518801 1350 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9131839365 16/09/1398
644 چهارمحال و بختیاری محمد ربیعی 4621805606 1351 دکتری مشاوره شغلي اختصاصي هیأت علمی 9133839674 11/12/1398
645 چهارمحال و بختیاری مظاهر ربیعی 4650205174 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9131843380 16/09/1398
646 چهارمحال و بختیاری مهدی رحمانی سامانی 4623191931 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9139865266 16/09/1398
647 چهارمحال و بختیاری معصومه رحیمی 4621606565 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9132840982 16/09/1398
648 چهارمحال و بختیاری پرویز رستمی 4621702513 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9131856923 16/09/1398
649 چهارمحال و بختیاری صدیقه رستمی 4622634589 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی- علوم تربیتی آموزشی- پژوهشی دولتی 9137017318 16/09/1398
650 چهارمحال و بختیاری مهرداد رضاپور 3390246071 1355 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلي اختصاصي دولتی 9133174733 16/09/1398
651 چهارمحال و بختیاری قهرمان روغنی 4620554707 1351 دکتری آمار-آمار استنباطی شغلي اختصاصي دولتی 9131830631 28/09/1398
652 چهارمحال و بختیاری فیروز ریحانپور 1209485915 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9133653260 16/09/1398
653 چهارمحال و بختیاری محمد مراد رئیسی 4688971826 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 9131817183 16/09/1398
654 چهارمحال و بختیاری مظاهر زمانی 6299401680 1354 دکتری بهداشت آبزیان دوره های تخصصی دولتی 9131824788 16/09/1398
655 چهارمحال و بختیاری حسینعلی سطانی 6299541849 1351 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9130052519 16/09/1398
656 چهارمحال و بختیاری الهام سلیمی قهفرخی 4622686961 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق - جزا حقوقی دولتی 9133831157 16/09/1398
657 چهارمحال و بختیاری محمود شاهرخی 4610142376 1369 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9132870841 16/09/1398
658 چهارمحال و بختیاری بهروز شبان دهکردی 4620142050 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق مالی و اقتصادی مالی دولتی 9131836105 16/09/1398
659 چهارمحال و بختیاری علیرضا شجاعی­باصری 4650408571 1354 کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9133832704 10/10/1398
660 چهارمحال و بختیاری علی شهریارپور 4650576849 1344 کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی مالی دولتی 9133815439 28/07/1398
661 چهارمحال و بختیاری هوشنگ شیریان 6339552048 1348 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9131814960 16/09/1398
662 چهارمحال و بختیاری نیما شیوندی 4610154439 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 9138832604 16/09/1398
663 چهارمحال و بختیاری سیاوش صادقی 4621735004 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلي اختصاصي دولتی 9133836807 16/09/1398
664 چهارمحال و بختیاری نسرین صادقی­نسب 4620149349 1357 کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی شغلي اختصاصي دولتی 9140227417 28/09/1398
665 چهارمحال و بختیاری حسین صالحی 4679676248 1355 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9131814989 16/09/1398
666 چهارمحال و بختیاری فرحناز صالحی 4679151285 1351 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 9138834782 16/09/1398
667 چهارمحال و بختیاری رضا صفی­شلمزادی 633925910 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9132813930 11/12/1398
668 چهارمحال و بختیاری سیامک طاهری 6339710573 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 9133839230 16/09/1398
669 چهارمحال و بختیاری صباح عباسی 6419858331 1350 کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 9131078601 16/09/1398
670 چهارمحال و بختیاری محمد عباسی جونقانی 4679737271 1360 کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 9131838300 16/09/1398
671 چهارمحال و بختیاری حمید علیدوستی 4621599976 1356 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9133834284 16/09/1398
672 چهارمحال و بختیاری پروانه غفاری 4621668889 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9364532459 16/09/1398
673 چهارمحال و بختیاری حجت فدایی 4679788305 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9131839499 16/09/1398
674 چهارمحال و بختیاری صفر فرامرزی 5559750166 1345 دکتری مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9131814112 16/09/1398
675 چهارمحال و بختیاری سعید فرجام 1199230189 1359 دکتری مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9133211503 09/10/1398
676 چهارمحال و بختیاری مصطفی فرهمند 4689874158 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 9132835507 16/09/1398
677 چهارمحال و بختیاری سیامک قائد امینی 4621454201 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 9133810276 16/09/1398
678 چهارمحال و بختیاری محمدرضا قدیری 4621508822 1350 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 9133816368 16/09/1398
679 چهارمحال و بختیاری اسفندیار قربانی 4622033267 1345 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9131854018 16/09/1398
680 چهارمحال و بختیاری سمیه سادات کاظمی 4622686821 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9131802265 16/09/1398
681 چهارمحال و بختیاری مهری کبیریان 4623304809 1364 دکتری علوم اقتصادی- سنجی مالی دولتی 9131855821 16/09/1398
682 چهارمحال و بختیاری مظاهر گنجی 4623076113 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9132827261 16/09/1398
683 چهارمحال و بختیاری یداله گودرزی 4622490341 1349 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 9133836131 16/09/1398
684 چهارمحال و بختیاری ولی اله لطفی­پور 4621461141 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9133814791 16/09/1398
685 چهارمحال و بختیاری زینب لله‌گانی 1757018611 1365 دکتری مدیریت بازرگانی-رفتار سازمانی اداری- مدیریتی دولتی 9138813092 16/09/1398
686 چهارمحال و بختیاری اکبر محمدی 4679945451 1366 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9139869337 16/09/1398
687 چهارمحال و بختیاری سیروس منجزی 1755320401 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9131836021 10/10/1398
688 چهارمحال و بختیاری نجف مهدی­پور 1972174819 1363 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 916025890 16/09/1398
689 چهارمحال و بختیاری عزیزاله مولوی 4621655701 1358 دکتری کلام -کلام اسلامی شغلي اختصاصي هیأت علمی 9131831248 11/12/1398
690 چهارمحال و بختیاری مرتضی مولوی 4623668118 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9131850438 16/09/1398
691 چهارمحال و بختیاری عباس نادریان 1285867963 1354 کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9131830969 16/09/1398
692 چهارمحال و بختیاری افسون نبی­زاده 4679414510 1362 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 9131850832 16/09/1398
693 چهارمحال و بختیاری احمد نجات­ دهکردی 4621350528 1333 کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلي اختصاصي دولتی 9130066900 11/12/1398
694 چهارمحال و بختیاری محسن نظری 4621683071 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی مالی دولتی 9132827905 16/09/1398
695 چهارمحال و بختیاری علی نظری زانیانی 4623472272 1367 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9367894989 16/09/1398
696 چهارمحال و بختیاری سیداحمدرضا هاشمی شیخ­ شبانی 4620927181 1356 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9132838526 16/09/1398
697 چهارمحال و بختیاری زهرا الیاسی 4622621959 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق-خصوصی حقوقی دولتی 9120736740 16/09/1398
698 خراسان رضوی محمد آباد 934578214 1356 کارشناسی‌ارشد شیمی معدنی / روانشناسی اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9354481146 18/09/1399
699 خراسان رضوی جمال آذرسرشت 945362080 1365 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 9368755757 28/07/1398
700 خراسان رضوی محمد آرانیان 931451787 1346 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155147880 18/09/1399
701 خراسان رضوی غلامرضا اسدیان 703009087 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) اداری - مدیریتی دولتی 9159294880 28/07/1398
702 خراسان رضوی هومن اسکناسی 920498094 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 9151096033 18/09/1399
703 خراسان رضوی هومن اسکناسی 920498094 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 9151096033 18/09/1399
704 خراسان رضوی مجتبی افشاری 888360894 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی شهرداری 9158023682 18/09/1399
705 خراسان رضوی علیرضا آقا بابائی 941832481 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 9153154879 18/09/1399
706 خراسان رضوی سمانه اقبالفر 943331676 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9155234046 28/07/1398
707 خراسان رضوی ابوالقاسم امیر شیبانی 839460791 1339 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی بازنشسته 9153145557 28/07/1398
708 خراسان رضوی محمدعلی امیرفخریان 940761890 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9151043549 18/09/1399
709 خراسان رضوی مسعود انصافی تبریزی 779502825 1353 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155172326 18/09/1399
710 خراسان رضوی علیرضا بابایی 870318519 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 9155577118 28/07/1398
711 خراسان رضوی علی بابائی 940626454 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9155202987 18/09/1399
712 خراسان رضوی علی محمد باغبان 932236960 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 9156512656 28/07/1398
713 خراسان رضوی محمود باغیشنی 5749007731 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری دولتی 9158531161 18/09/1399
714 خراسان رضوی الهام بذرافشان مقدم 941228347 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی غیردولتی 9151090841 28/07/1398
715 خراسان رضوی علی برغمدی 5739265045 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153716095 18/09/1399
716 خراسان رضوی زهرا بغلانی 1819763617 1347 کارشناسی‌ارشد تاریخ آموزشی - پژوهشی دولتی 9153597660 18/09/1399
717 خراسان رضوی علی اصغر بهزادی 940714345 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9155024013 18/09/1399
718 خراسان رضوی حمزه بهفر 919947621 1367 کارشناسی‌ارشد حسابداری/ حقوق جزا و جرم‌شناسی اداری/ حقوقی دولتی 9023401966 18/09/1399
719 خراسان رضوی مریم بهنام اشکذری 939925338 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری دولتی 9151193037 18/09/1399
720 خراسان رضوی مصطفی بیات 452437652 1353 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره خانواده آموزشی و پژوهشی دولتی 9153183943 28/07/1398
721 خراسان رضوی پویا پارسا 3719601676 1354 دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 9153116891 18/09/1399
722 خراسان رضوی محسن پالیزوان 941196372 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات شهرداری 9159965750 18/09/1399
723 خراسان رضوی علیرضا پاینده کیا 945712901 1366 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9155825791 18/09/1399
724 خراسان رضوی تکتم پرویش 940867133 1356 کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی دولتی 9155154023 28/07/1398
725 خراسان رضوی مهدی پورحاجی 939917718 1361 کارشناسی‌ارشد حسابرسی مالی شهرداری 9150709051 18/09/1399
726 خراسان رضوی فهیمه پورحسن 900182903 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155159649 18/09/1399
727 خراسان رضوی عباس پورفرخی 491492480 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 9151106327 28/07/1398
728 خراسان رضوی مرتضی ترابی 870436376 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 9152211451 28/07/1398
729 خراسان رضوی نجمه ترابی زاده 937812811 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 9151567105 18/09/1399
730 خراسان رضوی محمدمهدی توکلی 942432584 1358 کارشناسی‌ارشد جغرافیای طبیعی-‌ اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطی شغلی - اختصاصی دولتی 9155001501 28/07/1398
731 خراسان رضوی ثمانه توکلی امینیان 943327768 1355 کارشناسی‌ارشد طراحی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9155095941 18/09/1399
732 خراسان رضوی محمود ثابت دیزآبادی 938848038 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت توسعه روستایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9155133710 28/07/1398
733 خراسان رضوی رضا ثانوی فرح زاده 941072568 1362 کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9155523252 18/09/1399
734 خراسان رضوی اسحاق جانباز 941645053 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9151153458 18/09/1399
735 خراسان رضوی حامد جدیدیان 946660220 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153218826 18/09/1399
736 خراسان رضوی بهروز جمشیدی 872309207 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9153176604 18/09/1399
737 خراسان رضوی مینا جنتی نمینی 2298556717 1359 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی - پژوهشی شهرداری 9155109257 18/09/1399
738 خراسان رضوی ایمانه حاتمی یزد 939836386 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9363199334 18/09/1399
739 خراسان رضوی حوریه حریری صنعتی 941940802 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 9151223153 18/09/1399
740 خراسان رضوی ایمان حسامی 939006782 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9151197354 28/07/1398
741 خراسان رضوی علی حسین پورکریم‌آباد 6509226634 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9151022814 18/09/1399
742 خراسان رضوی سیده سمانه حسینی 944643337 1364 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9151177912 28/07/1398
743 خراسان رضوی سیدحمیدرضا حسینی 872292215 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9155063980 18/09/1399
744 خراسان رضوی فاطمه سادات حسینی پور 941904725 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155573697 18/09/1399
745 خراسان رضوی سکینه حسینی‌کوچه قاضیانی 934000298 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 9156868714 18/09/1399
746 خراسان رضوی سیدرضا حقی 936766972 1343 دکتری مدیریت استراتژیک -‌ نوآوری اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9153195443 28/07/1398
747 خراسان رضوی حمیدرضا حمیدی 920833810 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی فرهنگی غیردولتی 9155803390 28/07/1398
748 خراسان رضوی اکرم خادم دوست‌زهان 933001071 1346 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره مدرسه آموزشی - پژوهشی دولتی 9151068740 18/09/1399
749 خراسان رضوی بابک خاکساری 937899402 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری دولتی 9153194740 18/09/1399
750 خراسان رضوی اعظم خان احمدی 939682958 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 9155006290 28/07/1398
751 خراسان رضوی عبدالمجید خزائی 55357946 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 9153432990 18/09/1399
752 خراسان رضوی سیدامیر خورسند پریزاد 943333857 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153165484 18/09/1399
753 خراسان رضوی حامد دادگر 3620292981 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153470324 18/09/1399
754 خراسان رضوی محمدمهدی دانشفر 66666716 1353 کارشناسی‌ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155095057 18/09/1399
755 خراسان رضوی سیدمجتبی دیانت مقدم 938158805 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9159065510 18/09/1399
756 خراسان رضوی محمد راستگو 938051237 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9153056982 18/09/1399
757 خراسان رضوی حمیده رزاقی کاریزنو 942683366 1347 کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 9151226478 18/09/1399
758 خراسان رضوی محمودعلی رزم آرا 779233281 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155008529 28/07/1398
759 خراسان رضوی عباس رضازاده مقدم 5229519071 1338 کارشناسی‌ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 9151250689 18/09/1399
760 خراسان رضوی سیدحسام رضوی زاده 941368173 1363 کارشناسی‌ارشد امنیت اطلاعات کامپیوتری فناوری اطلاعات هیأت علمی(مربی) 9331836153 28/07/1398
761 خراسان رضوی حسن رفرم 859270440 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9153162160 28/07/1398
762 خراسان رضوی مهدی رفیعی بیدختی 919608851 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9124849703 18/09/1399
763 خراسان رضوی بهزاد رمضان‌پور 890107785 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی آموزشی - پژوهشی دولتی 9012228302 18/09/1399
764 خراسان رضوی علیرضا روشن دل 1829761803 1345 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153167558 18/09/1399
765 خراسان رضوی راحله ریاحی 940902559 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت تحول اداری دولتی 9153532884 18/09/1399
766 خراسان رضوی زهره سخنوران 770029418 1369 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره شغلی آموزشی و پژوهشی دولتی 9376775934 28/07/1398
767 خراسان رضوی مهدی سعادتی‌مقدم 933186339 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9153045281 18/09/1399
768 خراسان رضوی محمد سعیدی زاده 5749355829 1344 کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 9153139049 18/09/1399
769 خراسان رضوی محمد سمیعی 5729778236 1363 دکتری مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه اداری - مدیریتی دولتی 9358584746 28/07/1398
770 خراسان رضوی عباس سیامکی 934441421 1345 کارشناسی‌ارشد آموزش محیط زیست آموزشی - پژوهشی شهرداری 9155190957 18/09/1399
771 خراسان رضوی سیدابراهیم سیدزاده 848858778 1350 کارشناسی‌ارشد کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزم پدافند غیرعامل دولتی 9151028042 28/07/1398
772 خراسان رضوی غلامرضا شاکری 946094411 1365 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9368262580 18/09/1399
773 خراسان رضوی سیدکمال الدین شاه‌چراغی 839489821 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی محیط‌زیست شغلی اختصاصی شهرداری 9153101176 18/09/1399
774 خراسان رضوی مصطفی شجیعی 902414682 1365 کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9372360469 18/09/1399
775 خراسان رضوی مهدی شریفی 939782601 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌ها اداری شهرداری 9155139118 18/09/1399
776 خراسان رضوی علی شعبانی کلاته ملامحمدقلی 940770970 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9155016073 18/09/1399
777 خراسان رضوی علی شیخی 702871834 1349 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155323266 18/09/1399
778 خراسان رضوی علیرضا صادقی 5739428963 1352 دکتری زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 9151594051 18/09/1399
779 خراسان رضوی عبداله صالحی شکور 945334451 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌‌افزار فناوری اطلاعات شهرداری 9156566321 18/09/1399
780 خراسان رضوی محمدرضا صنم‌یار 779453786 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9153137356 28/07/1398
781 خراسان رضوی حمیده سادات ضیایی 940009498 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9154016819 18/09/1399
782 خراسان رضوی یاسر طالب زاده 681892757 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9159830635 18/09/1399
783 خراسان رضوی محمد طلوع خیامی 939679698 1354 دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 9153167158 18/09/1399
784 خراسان رضوی مصطفی ظریف تبریزیان 942225171 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری فناوری اطلاعات دولتی 9153154399 28/07/1398
785 خراسان رضوی سیدمصطفی عابدیان 942284542 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومی اداری - مدیریتی دولتی 9151215546 28/07/1398
786 خراسان رضوی سمانه عاملی 1062883314 1361 دکتری آمار ریاضی آموزشی و پژوهشی دولتی 9151534764 28/07/1398
787 خراسان رضوی مهدی عباسی زرمهری 55968848 1350 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9353034184 28/07/1398
788 خراسان رضوی مرضیه عزالدین 56216319 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155184143 18/09/1399
789 خراسان رضوی سیدکاظم عطاری قوچانی 870315692 1347 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9153259155 18/09/1399
790 خراسان رضوی سیدجعفر علوی 5229097851 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 9155037989 18/09/1399
791 خراسان رضوی علیرضا علیزاده تمیز 940738732 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9151162354 28/07/1398
792 خراسان رضوی ابوالفضل عمادی 1062899016 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9155197935 28/07/1398
793 خراسان رضوی زهرا غفاریان 945674392 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155227550 18/09/1399
794 خراسان رضوی سعیده غلامی گیفان 829460020 1363 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155864408 18/09/1399
795 خراسان رضوی داود فاضل ترشیزی 901214973 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9151597251 28/07/1398
796 خراسان رضوی عبدالرضا فتحی نجفی 942289706 1350 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9153014393 18/09/1399
797 خراسان رضوی سعید فرجی 942870638 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9158091479 18/09/1399
798 خراسان رضوی امیرحسین فرزاد 651765900 1351 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9151197851 28/07/1398
799 خراسان رضوی سیدشهرام قاسم‌‌زاده شهری 941837149 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش فناوری اطلاعات شهرداری 9155233914 18/09/1399
800 خراسان رضوی سحر قالی‌چین 943379997 1358 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155049279 28/07/1398
801 خراسان رضوی محمود قربان‌پور 935655336 1349 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9155126210 18/09/1399
802 خراسان رضوی نرجس قربانی 937959081 1357 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9151243816 28/07/1398
803 خراسان رضوی عبدالحمید قلی‌زاده 639898114 1364 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9151698175 28/07/1398
804 خراسان رضوی ابوالفضل قویدل 933480474 1361 دکتری مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9153166461 18/09/1399
805 خراسان رضوی امید کاظمی 939756870 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی دولتی 9155239024 18/09/1399
806 خراسان رضوی مهدی کرامت 702976512 1362 کارشناسی‌ارشد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155323180 18/09/1399
807 خراسان رضوی نسیم کمالی‌ خراسانی 943358396 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155061665 28/07/1398
808 خراسان رضوی کاوه کوهستانی 937681385 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9151024368 28/07/1398
809 خراسان رضوی رضا کوه‌کن 6439699253 1357 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9155016779 18/09/1399
810 خراسان رضوی علی اکبر کی پور 4869635011 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153380780 18/09/1399
811 خراسان رضوی ثریا گلدوزیان 943416000 1359 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره مدرسه آموزشی و پژوهشی دولتی 9158172173 28/07/1398
812 خراسان رضوی محمد گلزار سیرجانی 933682190 1353 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9359880135 18/09/1399
813 خراسان رضوی محسن محتشم 919333389 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - منابع آب شغلی اختصاصی دولتی 9155331416 18/09/1399
814 خراسان رضوی محمدرضا محسنی 901096296 1345 کارشناسی‌ارشد جمعیت شناسی اجتماعی دولتی 9155223807 28/07/1398
815 خراسان رضوی عباس محمدزاده 872393887 1359 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155027512 28/07/1398
816 خراسان رضوی حامد محمدی 943313805 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری دولتی 9155118991 18/09/1399
817 خراسان رضوی افشین محمودیان مقدم 939716615 1356 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9151670771 18/09/1399
818 خراسان رضوی احمدرضا مدبرنیا 1261786890 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9133254531 18/09/1399
819 خراسان رضوی مهدی مروی‌مهاجر 946667446 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی فناوری اطلاعات شهرداری 9157378205 18/09/1399
820 خراسان رضوی ناهید مزروعی 938587544 1341 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155131096 28/07/1398
821 خراسان رضوی مجتبی مسکنی 5729468598 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی و دولتی اداری دولتی 9155059085 18/09/1399
822 خراسان رضوی حامد مسکنی 4592099966 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9127732421 18/09/1399
823 خراسان رضوی هادی مطهری 1062905571 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 9153526297 28/07/1398
824 خراسان رضوی محبوبه منتظر عطایی 942842227 1357 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9153158297 28/07/1398
825 خراسان رضوی نصراله مهدوی 749303131 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 9159271306 28/07/1398
826 خراسان رضوی حمید مهدوی نیک 939670100 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9155145607 18/09/1399
827 خراسان رضوی حمیدرضا مهدیان 946493014 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9151018502 18/09/1399
828 خراسان رضوی جواد مهدیان یامی 946250863 1367 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9150400863 18/09/1399
829 خراسان رضوی محمدمهدی مولوی 730129284 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9151265669 28/07/1398
830 خراسان رضوی تکتم میرزائیان 938811819 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 9151048040 28/07/1398
831 خراسان رضوی محمود نادریان 3673470027 1351 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 9155415850 28/07/1398
832 خراسان رضوی داود نسائی 919815383 1349 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی شهرداری 9155572469 18/09/1399
833 خراسان رضوی مجید نقابی 5739134935 1352 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 9151735294 18/09/1399
834 خراسان رضوی امین نوین 941639738 1362 کارشناسی‌ارشد کارافرینی - بخش عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155118150 18/09/1399
835 خراسان رضوی سیدحسین نیری 919291635 1336 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9151162973 28/07/1398
836 خراسان رضوی محمداسماعیل نیکو 638249449 1343 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9155053760 28/07/1398
837 خراسان رضوی ریحانه هاشم زهی 941071812 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9156223760 18/09/1399
838 خراسان رضوی محمدحسین همایونی‌راد 943164354 1345 دکتری مدیریت رفتاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9155191060 28/07/1398
839 خراسان رضوی هادی هوانورد 941036693 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی شهرداری 9153050447 18/09/1399
840 خراسان رضوی محسن هوشیار 931433835 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9155592951 28/07/1398
841 خراسان رضوی تکتم ودیعی نوقابی 944642780 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9353516029 18/09/1399
842 خراسان رضوی حسین الوندی 933437129 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9156470554 28/07/1398
843 زنجان حسین آریان 2801398411 1350 دکتری ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 9122499508 27/07/1399
844 زنجان حمید آقایاری 4285607956 1364 دکتری GIS و سنجش از دور عمومی غیردولتی 9197506764 27/07/1399
845 زنجان فرنوش آویزکن 4270041651 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 9127403168 21/11/1398
846 زنجان کاوه احمدی 4284264982 1349 دکتری تغذیه دام و طیور عمومی دولتی 9122415613 27/07/1399
847 زنجان علی اکبر اسدی 58897089 1358 دکتری اصلاح نباتات: ژنتیک بیومتری عمومی دولتی 9126710233 27/07/1399
848 زنجان یونس اسکندری 4284366939 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 9193449445 21/11/1398
849 زنجان شهرام اسکندری‌پور 4281430644 1357 دکتری برنامه‌ریزی درسی عمومی غیردولتی 9122411190 21/11/1398
850 زنجان حامد اصحابی 4284828347 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی غیردولتی 9123411073 21/11/1398
851 زنجان فرزانه الله‌وردی 4284248480 1347 دکتری مدیریت آموزشی عمومی دولتی 9124421282 21/11/1398
852 زنجان جلیل امامی 1531556019 1353 دکتری روانشناسی عمومی دولتی 9122416933 27/07/1399
853 زنجان سید حامد امیری 4285692759 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 9124413805 27/07/1399
854 زنجان فرزاد امیری 4270037482 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی غیردولتی 9127437758 21/11/1398
855 زنجان بهنام اوجاقلو 4285775581 1349 دکتری اصلاح درختان میوه عمومی دولتی 912067345 27/07/1399
856 زنجان فرهاد بابایی‌خمارکی 4370823757 1357 دکتری سیاست‌گذاری عمومی عمومی دولتی 9123420581 21/11/1398
857 زنجان سعید بدیعی‌فرد 4282176849 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی دولتی 9120424423 21/11/1398
858 زنجان مصطفی بسطامیان 4284274090 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 9125306876 27/07/1399
859 زنجان داود بیات 4284706535 1350 کارشناسی‌ارشد اندیشه سیاسی در اسلام عمومی دولتی 9192794049 27/07/1399
860 زنجان رسول بیات 4283093084 1345 کارشناسی‌ارشد ادیان و عرفان عمومی دولتی 9125426659 27/07/1399
861 زنجان عباس بیگلری 4280614539 1360 کارشناسی‌ارشد شیمی عمومی دولتی 9127410085 27/07/1399
862 زنجان شهلا پارسه 4280531358 1352 کارشناسی‌ارشد باغبانی عمومی دولتی 9127400082 27/07/1399
863 زنجان نفیسه تفویضی 4284987658 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی دولتی 9127405799 21/11/1398
864 زنجان لیلا تقیلو 4284455907 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی غیردولتی 9125414182 27/07/1399
865 زنجان زینب جعفری 4285372207 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 9127437407 27/07/1399
866 زنجان ژاله جعفری 4270438673 1370 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی عمومی دولتی 9199545164 27/07/1399
867 زنجان بهرام جلیلخانی 4280637695 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت عمومی بازنشسته 9122423387 27/07/1399
868 زنجان محرم علی جمشیدی 5399694093 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی عمومی دولتی 9111451126 27/07/1399
869 زنجان مهدی جمشیدی 3781934292 1354 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 9122412452 21/11/1398
870 زنجان فیروزه حاج علی‌اکبری 4271831689 1352 دکتری مدیریت بازرگانی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 9123421311 27/07/1399
871 زنجان محمد باقر حاج‌ کاظمی 382952073 1346 دکتری اپیدمیلوژی عمومی دولتی 9122425592 27/07/1399
872 زنجان علیرضا حاجی‌میری 4284369970 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی دولتی 9191417354 21/11/1398
873 زنجان سیده لیلا حسینی 4284944819 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 9127422236 27/07/1399
874 زنجان موسی خدایاری 4281508597 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازگانی عمومی دولتی 9127423077 21/11/1398
875 زنجان مجید خیاوی 1671873394 1339 کارشناسی‌ارشد زراعت عمومی دولتی 9127409450 27/07/1399
876 زنجان هما درودی 51751313 1347 دکتری مدیریت رسانه عمومی هیأت علمی (دانشیار) 9121410596 21/11/1398
877 زنجان علیرضا رابط 4284688170 1347 دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی روستایی عمومی دولتی 9122412219 27/07/1399
878 زنجان محمد کاظم رحیمی 4284886959 1363 کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 9127407202 27/07/1399
879 زنجان حسین رستمخانی 4284321536 1350 دکتری حسابداری عمومی 9126414941 27/07/1399
880 زنجان محمد رضا رستمخانی 4281572090 1346 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی عمومی دولتی 9128417329 21/11/1398
881 زنجان علی رضایی 4284441256 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 9126420621 27/07/1399
882 زنجان حنانه سقطچی 4284834452 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 9126423246 21/11/1398
883 زنجان توحید سلیمی 1531556019 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار- MBA عمومی دولتی 9126413695 27/07/1399
884 زنجان منیژه سلیمی 4284826271 1361 دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 9127406033 21/11/1398
885 زنجان سمیه شاهمرادی 4285618508 1363 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 9127417066 21/11/1398
886 زنجان فیروز شاهی 6019269371 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 9123420640 27/07/1399
887 زنجان سیده زهرا شرفی 6159734814 1369 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 9355233000 27/07/1399
888 زنجان زهرا شکوری 4285682354 1355 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی و حدیث عمومی دولتی 9126411210 27/07/1399
889 زنجان افسانه طاهری 63768161 136 دکتری مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 9122414089 21/11/1398
890 زنجان لیلا عالمی 4280838690 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار-MBA عمومی دولتی 9127408467 21/11/1398
891 زنجان فیروز عبادی‌احد بیگ 1552012263 1352 کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 9122418784 27/07/1399
892 زنجان محمد حسن عباسی 4280772630 1353 کارشناسی‌ارشد راه و ترابری عمومی دولتی 9121415271 27/07/1399
893 زنجان علی عراقی 3871437263 1340 کارشناسی‌ارشد علوم حزوی عمومی 9191410470 27/07/1399
894 زنجان حسام عزیزی 5609636507 1361 کارشناسی‌ارشد عمران عمومی غیردولتی 9127727756 21/11/1398
895 زنجان مرتضی عسگری 4411030284 1363 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 9355233000 27/07/1399
896 زنجان پریسا علیمردانی 4284330251 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 9123412038 21/11/1398
897 زنجان محرم عین‌الهی 1670236919 1351 دکتری اقتصاد کشاورزی عمومی دولتی 9125426438 27/07/1399
898 زنجان صغری فرهادی 4372314541 1364 دکتری آب‌شناسی عمومی دولتی 9193471536 27/07/1399
899 زنجان سمیه فهرستی 4284472674 1365 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 9104776489 21/11/1398
900 زنجان خلیل قاسملو 4283564044 1350 دکتری اقتصاد عمومی دولتی 9125418659 27/07/1399
901 زنجان محمد رضا کردلو 4281356738 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی 9122417884 27/07/1399
902 زنجان سینا کریمی 4283537934 1357 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی عمومی دولتی 9127411545 27/07/1399
903 زنجان کامبیز کلانتری 6159716964 1360 کارشناسی‌ارشد تاریخ عمومی دولتی 9122426929 27/07/1399
904 زنجان محمود محبی 4410141449 1349 کارشناسی‌ارشد باغبانی گیاهان دارویی عمومی دولتی 9126411565 27/07/1399
905 زنجان علی اکبر محمدی 4284939254 1358 کارشناسی‌ارشد حسابرسی عمومی دولتی 9122410548 27/07/1399
906 زنجان محمد رضا محمدی 4284693212 1348 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی غیردولتی 9111451126 27/07/1399
907 زنجان محمود محمدی‌مشفق 4284345435 1359 دکتری مدیریت عمومی دولتی 9127431710 27/07/1399
908 زنجان محمد مرادی 4280637695 1358 دکتری مدیریت دولتی عمومی دولتی 9127439232 21/11/1398
909 زنجان محمدفاتح مرادی 6469385494 1349 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی عمومی دولتی 9127448115 21/11/1398
910 زنجان سمیه مصطفوی 4285495211 1365 کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 9120432750 27/07/1399
911 زنجان عارف معروف 532923227 1348 دکتری حشره شناسی عمومی دولتی 9122958575 27/07/1399
912 زنجان علی ملکی 5899580909 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 9127406648 27/07/1399
913 زنجان سید ناصر موسوی 4280755426 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 9125414210 27/07/1399
914 زنجان هوشیار مومنه 3256865355 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات عمومی دولتی 9120780350 27/07/1399
915 زنجان سیده زهرا میر محمدرضائی 4284347438 1359 دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 9123417257 21/11/1398
916 زنجان مینا نجفی 4285515891 1365 دکتری علوم تربیتی عمومی غیردولتی 9194427504 21/11/1398
917 زنجان وحید نصیری 4285567131 1367 کارشناسی‌ارشد حقوق بشر عمومی غیردولتی 9128428018 21/11/1398
918 زنجان علی نعمتی 4284985817 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 9127417352 27/07/1399
919 زنجان محمد حسین نعمتی 4283266191 1354 دکتری علوم دامی عمومی دولتی 9126419522 27/07/1399
920 زنجان مجتبی نوری 4282552573 1362 کارشناسی‌ارشد ترویج کشاورزی عمومی دولتی 9191411836 27/07/1399
921 زنجان حسین همتی 4285954729 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع عمومی دولتی 9127408125 21/11/1398
922 زنجان محمد توفیق واحدی 2970169592 1342 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 9122411489 27/07/1399
923 زنجان فاطمه وفائیان 65156528 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول عمومی دولتی 9127433286 21/11/1398
924 سمنان معصومه ابراهیمی 4590264862 1357 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 9191749230 14/08/1398
925 سمنان حسین ابراهیمیان 4569519008 1360 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9122189554 14/08/1398
926 سمنان محسن احمدی 6429974855 136 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9193743914 14/08/1398
927 سمنان رضا امینی آهی‌دشتی 2093551241 1364 دکتری عمران عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 9113549345 14/08/1398
928 سمنان علیرضا امینیان 4579278747 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی فرهنگی دولتی 9122311463 14/08/1398
929 سمنان علیرضا باقری 64194019 1355 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9123740187 14/08/1398
930 سمنان محمد براتیان 6359622459 1355 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 9122315137 14/08/1398
931 سمنان علی ترابی 4250968677 1347 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 9125316853 14/08/1398
932 سمنان مارال پارسا 4560066477 1370 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی اجتماعی دولتی 9124312573 14/08/1398
933 سمنان مجید پوررضا 47743948 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداري- مديريتي دولتی 9128311202 14/08/1398
934 سمنان مجید جهان 4569589219 1364 کارشناسی‌ارشد صنایع موضوعی تخصصی دولتی 9125320968 14/08/1398
935 سمنان سیدحسین حسینی 4590273421 1356 دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي هیأت علمی 9124731873 14/08/1398
936 سمنان محمدتقی حیدریان 4569587313 1352 دکتری دامپزشکی موضوعی تخصصی دولتی 9125317605 14/08/1398
937 سمنان محمدرضا حیدریان 4569389937 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9123311926 14/08/1398
938 سمنان مصطفی خاتمی 4569574191 1363 دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 9122317714 14/08/1398
939 سمنان رضا خالصی 4569526985 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 9125326710 14/08/1398
940 سمنان علی خداداد 63956772 1352 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی دولتی 9122316906 14/08/1398
941 سمنان فاطمه حسین‌پور 4590274035 1358 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی اجتماعی دولتی 9124743783 14/08/1398
942 سمنان مهدی دارایی 67175449 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 9126310844 14/08/1398
943 سمنان محمدرضا رستمی 943337518 1356 دکتری مدیریت بازاریابی مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9122246585 14/08/1398
944 سمنان هادی رستمیان 4579092902 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب موضوعی تخصصی غیردولتی 9121318049 14/08/1398
945 سمنان مرضیه رفعتی 4591756475 1357 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی غیردولتی 9123740837 14/08/1398
946 سمنان سعید زنگنه 3256942075 1364 دکتری هواشناسی مخاطرات موضوعی تخصصی دولتی 9386959952 14/08/1398
947 سمنان رقیه ساجدی 52371476 1349 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122314631 14/08/1398
948 سمنان حسن سعدالدین 4569356451 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9122310973 14/08/1398
949 سمنان حسین سعدالدین 4569420737 1350 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 9128313660 14/08/1398
950 سمنان فاطمه سوهانی 453672698 1365 دکتری مکانیک موضوعی تخصصی هیأت علمی (استادیار) 9128732355 14/08/1398
951 سمنان مهسا شاه‌حسینی 4609916460 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداري- مديريتي دولتی 9128320560 14/08/1398
952 سمنان سیدحسین شاه‌چراغ 4579293681 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 9123313573 14/08/1398
953 سمنان سیدمحمد شاهمیری 5309888972 1350 دکتری مدیریت صنعتی اداري- مديريتي دولتی 9122314498 14/08/1398
954 سمنان رامین صفاهانی 45935009 1346 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9121319309 14/08/1398
955 سمنان امین صفدری 4570024971 1360 دکتری حقوق بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 9212643986 14/08/1398
956 سمنان محمود فیض 4569722717 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9127316871 14/08/1398
957 سمنان حمیدرضا قاسمیان 72536977 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری دولتی 9123313017 14/08/1398
958 سمنان پژمان قراییان 4560033234 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت سوانح طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 9127314272 14/08/1398
959 سمنان محمود قدرتی 4569438180 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9127321303 14/08/1398
960 سمنان محمد عالی 2259163947 1347 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 9122319608 14/08/1398
961 سمنان معصومه عامری 4592265831 1365 دکتری فلسفه و کلام اسلامی فرهنگی دولتی 9129423858 14/08/1398
962 سمنان مرتضی عباس‌پور 4592009541 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9128313800 14/08/1398
963 سمنان عظیم علی‌عرب 4591781291 1360 دکتری حقوق کیفری حقوقی دولتی 9123735583 14/08/1398
964 سمنان حجت‌اله کرمانی 4569735495 1354 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی دولتی 9196676014 14/08/1398
965 سمنان فاطمه لطفعلیان 5309914846 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9128320618 14/08/1398
966 سمنان نادر مالکی 5309903951 1354 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9123317621 14/08/1398
967 سمنان حمید مستخدمین ‌حسینی 5309891390 1351 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 9192760516 14/08/1398
968 سمنان علیرضا مطلبی‌نژاد 4579363019 1363 دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126891834 14/08/1398
969 سمنان فاطمه ملک‌پور 5309847421 1342 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 9123314827 14/08/1398
970 سمنان احمد مهرابی 4579883918 1365 کارشناسی‌ارشد عمران راه وترابری موضوعی تخصصی دولتی 9013073739 14/08/1398
971 سمنان آزاده موسایی‌نژاد 77631358 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 9125320903 14/08/1398
972 سمنان کبری نوروزیان 4569491928 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداري- مديريتي دولتی 9125317540 14/08/1398
973 سمنان نورعلی‌نیا سماکوش 2062304102 1352 دکتری علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 9125315388 14/08/1398
974 سمنان یداله همتی 4569439853 1352 دکتری مدیریت صنعتی مالی دولتی 9122318120 14/08/1398
975 سمنان فریبرز یداللهی 4569439667 1352 دکتری شهرسازی موضوعی تخصصی دولتی 9123317259 14/08/1398
976 سمنان ماریه یداللهی 4569577989 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی دولتی 9367373047 14/08/1398
977 سمنان محمد یوسفی سوته 2092988719 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 9122310419 14/08/1398
978 سمنان محمود گلستانی 4569587313 1363 دکتری حقوق بین‌الملل حقوقی غیردولتی 9127319877 14/08/1398
979 سیستان و بلوچستان حبیب اله آذریان 819192899 - کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی هیأت علمی 9151130541 25/08/1398
980 سیستان و بلوچستان عباس اشکانی 5338994992 - کارشناسی‌ارشد زراعت موضوعی تخصصی غیردولتی 9155413421 25/08/1398
981 سیستان و بلوچستان محمدرضا اصغریان 4889293086 - کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9190120377 25/08/1398
982 سیستان و بلوچستان هوشیار امیدی 2299932607 - کارشناسی‌ارشد برق موضوعی تخصصی غیردولتی 9359208831 25/08/1398
983 سیستان و بلوچستان غلامحسین امینی‌راد 4869641240 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155401883 25/08/1398
984 سیستان و بلوچستان عباس اویسی 731697983 - دکتری تاریخ ایران اسلامی عمومی هیأت علمی 9153422672 25/08/1398
985 سیستان و بلوچستان محمد باران‌زهی 3701505284 - دکتری حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 9151991562 25/08/1398
986 سیستان و بلوچستان ناهید براهوئی 3621956220 - دکتری تاریخ ایران اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9380125953 25/08/1398
987 سیستان و بلوچستان مصطفی بزی‌اله‌ ری 3673761031 - کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی غیردولتی 9155422660 25/08/1398
988 سیستان و بلوچستان مریم بشری سه‌قلعه 859329623 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9151403401 25/08/1398
989 سیستان و بلوچستان محمود بلوچ 5258880508 - دکتری مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153450373 25/08/1398
990 سیستان و بلوچستان محمدرضا بهاری 3660141781 - دکتری زبان و ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی 9153400580 25/08/1398
991 سیستان و بلوچستان آرمان بهاری 3621746404 - دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151403309 25/08/1398
992 سیستان و بلوچستان علیرضا پهلوانی‌راد 6249662138 - دکتری مسائل ایران موضوعی تخصصی غیردولتی 915191252 25/08/1398
993 سیستان و بلوچستان وحیده پودینه 3674113813 - کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9157471800 25/08/1398
994 سیستان و بلوچستان محمدرضا پودینه 3670997105 - دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 9154990976 25/08/1398
995 سیستان و بلوچستان عبدلوهاب پورقاز 2239709995 - دکتری علوم ‌تربیتی شغلی هیأت علمی 9151412293 25/08/1398
996 سیستان و بلوچستان زهرا پیری 3620319235 - دکتری مدیریت کسب و کار اداري- مديريتي غیردولتی 9155404624 25/08/1398
997 سیستان و بلوچستان اکرم پیلتن 3621093540 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153415174 25/08/1398
998 سیستان و بلوچستان سید احمد جعفری 3674220377 - کارشناسی‌ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9136431827 25/08/1398
999 سیستان و بلوچستان ابراهیم جمالزهی 3718843404 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153417454 25/08/1398
1000 سیستان و بلوچستان منصور جنگی‌زهی 3701375437 - کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151991465 25/08/1398
1001 سیستان و بلوچستان حمیدرضا جنگی‌زهی 3701380775 - دکتری تکنولوژی آموزشی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155470875 25/08/1398
1002 سیستان و بلوچستان علیرضا حمیدی 3591559466 - کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 9151912852 25/08/1398
1003 سیستان و بلوچستان محمدرضا حیدری‌صادق 3674094193 - کارشناسی‌ارشد مهندسی برق قدرت موضوعی تخصصی غیردولتی 9153414695 25/08/1398
1004 سیستان و بلوچستان غلامرضا خزایی فیض‌آباد 5239621071 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 9153415627 25/08/1398
1005 سیستان و بلوچستان حسینعلی خودکار 3621446826 - کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش سیاسی اداري- مديريتي هیأت علمی 9364244850 25/08/1398
1006 سیستان و بلوچستان مهدی خیاطی 3621032304 - دکتری مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153493867 25/08/1398
1007 سیستان و بلوچستان مهین خیرخواه شستان 3701714029 - دکتری تربیت بدنی موضوعی تخصصی غیردولتی 9159973835 25/08/1398
1008 سیستان و بلوچستان زینب خیرخواه شستان 3690234840 - کارشناسی‌ارشد سیستماتیک و اکولوژی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155482012 25/08/1398
1009 سیستان و بلوچستان محمدجواد دادرس 202520838 - دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي غیردولتی 9153493848 25/08/1398
1010 سیستان و بلوچستان عبدالباسط درازهی 3799637816 - دکتری مدیریت اداري- مديريتي هیأت علمی 9151402363 25/08/1398
1011 سیستان و بلوچستان مسعود دهقانی 2296371892 - دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي غیردولتی 9173082168 25/08/1398
1012 سیستان و بلوچستان مجید دهمرده 3673538330 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151424425 25/08/1398
1013 سیستان و بلوچستان محمودرضا رخشانی 651773849 - کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی هیأت علمی 9155410245 25/08/1398
1014 سیستان و بلوچستان محبعلی رهدار 3672829511 - دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153410725 25/08/1398
1015 سیستان و بلوچستان امین رهدار 3719844412 - کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9383208783 25/08/1398
1016 سیستان و بلوچستان پروانه ریگی 3719753166 - کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی غیردولتی 9151915400 25/08/1398
1017 سیستان و بلوچستان محمدکریم رئیسی 5259001958 - دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151550122 25/08/1398
1018 سیستان و بلوچستان امیرحمزه سالارزایی 3673830171 - دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9155414263 25/08/1398
1019 سیستان و بلوچستان حبیب اله سالارزهی 3673830171 - دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي هیأت علمی 9155415931 25/08/1398
1020 سیستان و بلوچستان علیرضا سرگلزایی 3701344329 - دکتری مدیریت اداري- مديريتي هیأت علمی 9151401059 25/08/1398
1021 سیستان و بلوچستان رضا سعیدیان 3673514611 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153411128 25/08/1398
1022 سیستان و بلوچستان ابراهیم سوری 6119750215 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155437003 25/08/1398
1023 سیستان و بلوچستان هادی سیاسر 3670215784 - دکتری مهندسی آب موضوعی تخصصی هیأت علمی 915342459 25/08/1398
1024 سیستان و بلوچستان مهدی شاد مهری 3091174980 - کارشناسی‌ارشد حقوق دورهای حقوقی غیردولتی 9151409043 25/08/1398
1025 سیستان و بلوچستان ملیحه شاه‌بیکی 3621416285 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي غیردولتی 9394575745 25/08/1398
1026 سیستان و بلوچستان محمد شهرکی 3673581120 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155419631 25/08/1398
1027 سیستان و بلوچستان الهام شهری 3673526391 - دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست موضوعی تخصصی غیردولتی 9055260059 25/08/1398
1028 سیستان و بلوچستان حسین شیبانی امین 3674067935 - کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153400674 25/08/1398
1029 سیستان و بلوچستان ویدا شیخ‌زاده 3701413150 - کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات موضوعی تخصصی غیردولتی 9393140715 25/08/1398
1030 سیستان و بلوچستان حسن صفدری‌ادیمی 3674272040 - کارشناسی‌ارشد علوم زمین موضوعی تخصصی غیردولتی 9158445076 25/08/1398
1031 سیستان و بلوچستان محمد طوفان‌‌شهرکی 6459757984 - دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 09153411595÷ 25/08/1398
1032 سیستان و بلوچستان طاهره عباسی 3673739379 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153421478 25/08/1398
1033 سیستان و بلوچستان معصومه عبدالهی 3621736891 - دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9364244850 25/08/1398
1034 سیستان و بلوچستان محمدرضا غزنوی 3718897873 - دکتری برنامه‌ریزی درسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9158416910 25/08/1398
1035 سیستان و بلوچستان محمد غفوریان 3620285519 - کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155418434 25/08/1398
1036 سیستان و بلوچستان امید غلاصی 3621842322 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9366875826 25/08/1398
1037 سیستان و بلوچستان مهسا فرزانه 3580434802 - کارشناسی‌ارشد اقلیم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155471442 25/08/1398
1038 سیستان و بلوچستان علی فرنام 3671779081 - دکتری روانشناسی عمومی هیأت علمی 9155418426 25/08/1398
1039 سیستان و بلوچستان مجتبی فرهمند 3591308846 - کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی - 9153470525 25/08/1398
1040 سیستان و بلوچستان حامد کرد 3621539964 - کارشناسی‌ارشد مدیریت IT موضوعی تخصصی هیأت علمی 9120685460 25/08/1398
1041 سیستان و بلوچستان اصغر کریم‌کشته 4879361992 - کارشناسی‌ارشد حقوق جزاو جرم‌شناسی حقوقی غیردولتی 9153421602 25/08/1398
1042 سیستان و بلوچستان ناصر کیانی 3672564486 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9151430139 25/08/1398
1043 سیستان و بلوچستان سعید کیانی قلعه‌نو 3621480012 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 9153435933 25/08/1398
1044 سیستان و بلوچستان علیرضا کیخایی 3622124679 - دکتری مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 9153433437 25/08/1398
1045 سیستان و بلوچستان محبوبه گنجعلی 3671976061 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداري- مديريتي غیردولتی 25/08/1398
1046 سیستان و بلوچستان فاطمه مالکی‌طبس 5239191425 - کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی موضوعی تخصصی غیردولتی 9151493759 25/08/1398
1047 سیستان و بلوچستان مسعود محمدزاده 3673992082 - کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153470061 25/08/1398
1048 سیستان و بلوچستان محمود محمدی 3718906627 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی - 9151982718 25/08/1398
1049 سیستان و بلوچستان بابک مسعودی 3673502311 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153421099 25/08/1398
1050 سیستان و بلوچستان زهرا معین 3621579834 - کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9158500837 25/08/1398
1051 سیستان و بلوچستان عبدالناصر مهرنیا 6119894756 - کارشناسی‌ارشد عمران موضوعی تخصصی غیردولتی 9153413347 25/08/1398
1052 سیستان و بلوچستان احمد میر گل 3670686924 - کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9155435970 25/08/1398
1053 سیستان و بلوچستان زهره میری 362155715 - کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار موضوعی تخصصی غیردولتی 9151408327 25/08/1398
1054 سیستان و بلوچستان ناصر ناستی‌زایی 3591295434 - دکتری مدیریت آموزشی اداري- مديريتي هیأت علمی 9151902047 25/08/1398
1055 سیستان و بلوچستان پروین نصرت‌زهی 3701431191 - کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9158091243 25/08/1398
1056 سیستان و بلوچستان حسین نصرتی ناهوک 3701740560 - کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 9155481075 25/08/1398
1057 سیستان و بلوچستان فرامرز نهاری 5339326411 - کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی غیردولتی 9155425615 25/08/1398
1058 سیستان و بلوچستان زهرا نیک‌منش 1060297663 - دکتری روانشناسی دوره های عمومی غیردولتی 9151404553 25/08/1398
1059 سیستان و بلوچستان زهرا هاشمی 1170558321 - کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی عمومی غیردولتی 9153407992 25/08/1398
1060 سیستان و بلوچستان سیدعباس هاشمی 938717316 - کارشناسی‌ارشد مدیریت موضوعی تخصصی غیردولتی 9153413994 25/08/1398
1061 سیستان و بلوچستان ایمان همایون‌نژاد 3621184716 - دکتری مدیریت محیط‌زیست اداري- مديريتي هیأت علمی 9151415191 25/08/1398
1062 سیستان و بلوچستان ذبیح اله الهی 3672900478 - دکتری علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153418370 25/08/1398
1063 سیستان و بلوچستان نور محمد یعقوبی 5239588953 - دکتری مدیریت اداري- مديريتي هیأت علمی 9155409214 25/08/1398
1064 فارس حسن آرایش 6579951931 1365 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 9175613556 03/10/1398
1065 فارس علی آقازاده 2471580981 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9177170245 20/03/1398
1066 فارس ایرج آی 5489675810 1334 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی توجیهی بازنشسته 9171158175 03/06/1398
1067 فارس عبدالرسول ابراهیمی حقیقی 2295233062 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9173831796 03/10/1398
1068 فارس مریم ابراهیمی منش 2297618611 1355 دکتری جامعه‌شناسی جامعه شناسی دولتی 9379152862 03/10/1398
1069 فارس شهرام احمدی 5479589296 1350 دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی غیردولتی 9171190552 20/03/1398
1070 فارس سمیرا اسدی‌پویا 2431978052 1360 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 9170220292 20/03/1398
1071 فارس سعید اسکندری 2297490917 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 9173156028 03/06/1398
1072 فارس محسن اسکندری 2431777316 1349 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9173146595 03/10/1398
1073 فارس محمد جواد اسلام زاده 2280956225 1370 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب پدافند غیردولتی 9171081652 30/07/1398
1074 فارس علی اسماعیلی 2295537177 1361 کارشناسی‌ارشد حوزوی فرهنگی هیأت علمی (مربی) 9354237574 20/03/1398
1075 فارس محسن امامی 2300977443 1364 دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 9123755217 20/03/1398
1076 فارس شاپور امین‌شایان 2471128998 1330 دکتری راهنمایی و رفتار انسانی اداری - مدیریتی بازنشسته 9177001960 20/03/1398
1077 فارس علیرضا انصاری 2371426105 1348 کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 9171898900 03/06/1398
1078 فارس علیرضا انوری 2090215852 1342 دکتری مهندسی صنایع و سیستم‌ها مدیریتی عضو هیأت علمی 9177052206 03/10/1398
1079 فارس غلامعلی اوجی 2298847797 1348 کارشناسی‌ارشد مرتع‌داری شغلی اختصاصی دولتی 9173066055 03/10/1398
1080 فارس مصطفی ایران‌نژاد پاریزی 3071172591 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9132455727 20/03/1398
1081 فارس احسان ایزدی 5489853573 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9179186200 30/07/1398
1082 فارس احمد بارانی 6549503841 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9171068532 03/06/1398
1083 فارس کمال باقری 2471459692 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9177775752 20/03/1398
1084 فارس سعید بختیاری 2297983271 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 9177027952 20/03/1398
1085 فارس امیررضا بخشی 2298167427 1361 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 9173871730 30/07/1398
1086 فارس علی رضا پرنیان 2511269716 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 9171818755 20/03/1398
1087 فارس مهرزاد پرنیان 2511869799 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9373740133 20/03/1398
1088 فارس حمید پورپاریزی 2559608308 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9171337544 03/10/1398
1089 فارس نصیر پیرانی 2391146248 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت راهبردی در ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9173233136 03/06/1398
1090 فارس محمدهادی تابش‌فراز 2471063391 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 9171128818 20/03/1398
1091 فارس محبوبه تقدس 2298870144 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9173050270 20/03/1398
1092 فارس رضا جوانبخت 2297395426 1340 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9171079236 20/03/1398
1093 فارس محمد جوکار 2293246140 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9177107938 03/06/1398
1094 فارس مجتبی حاجی‌زاده 2298762279 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9174500378 03/06/1398
1095 فارس قاسم حسنی‌زاده 2295117224 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9173157932 20/03/1398
1096 فارس طاها حسین فقیه‌ منفرد 2295355133 1355 کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 9177006971 03/06/1398
1097 فارس سیدعبدالرسول حسینی 2291592459 1343 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9173112119 20/03/1398
1098 فارس سیده فاطمه حسینی 2392022844 1365 کارشناسی‌ارشد طراحی پارچه و لباس شغلی اختصاصی دولتی 9176817132 03/10/1398
1099 فارس محمود خردمند 2295565650 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 9176090170 03/10/1398
1100 فارس ناهید خلج 2296972561 1359 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9177087599 30/07/1398
1101 فارس رامین خلیقی 2572202761 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9173004701 03/06/1398
1102 فارس امید خلیلی 2295188644 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9171010370 03/06/1398
1103 فارس مهرداد خواجه‌پور 2298874107 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9173037942 20/03/1398
1104 فارس غلامرضا خوش‌اقبال 2295363357 1355 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9307391500 03/06/1398
1105 فارس سیدرئوف خیامی 936170670 1348 دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 9171004856 03/06/1398
1106 فارس مجتبی درخشان جغایی 2433056217 1365 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9179352542 30/07/1398
1107 فارس محمدتقی دهقانیان 5139440679 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9179188001 09/10/1398
1108 فارس محمد راستی کردار 2571705741 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9176407006 09/10/1398
1109 فارس رجبعلی راهی 859250741 1340 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9125995056 03/06/1398
1110 فارس عفت رجبی 2451690054 1363 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9176828441 20/03/1398
1111 فارس مریم رخشان 2371984949 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری - مدیریتی غیردولتی 9308646665 03/06/1398
1112 فارس علی رفیعی منصورآبادی 2430774828 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9177378614 20/03/1398
1113 فارس ندا رنجبر 2391930321 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9178550854 03/10/1398
1114 فارس حسن رهگذر 2362522362 1351 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9177176473 20/03/1398
1115 فارس محمدهادی رویین تن 2452296597 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9172486047 30/07/1398
1116 فارس محمدرضا رئوفت 2295230934 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 9177108842 20/03/1398
1117 فارس امین زارع 6489976031 1365 دکتری مدیریت رفتار سازمانی مدیریتی غیردولتی 9364736155 03/10/1398
1118 فارس محسن زارع‌پور 2297772882 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9173175215 20/03/1398
1119 فارس شهربانو زارعیان 2297615043 1355 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9172580587 03/06/1398
1120 فارس داریوش زارعیان جهرمی 2431842681 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 9177106814 20/03/1398
1121 فارس رزیتا ساکی 2297738064 1360 کارشناسی‌ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی اداری - مدیریتی دولتی 9171009162 03/06/1398
1122 فارس محسن سالاری 2430189496 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9177183248 20/03/1398
1123 فارس سیدسعید سجادی شورجه 5149925136 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9303301002 20/03/1398
1124 فارس مریم سروش ارزانی 2298896161 1352 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی هیأت علمی 9173118017 20/03/1398
1125 فارس حمید سلیمانی 2297624239 1355 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9173122858 03/10/1398
1126 فارس مهرداد سهرابی 2471240879 1367 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9177149937 20/03/1398
1127 فارس علیرضا شایقی فرد 2571369512 1350 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9363673870 30/07/1398
1128 فارس زهرا شفیعی 2280981297 1343 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9177001645 30/07/1398
1129 فارس رمضان شیرکوهی 6249371702 1355 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9174917014 03/06/1398
1130 فارس سیامک صاحبی 2297683294 1358 دکتری زبان شناسی همگانی فرهنگی دولتی 9177056192 20/03/1398
1131 فارس فریبرز صارمی نوری 2431762033 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9171284346 30/07/1398
1132 فارس مسلم صالحی 2539707505 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9177052689 20/03/1398
1133 فارس محمد صفری دشتکی 2430447495 1351 دکتری مدیریت دولتی مدیریتی دولتی 9177033973 03/10/1398
1134 فارس علی اصغر طاهری‌نیا 2572015757 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9173112414 20/03/1398
1135 فارس عباس عباس‌پور 2296091830 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9171120802 20/03/1398
1136 فارس محمدعلی عباسی کشکولی 2431173399 1349 کارشناسی‌ارشد اقتصاد نظری شغلی اختصاصی دولتی 9173054097 03/06/1398
1137 فارس فاطمه عبدشریفی 2280459817 1369 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9178470306 20/03/1398
1138 فارس ابوذر عفیفی‌پور 2432185021 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9173198421 03/06/1398
1139 فارس فاطمه غربی 2298446921 1354 کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 9171065434 03/06/1398
1140 فارس جعفر غلام نژاد 2571505701 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دفاعی اداری بازنشسته 9177105178 03/10/1398
1141 فارس مجتبی فتاحی 4450014545 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9197392786 20/03/1398
1142 فارس لیلا فراهانی 2299103678 1356 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9178480641 30/07/1398
1143 فارس ابراهیم فرج‌پور 2510185871 1343 کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9173132515 20/03/1398
1144 فارس محمدابراهیم فرشته 2295335469 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه- پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی دولتی 9177101841 30/07/1398
1145 فارس محمد جواد فرهنگ 5489845929 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9177187629 03/10/1398
1146 فارس فیروزه فریدان جهرمی 1284877531 1355 کارشناسی‌ارشد ژنتیک شغلی اختصاصی دولتی 9177045369 20/03/1398
1147 فارس راضیه قاسمی 2571691392 1354 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9359214175 30/07/1398
1148 فارس عنایت اله قاسمی‌راد 2295258944 1347 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9173037030 20/03/1398
1149 فارس معصومه قطعی 2291026240 1350 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9177042015 20/03/1398
1150 فارس اسماعیل قنبری 1860345239 1360 کارشناسی حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9163145781 20/03/1398
1151 فارس عبداله کارپرور 2296035981 1345 کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری دولتی 9171121465 03/10/1398
1152 فارس امیدرضا کرمی 2530061742 1370 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 9106740588 03/06/1398
1153 فارس محسن کریمی 2300462001 1365 کارشناسی مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9179695272 20/03/1398
1154 فارس پرویز کهندل 2299879102 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9171056377 03/10/1398
1155 فارس حامد کیهان 68298307 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9173013312 03/06/1398
1156 فارس محسن محمدنژاد 2470713358 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت سیستم‌ها و بهره‌وری اداری - مدیریتی بازنشسته 9173000874 03/06/1398
1157 فارس محمد محمدی 2297771835 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9173099368 03/06/1398
1158 فارس حمیده محمدی 2450362789 1348 دکتری روانشناسی اجتماعی دولتی 9173871437 03/06/1398
1159 فارس حمیدرضا محمدی 2430901056 1358 دکتری مدیریت دولتی اداری دولتی 9373157024 03/10/1398
1160 فارس معصومه مرادی 2296814115 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 9173041712 20/03/1398
1161 فارس حسن مقیم 1817149288 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9173099894 20/03/1398
1162 فارس کورش منوچهری 2296773885 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9171123167 30/07/1398
1163 فارس عطا مهبودی 2371147869 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9176063523 03/10/1398
1164 فارس مهدی مهران‌پور 2298221391 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9177101365 20/03/1398
1165 فارس سیدکاظم موسوی 2297524668 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 9339112677 20/03/1398
1166 فارس حمیدرضا مومنی 2297527888 1349 کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 9123002184 03/10/1398
1167 فارس تورج موید 3500774156 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9173139498 20/03/1398
1168 فارس حجت اله نجفی 5489856823 1359 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9177170178 03/06/1398
1169 فارس مهرداد نگهبان 5139680165 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 9177179388 20/03/1398
1170 فارس شیوا نیاکان 2295389364 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9173104229 30/07/1398
1171 فارس محمد هادی کارگر 2470959632 1360 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9171910464 03/06/1398
1172 فارس علیرضا همایون‌خواه 2295219523 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 9177140657 20/03/1398
1173 قزوین محمد آذری ویائی 2659513341 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123811311 08/10/1398
1174 قزوین فخرالدین آزاد شهرکی 4622651416 1361 کارشناسی‌ارشد عمران - آب شغلی - تخصصی دولتی 9132858768 04/02/1398
1175 قزوین داریوش آقا زاده 4322874207 1354 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی شهری شغلی - تخصصی دولتی 9127840978 08/10/1398
1176 قزوین جمشید خدایاری 4391074516 1346 دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9126819150 08/10/1398
1177 قزوین پریسا احمدپور 5949858751 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی - تخصصی دولتی 9125822789 08/10/1398
1178 قزوین ولی اله اصلانی لیائی 5099399193 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری اداری - مدیریتی غیر‌دولتی 9122819956 08/10/1398
1179 قزوین بیت اله اکبری مقدم 5699691456 1348 دکتری اقتصاد مالی غیر‌دولتی 9125701934 04/02/1398
1180 قزوین داود امامزاده 4322777953 1347 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9121812114 04/02/1398
1181 قزوین مارال باقری 4322396836 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9124818148 08/10/1398
1182 قزوین وحید بغدادی 5089218201 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری حسابداری دولتی 9122826007 04/02/1398
1183 قزوین عزیز بن سعید 1818407744 1343 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی شهری شغلی - تخصصی دولتی 9127864480 08/10/1398
1184 قزوین علیرضا بندعلی 5909443542 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9123822848 04/02/1398
1185 قزوین مهدی تقی زاده 4324586365 1366 دکتری انرژی و بهره وری شغلی - تخصصی غیر‌دولتی 9193884818 04/02/1398
1186 قزوین داریوش ثاقب اهری زاد 4322083978 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی کشاورزی دولتی 9122813710 08/10/1398
1187 قزوین سید حسین ثانی قوامی 4320744918 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9127870576 08/10/1398
1188 قزوین فاطمه جباریان 4322763464 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123815274 08/10/1398
1189 قزوین دلارام جعفری کلسفروشی 2659411964 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9117216474 08/10/1398
1190 قزوین حسین جهاندیده 4322901204 1357 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9122814503 08/10/1398
1191 قزوین ابوالفضل حاجی شعبانها 4322900496 1357 کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی - تخصصی دولتی 9125811913 08/10/1398
1192 قزوین مارال حسین خانی 5089508909 1352 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی - تخصصی دولتی 9125812670 08/10/1398
1193 قزوین سید محمدکریم حسینی 4722886784 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی دولتی 9121824351 04/02/1398
1194 قزوین ناصر حمیدی 6159693069 1344 دکتری مدیریت صنعتی- سیستم‌ها و روش‌ ها شغلی- تخصصی غیردولتی 9121826132 04/02/1398
1195 قزوین منوچهر حیاتی 4323410689 1351 کارشناسی‌ارشد آمار- اجتماعی اقتصادی شغلی - تخصصی دولتی 9121824778 08/10/1398
1196 قزوین علیرضا خاکپور 451189851 1356 دکتری مدیریت - تحقیق در عملیات اداری- مدیریتی غیردولتی 9125811080 08/10/1398
1197 قزوین سعیده خضیر 1930078013 1351 کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست آموزشی - پژوهشی دولتی 9125813240 08/10/1398
1198 قزوین محمد خطیری 58046992 1357 دکتری حسابداری مالی غیردولتی 9122810068 08/10/1398
1199 قزوین فاطمه خمسه 4323968914 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اداری- مدیریتی دولتی 9125821963 08/10/1398
1200 قزوین الهه رافعی 432339876 1349 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 9122826979 08/10/1398
1201 قزوین علی رحمانی 4391322129 1352 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9123812329 08/10/1398
1202 قزوین محمد علی رحیمی 5099785832 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9126821574 08/10/1398
1203 قزوین غفار رمضانی 2691002497 1355 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی - تخصصی دولتی 9125822848 08/10/1398
1204 قزوین حمیدرضا سامانی پور 4899093942 1359 کارشناسی‌ارشد آمار نظری شغلی - تخصصی دولتی 9122044822 04/02/1398
1205 قزوین عفت سبزیکار 4324328927 1365 کارشناسی‌ارشد خون شناسی شغلی - تخصصی دولتی 9128820753 08/10/1398
1206 قزوین ساناز ستوده 64051846 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی توسعه شغلی - تخصصی دولتی 9123826436 08/10/1398
1207 قزوین محمد حسین سلیمانی 5809554733 1337 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی و تخصصی دولتی 9123811619 04/02/1398
1208 قزوین محمدحسین شیرعلی 4322768938 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9126825900 04/02/1398
1209 قزوین محمدرضا شیری شاهسوار 1377581292 1363 دکتری تغذیه شغلی - تخصصی دولتی 9143016970 08/10/1398
1210 قزوین هادی صادق دقیقی 62837117 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی توسعه روستایی اداری - مدیریتی دولتی 9123811388 08/10/1398
1211 قزوین غلامرضا عابدینی 4410923986 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی- تخصصی غیردولتی 9125810701 04/02/1398
1212 قزوین علی عابدینی فر 4322912508 1358 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی مدیریت - اجتماعی دولتی 9123829806 08/10/1398
1213 قزوین سعید عباسی 4310201172 1368 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی اداری و شغلی - تخصصی دولتی 9124818140 08/10/1398
1214 قزوین اسماعیل عبدالعلی 4910322426 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی دولتی 9125822842 04/02/1398
1215 قزوین محمد عظیمی 4390231464 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت - فناوری اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 9127889088 08/10/1398
1216 قزوین میترا عقیلی 52358518 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9122822422 08/10/1398
1217 قزوین سید محمود علائی 5809947301 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی - تخصصی دولتی 9122810477 04/02/1398
1218 قزوین فاطمه علی محمدی 4324324344 1365 کارشناسی‌ارشد هماتولوژی شغلی - تخصصی دولتی 9191843161 08/10/1398
1219 قزوین لاله علی محمدی 2279215802 1351 کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژی شغلی - تخصصی دولتی 9127870796 08/10/1398
1220 قزوین محمد علی نیا 4323376812 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9124816505 08/10/1398
1221 قزوین مجید فتحی زهرایی 53543254 1350 فوق دکتری مهندس صنایع مدیریت غیردولتی 9121825022 04/02/1398
1222 قزوین مجید فرجی پور 58291156 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی - تخصصی دولتی 9123810265 08/10/1398
1223 قزوین محمد قاسمی 4322115144 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125812920 08/10/1398
1224 قزوین حسین کارگر 5909964585 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی - 08/10/1398
1225 قزوین مریم کاکاوند میرزایی 4323482825 1359 دکتری مهندسی برق شغلی - تخصصی دولتی 9123811257 04/02/1398
1226 قزوین شیما کبیری 4323048920 1362 کارشناسی‌ارشد سازه‌های آبی شغلی - تخصصی دولتی 9121819740 08/10/1398
1227 قزوین پوران گورانی 4897517850 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی آموزشی - پژوهشی دولتی 9127845397 08/10/1398
1228 قزوین حمزه محمدی 5388588572 1350 دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 9123818696 04/02/1398
1229 قزوین افسانه مرادی 4322259553 1360 کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی شغلی - تخصصی دولتی 9127830114 08/10/1398
1230 قزوین سید احمد مرتضوی 6159824228 1348 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی علوم اجتماعی غیردولتی 9126817141 04/02/1398
1231 قزوین علی مشایخ 5089921091 1366 کارشناسی‌ارشد ریاضی شغلی - تخصصی و مدیریتی دولتی 9127870711 08/10/1398
1232 قزوین افسانه مهدیخانی 4322044190 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9122819793 08/10/1398
1233 قزوین رافع ناصری فر 4490279159 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9120271135 08/10/1398
1234 قزوین حمیدرضا نجفی 5399485524 1355 کارشناسی‌ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری شغلی - تخصصی دولتی 9124410172 08/10/1398
1235 قزوین مرتضی نجفی 4323957564 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9121821805 04/02/1398
1236 قزوین محمدرضا نصرآبادی 321516842 1353 دکتری فناوری اطلاعات فناوری اطلاعاتی دولتی 9123811393 04/02/1398
1237 قزوین نزهت نوحی 4323370725 1347 دکتری زبان و ادبیات فارسی و مترجی زبان انگلیسی امور اداری غیردولتی 9121813917 08/10/1398
1238 قزوین محمد نوروزی 4322277683 1361 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 9123829872 08/10/1398
1239 قزوین الناز نیک سرشت 4320791428 1359 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 9198474323 08/10/1398
1240 قزوین علی اکبر واحدی 1602193290 1353 کارشناسی‌ارشد حسابداری امور مالی - حسابرسی دولتی 9124813872 04/02/1398
1241 قزوین زیوربیگم هاشمی 5099275559 1350 کارشناسی‌ارشد ادبیات امور اداری دولتی 9129266958 08/10/1398
1242 قزوین مهدی هدایت فر 4323068591 1362 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 9127852775 04/02/1398
1243 قزوین مجتبی همتی 4324099804 1363 دکتری مهندسی صنایع اداری - مدیریتی دولتی 9127856074 08/10/1398
1244 قم نیرالسادات آل احمد 384265650 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی ـ مدیریت بازاریابی و صادرات اداری - مدیریتی دولتی 9192517096 26/11/1399
1245 قم احمدرضا اجتهادی 384282873 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 91274624344 26/11/1399
1246 قم علیرضا احمدی 381359034 1357 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125520565 26/11/1399
1247 قم علی‌اکبر استادیان 384799027 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9194529017 26/11/1399
1248 قم یاسر اکبری 383751926 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9193506404 26/11/1399
1249 قم محمد ایل سعادتمند 376525196 1365 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9127584172 26/11/1399
1250 قم امیرحسین توکلی حسینی 383636450 1352 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125514530 26/11/1399
1251 قم علی جوان‌شیر 2830715705 1355 کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9127527598 26/11/1399
1252 قم علی حسینی 381104907 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی ـ زراعت اداری - مدیریتی غیردولتی 9127471076 26/11/1399
1253 قم سیدحسن حسینی 380968770 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی ـ مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9123519070 26/11/1399
1254 قم سیدمجتبی حسینی‌فرد 2200786301 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9111967099 26/11/1399
1255 قم رضا رحیمی 382708938 1352 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اداری - مدیریتی دولتی 9127594691 26/11/1399
1256 قم مژده رضایی‌فرد 386215901 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9120697965 26/11/1399
1257 قم مهدی رفیعی محمدی 381294366 1348 دکتری حرفه‌ای دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9126517626 26/11/1399
1258 قم سیدمهدی سرکشیک 384161340 1355 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9127505232 26/11/1399
1259 قم سیدمهدی سلیمانی 384712088 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9128542044 26/11/1399
1260 قم مهدی شایسته 1219430951 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ سازه شغلی اختصاصی دولتی 9122539161 26/11/1399
1261 قم اکرم شمسی 371139201 1356 کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی ـ میکروبیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9127488010 26/11/1399
1262 قم سیدمجتبی صحرایی 384671438 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9124521063 26/11/1399
1263 قم سیداحمدرضا فاطمی 386537021 1365 دکتری بهداشت و بیماری‌های طیور شغلی اختصاصی دولتی 9124527197 26/11/1399
1264 قم محمد فلاح اصل 386103739 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 9125528699 26/11/1399
1265 قم محمدجواد قرامحمدی 384608663 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 9127537636 26/11/1399
1266 قم سیدمهدی قریشی 384174388 1357 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي ـ مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9122510763 26/11/1399
1267 قم زینب کلهر 383783046 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی اداری - مدیریتی دولتی 9127464063 26/11/1399
1268 قم رضا محسنی‌والا 381101411 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9127460386 26/11/1399
1269 قم حامد محقق‌زاده 533175798 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعی غیردولتی 9120515949 26/11/1399
1270 قم عباس محمودآبادی 383861403 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله شغلی اختصاصی دولتی 9125535820 26/11/1399
1271 قم عالمه معصوم 384204066 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری ـ مدیریتی غیردولتی 9127515682 26/11/1399
1272 قم مصطفی ملائی 381023631 1356 دکتری مدیریت ـ مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 9125520897 26/11/1399
1273 قم علیرضا نبی‌گل 384613561 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازارگانی ـ مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 9127510753 26/11/1399
1274 کرمانشاه امیر آزادی‌پور 3257225415 1362 کارشناسی‌ارشد شبکه‌های کامپیوتر فناوری اطلاعاتی دولتی 9187312603 19/11/1399
1275 کرمانشاه ابراهیم ابراهیمی 6419881897 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9187534558 02/10/1398
1276 کرمانشاه فرشاد اجرائی 3257448619 1359 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9118469861 16/11/1398
1277 کرمانشاه فرامرز احمدیان‌فر 3330592761 1359 دکتری حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9183310268 02/10/1398
1278 کرمانشاه مرزبان ادیب‌منش 3329637471 1357 دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9188396819 16/11/1398
1279 کرمانشاه میترا ارغوانی 3240495031 1369 کارشناسی‌ارشد تکثیر آبزیان شغلی اختصاصی دولتی 9353441334 16/11/1398
1280 کرمانشاه رضا اکبری زلانی 1817110837 1346 کارشناسی‌ارشد مشاوره وراهنمایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9188398304 16/11/1398
1281 کرمانشاه پژمان امیدی 3256321879 1356 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9188593944 02/10/1398
1282 کرمانشاه علی امیرخانی 3258082073 1348 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9183363626 16/11/1398
1283 کرمانشاه زهرا امیری 3341313109 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9188310449 02/10/1398
1284 کرمانشاه فرزاد امیری 2161584073 1349 دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی هیأت علمی 9181320048 16/11/1398
1285 کرمانشاه یوسف امیری 3256735533 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9188318122 16/11/1398
1286 کرمانشاه جهانبخش امیری 3251469975 1344 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9183556156 19/11/1399
1287 کرمانشاه پروا باتمانی 3838466391 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9189247678 02/10/1398
1288 کرمانشاه رضا بیگ رضایی 3329884134 1363 دکتری حقوق عمومی عمومی دولتی 9120985187 16/11/1398
1289 کرمانشاه جهانگیر بیگلری کنگرشاهی 4969825051 1345 کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9183397231 19/11/1399
1290 کرمانشاه فرزانه پورباقر کریمی 3341328491 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9188587640 02/10/1398
1291 کرمانشاه جبار پیوسته 3257745583 1347 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9188888357 16/11/1398
1292 کرمانشاه یوسف جلیلیان 4539641409 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9183365134 02/10/1398
1293 کرمانشاه حمیدرضا جلیلیان 4539698486 1359 دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9188881057 16/11/1398
1294 کرمانشاه بی تا حامد 3257614837 1352 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 9188316370 02/10/1398
1295 کرمانشاه بهروز حسینی‌نژاد 4539698281 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9189246896 02/10/1398
1296 کرمانشاه مهدی حمیدی‌کیا 4969954331 1364 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 9181337884 16/11/1398
1297 کرمانشاه مظفر خالوند 3309978109 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9183374992 16/11/1398
1298 کرمانشاه آزاده خسروتبار 3255428939 1362 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9124960105 16/11/1398
1299 کرمانشاه نادر خیر حاتمی 3256373070 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9183568648 19/11/1399
1300 کرمانشاه مریم رحمانی 3255939143 1363 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9188857254 02/10/1398
1301 کرمانشاه محمد رحمتی 4539696335 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9188581148 16/11/1398
1302 کرمانشاه محمدباقر رحیمی 3256994903 1346 کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم وتربیت آموزشی و پژوهشی دولتی 9183590503 02/10/1398
1303 کرمانشاه اسماعیل رضایی 3254949366 1339 دکتری حقوق خصوصی حقوقی خصوصی 9181316836 19/11/1399
1304 کرمانشاه علیرضا رضایی 6410058292 1356 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9188583363 19/11/1399
1305 کرمانشاه نادر رضایی 3251100114 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9186170231 02/10/1398
1306 کرمانشاه فریدون روندی 3379591432 1344 کارشناسی‌ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 9183369199 02/10/1398
1307 کرمانشاه یوسف زارعی 4969103534 1351 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9188394833 02/10/1398
1308 کرمانشاه روح اله زمانی 3341179313 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9188331567 02/10/1398
1309 کرمانشاه امین سلطانی 3240316390 1369 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات خصوصی 9381915685 19/11/1399
1310 کرمانشاه کیوان سهرابی‌ثانی 3257067402 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9183365109 02/10/1398
1311 کرمانشاه سحر شاه‌گلی 328556121 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9187238633 02/10/1398
1312 کرمانشاه عظیم شکری 4949657879 1350 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اجتماعی دولتی 9188309089 02/10/1398
1313 کرمانشاه دانیال شهرتی 3259012680 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا شغلی اختصاصی دولتی 9199124892 19/11/1399
1314 کرمانشاه شهرام شیخی‌فر 3731999323 1352 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9181315902 02/10/1398
1315 کرمانشاه ستار صیادزاده 3230224116 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9188885943 02/10/1398
1316 کرمانشاه شهرام طارمی 3257057466 1353 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9183567405 16/11/1398
1317 کرمانشاه عباس عباسی 4848561701 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9188568984 02/10/1398
1318 کرمانشاه یونس عباسی 3369828952 1358 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی 9188345912 19/11/1399
1319 کرمانشاه روح اله عزیزی 3340124175 1354 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9188304925 16/11/1398
1320 کرمانشاه شهرام علی‌آبادی 3369821478 1355 دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9186835809 16/11/1398
1321 کرمانشاه فریده علیخانی 3241926591 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9189197280 02/10/1398
1322 کرمانشاه علی اکبر علیئی 3319388924 1360 کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 9128332096 02/10/1398
1323 کرمانشاه رضا عمران‌پور 3329501022 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 9188341300 19/11/1399
1324 کرمانشاه زهرا فتاحی 3258002691 1361 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9189250985 02/10/1398
1325 کرمانشاه محمد الفتی 46817301 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9184702422 02/10/1398
1326 کرمانشاه جلال الفتی 3320190970 1356 دکتری مدیریت دولتی اداری-‌ مدیریتی دولتی 9188340556 19/11/1399
1327 کرمانشاه وحید فروتن 3341219080 1356 کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9188331526 16/11/1398
1328 کرمانشاه فهیمه فلاح 3253088588 1345 کارشناسی‌ارشد سیستماتیک گیاهی شغلی اختصاصی دولتی 9188319806 16/11/1398
1329 کرمانشاه ژیلا قزوینه 4969179964 1355 دکتری جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 9183862235 02/10/1398
1330 کرمانشاه موسی قندی 3341127194 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9188323143 02/10/1398
1331 کرمانشاه تورج کریم‌نیا 3329224509 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 9188345155 02/10/1398
1332 کرمانشاه هوشیار کریمی 3251313711 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9188569389 16/11/1398
1333 کرمانشاه مهدی کهریزی 3257467613 1359 دکتری عمران- سازه شغلی اختصاصی دولتی 9188306728 02/10/1398
1334 کرمانشاه امیدعلی کهریزی 3253175537 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9183303475 16/11/1398
1335 کرمانشاه یحیی گلی 3369950812 1365 دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 9188347660 16/11/1398
1336 کرمانشاه علی محبی 3253551199 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9188326720 02/10/1398
1337 کرمانشاه محمدنادر محمدی 3359310391 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9188335724 16/11/1398
1338 کرمانشاه جواد محمدی 3369441888 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9188576214 16/11/1398
1339 کرمانشاه نوذر محمدی 3252517841 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 9181321305 16/11/1398
1340 کرمانشاه حسن مرادی 4969755582 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 9183377844 16/11/1398
1341 کرمانشاه حسین مرادیان 4960000211 1368 دکتری روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9123614909 02/10/1398
1342 کرمانشاه تیمور ملکی 3254521455 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی خصوصی 9188331471 19/11/1399
1343 کرمانشاه سوزان‌السادات منصوری 3308909030 1343 کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی دولتی 9181382170 02/10/1398
1344 کرمانشاه سیدسهراب موسوی 3251709161 1352 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9187156646 02/10/1398
1345 کرمانشاه علیرضا مومن صفائی 1753447488 1342 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9185678694 02/10/1398
1346 کرمانشاه لیدا ناصری 3255793706 1355 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9183567163 19/11/1399
1347 کرمانشاه علی نجفی 4208410515 1349 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری- مدیریتی دولتی 9183585502 16/11/1398
1348 کرمانشاه محمدرضا نقدی 3369321084 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9124978961 02/10/1398
1349 کرمانشاه محمودرضا هاشمی بیستونی 4969830320 1351 دکتری برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9188302050 02/10/1398
1350 کرمانشاه ساجده واعظ زاده 4490699700 1356 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 9189322856 02/10/1398
1351 کرمانشاه رحمت اله ولدبیگی 3320264001 1356 دکتری ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9127082573 16/11/1398
1352 کرمانشاه رضا یارویسی 3340520631 1339 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9188314288 16/11/1398
1353 کرمانشاه عبدالرضا یاری 3252192764 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9183892590 02/10/1398
1354 کرمانشاه اقبال یاوری 3359311892 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9183304752 16/11/1398
1355 لرستان ابراهیم آذرینوند 4859826390 1359 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی فرهنگی دولتی 9168677631 08/12/1398
1356 لرستان لیلا آرغا 5289960732 1365 دکتری علوم اقتصادی - توسعه و برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 9106540206 08/05/1398
1357 لرستان حمید آسایش 651971209 1363 دکتری اقتصاد- اقتصادپولی و انرژی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9100703782 08/05/1398
1358 لرستان اشرف اسدی‌فرد 4070685596 1354 کارشناسی‌ارشد پژوهشگر علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9163670159 16/07/1399
1359 لرستان حسن اسماعیل‌زاده 4189789976 1354 دکتری جامعه شناسی اجتماعی دولتی 9163970836 08/05/1398
1360 لرستان بهروز اعتصامی 4072633429 1358 کارشناسی‌ارشد بیوشیمی اداري- مديريتي دولتی 9163615176 16/07/1399
1361 لرستان مصطفی امانی‌پور 1840904844 1344 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9166919635 08/05/1398
1362 لرستان امید امیدی شاه آباد 2297920687 1355 دکتری جغرافیا- برنامه‌ریزی روستایی اداري- مديريتي دولتی 9124891807 08/12/1398
1363 لرستان مراد امیدی میرزایی 4189256307 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9163600116 16/07/1399
1364 لرستان فرهاد امیری 4188924721 1355 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 9166630231 08/05/1398
1365 لرستان زهرا امینی فارسانی 4679826266 1364 دکتری آمار آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9165623808 08/05/1398
1366 لرستان لیلا بابایی‌راد 4072334431 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9165493690 16/07/1399
1367 لرستان مهری بهاروندی 4071178191 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9163603307 08/05/1398
1368 لرستان ولی بهرامی 4859451171 1362 دکتری جامعه‌شناسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 9168592169 08/12/1398
1369 لرستان سجاد بوالحسنی 4219773673 1364 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9167180060 08/05/1398
1370 لرستان فریده بیرانوند 4071414723 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداري- مديريتي دولتی 9163619852 08/12/1398
1371 لرستان امین بیرانوند 6129961413 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری فنی و مهندسی دولتی 9197256091 08/12/1398
1372 لرستان حسین توپچی 5929793778 1360 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی فرهنگی دولتی 9161611829 08/12/1398
1373 لرستان حسن جعفری 4070844783 1351 دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9163691510 08/05/1398
1374 لرستان سعید جمشیدی منفرد 4071495431 1348 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9161611352 08/05/1398
1375 لرستان سمانه حسن‌پور 4072736848 1362 دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 9161612596 08/12/1398
1376 لرستان محمد حکاک 829313591 1342 دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 9122599727 08/05/1398
1377 لرستان الهام حیدری 4073334085 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9167096004 08/12/1398
1378 لرستان محمود خرم‌آبادی 6139677017 1349 کارشناسی‌ارشد فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 9163699918 08/05/1398
1379 لرستان مهدی خرم‌آبادی 4189186929 1356 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 9166614121 08/05/1398
1380 لرستان علیرضا خرمی 4072338699 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی فنی و مهندسی دولتی 9161612548 08/12/1398
1381 لرستان بیژن دالوند 4071943361 1349 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9163673623 08/05/1398
1382 لرستان حمید دالوند 4071840293 1358 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی فرهنگی دولتی 9168675590 08/12/1398
1383 لرستان محمدجعفر رحیمی 407243853 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9167208188 16/07/1399
1384 لرستان کیانوش رستمی 4199624104 1347 دکتری روزنامه‌نگاری روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 9123503665 08/05/1398
1385 لرستان رجب رشیدی 5929542589 1343 دکتری بهداشت حرفه‌ای اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 9166616971 08/05/1398
1386 لرستان محسن رشیدی‌باغی 4189932892 1367 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 9167453461 08/05/1398
1387 لرستان امیر رضاپناه 4272220728 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9166611701 08/05/1398
1388 لرستان مرجان رضایی 4859898311 1365 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9167080380 16/07/1399
1389 لرستان حمیدرضا رضائیان 4070688978 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی انرژی عمران دولتی 9163674912 16/07/1399
1390 لرستان احمد رضوان‌دوست 4072357413 1358 دکتری زبان و ادبیات فارسی فرهنگی دولتی 9163690987 08/05/1398
1391 لرستان سعید رومانی 4072380415 1359 دکتری علوم تربیتی - برنامه‌‌ریزی درسی اجتماعی هیأت علمی (مربی) 9166972664 08/05/1398
1392 لرستان مجتبی رومانی 4070705104 1357 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9128934146 08/12/1398
1393 لرستان علی سالاروند 4218643865 1359 کارشناسی‌ارشد آلودگی‌های محیط‌زیست اداری - مدیریتی دولتی 9168691628 08/05/1398
1394 لرستان علی سبزوار 4189433721 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 9166678386 08/12/1398
1395 لرستان کریم سپهوند 4071976869 1352 کارشناسی‌ارشد آمار آمار دولتی 9161593471 08/12/1398
1396 لرستان مسعود سعادت‌مهر 4071716525 1352 دکتری اقتصاد پولی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9397915987 08/05/1398
1397 لرستان علی سوری 4070792449 1360 کارشناسی‌ارشد پزشک عمومی اداري- مديريتي دولتی 9161612487 16/07/1399
1398 لرستان علی سیف‌اللهی 4198818411 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9163604779 08/05/1398
1399 لرستان مهیار صادقی 4072599085 1367 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی اجتماعی دولتی 9902015820 08/05/1398
1400 لرستان علیرضا صفدری 3255204763 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9163670915 08/05/1398
1401 لرستان عبداله طاری 5289945725 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمران دولتی 9166590592 16/07/1399
1402 لرستان یونس طاهرزاده 4189548669 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 9167507749 08/12/1398
1403 لرستان مسعود طاهری‌نیا 4189035254 1351 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 9163670031 08/05/1398
1404 لرستان حمید عادل سخن 4070668942 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 9166691597 08/12/1398
1405 لرستان عباس عباس مدهنی 5929453829 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9163610179 08/12/1398
1406 لرستان احمد رضا عباسی 5929402159 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9166616851 16/07/1399
1407 لرستان شجاع عربان 6139821835 1349 دکتری روانشناسی اجتماعی هیأت علمی (استادیار) 9163673643 08/05/1398
1408 لرستان مجتبی علیزاده 4189785755 1362 دکتری کامپیوتر- امنیت شبکه فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 9120618199 08/12/1398
1409 لرستان علی فتح‌الهی 4208105836 1339 دکتری الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان فرهنگی هیأت علمی (دانشیار) 9166615484 08/05/1398
1410 لرستان شاهدخت فتحی بیرانوند 4070282701 1349 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9166631837 16/07/1399
1411 لرستان امین الفتی 4073318934 1365 دکتری عمران - مدیریت ساخت آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 9166611210 08/05/1398
1412 لرستان زهرا فرنیا 4070275185 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9163981593 16/07/1399
1413 لرستان آرش فره‌وشی 4072475300 1362 کارشناسی‌ارشد مکاترونیک آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9128358290 08/05/1398
1414 لرستان فرج‌‌اله فلاح‌پوری 4859576187 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9166674920 16/07/1399
1415 لرستان حسین فلاحی‌اصل 5289624538 1343 دکتری فلسفه کلام فقه و اصول آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9163671866 08/05/1398
1416 لرستان محمدرضا فیضیان 4208510511 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریت دولتی 9161611470 08/12/1398
1417 لرستان رضا فیضی‌نژاد 4559833559 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 9163985451 08/05/1398
1418 لرستان امین القاصی‌مهر 6139730341 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9163988570 08/12/1398
1419 لرستان احمد قبادی‌الوار 4209033758 1356 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9163610820 08/05/1398
1420 لرستان عزت اله قدم‌پور 4070669345 1352 دکتری روانشناسی تربیتی اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 9163675160 08/05/1398
1421 لرستان حمیدرضا کارگر 3930770415 1353 دکتری حقوق - جزا و جرم‌شناسی حقوقی هیأت علمی (مربی) 9125100306 08/05/1398
1422 لرستان عبدالکریم کشوری 1756244111 1347 دکتری فلسفه و کلام - حکمت متعالیه آموزشی و پژوهشی دولتی 9163984283 08/05/1398
1423 لرستان عبدالمجید کشوری 5289620834 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم شناسی حقوقی دولتی 9132599006 08/12/1398
1424 لرستان مژگان کشوری پاپی 4072891924 1363 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9167950068 08/12/1398
1425 لرستان حبیب کنکبود 4209700649 1361 دکتری مذاهب اسلامی فرهنگی هیأت علمی (استادیار) 9107542508 08/05/1398
1426 لرستان نسرین کوشکی 4132362779 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریت دولتی 9166626489 08/12/1398
1427 لرستان زینب گودرزی 4130887009 1353 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9166634936 08/12/1398
1428 لرستان حامد ماسوری 4072621978 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9166633528 08/12/1398
1429 لرستان کیانفر مرادی 4070955828 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9161610348 08/05/1398
1430 لرستان رضا معبودی 3874502775 1358 دکتری اقتصاد اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9183192498 08/05/1398
1431 لرستان محمدرضا ملکی‌راد 5989658885 1341 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی بازنشسته 9163677032 08/05/1398
1432 لرستان عبدالمجید موسوی 4070623280 1349 دکتری کامپیوتر- برق فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 9163609152 08/05/1398
1433 لرستان سیدنجم‌الدین موسوی 4073003305 1356 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 9166612259 08/05/1398
1434 لرستان علی میر 4859373928 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9163611380 08/05/1398
1435 لرستان فرهاد میرزایی‌راد 4189427837 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9163643655 08/05/1398
1436 لرستان عباس میرزایی‌راد 4189427829 1342 کارشناسی‌ارشد مهندسی شهرسازی اداری - مدیریتی دولتی 9163985616 16/07/1399
1437 لرستان امیرعباس نظری‌زاده 4070407944 1367 دکتری مدیریت دولتی - رفتارسازمانی اداری - مدیریتی دولتی 9124855059 08/05/1398
1438 لرستان سیدحسین نورالدینی 4070380795 1354 کارشناسی‌ارشد آمار- اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 9163984834 08/12/1398
1439 لرستان جواد نوروزیان علم 4189671533 1359 کارشناسی‌ارشد اقتصاد مالی دولتی 9166630205 08/12/1398
1440 لرستان حسین یاراحمدی 4218737606 1355 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9161621108 08/05/1398
1441 لرستان زهرا یاراحمدی 4073516892 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 9033860971 08/12/1398
1442 لرستان نادر یاقوتیان 6139831431 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 9166611013 08/12/1398
1443 مازندران داوود ابراهيمي اسبوئي 2091443301 1344 کارشناسی‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 9111541663 31/06/1398
1444 مازندران بهيار ابراهيمي اوريمي 3258682062 1349 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي آموزشی و پژوهشی دولتي 9113565988 23/11/1398
1445 مازندران جواد احساني‌مقدم 2141039274 1355 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومي و بين الملل دولتي 9111008340 31/06/1398
1446 مازندران حسن اسدي 2140824520 1351 كارشناسي‌ارشد مديريت دولتي اداري- مديريت دولتي 9111531566 06/05/1399
1447 مازندران محمدحسين اسدي گرجي 2090815175 1349 كارشناسي ارشد مديريت دولتي اداري- مديريت دولتي 9111540975 23/11/1398
1448 مازندران حسن اسفنديار 2062886330 1351 کارشناسی‌ارشد مديريت امور شهري شغلي اختصاصي (فني) دولتي 9118617400 31/06/1398
1449 مازندران جابر اسماعيل‌زاده 4988458040 1356 دكتري حقوق خصوصي حقوقي دولتي 9119074304 31/06/1398
1450 مازندران صدیقه افشاری 5829045303 1361 دکتری روانشناسی بالینی آموزشی و پژوهشی دولتي 9119240648 23/11/1398
1451 مازندران سيدمهدي امامي‌منش 2063344396 1360 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسي اجتماعي دولتي 9111141955 31/06/1398
1452 مازندران اميد اماني 2150154072 1369 كارشناسي‌ارشد اقتصاد اداري- مديريت دولتي 9112286404 06/05/1399
1453 مازندران امير اميرنيا 2142775373 1352 کارشناسی‌ارشد كارگرداني نمايش شغلي اختصاصي دولتي 9112202462 31/06/1398
1454 مازندران ابراهيم اندرخورا 2093202311 1347 كارشناسي‌ارشد روانشناسي اداري- مديريت دولتي 9111242053 06/05/1399
1455 مازندران محمد ايلائي‌حاجيكلايي 2162206315 1361 كارشناسي‌ارشد مديريت دولتي اداري- مديريت دولتي 9113266476 06/05/1399
1456 مازندران زينب بني‌شيخ‌‌الاسلامي 2200517599 1362 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي آموزشي و پژوهشي آموزشي و پژوهشي 9111968272 31/06/1398
1457 مازندران حسن بهروزي 5799864832 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسي تربيتي آموزشي و پژوهشي دولتي 9112580674 31/06/1398
1458 مازندران مريم پروين 2140588681 1346 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي آموزشي و پژوهشي غيردولتي 9111251460 31/06/1398
1459 مازندران مرتضی پریچهره تروجنی 940733242 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتي 9113517081 23/11/1398
1460 مازندران اسماعيل پهلوان 5010808226 1355 کارشناسی‌ارشد علوم ورزشي شغلي اختصاصي دولتي 9112214202 31/06/1398
1461 مازندران حميدرضا تقي زاده 2090507101 1346 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي آموزشی و پژوهشی دولتي 9111510949 23/11/1398
1462 مازندران علي جعفري آهنگري 2160773050 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقي دولتي 9114160058 31/06/1398
1463 مازندران هادي جعفري‌ ركني 5829891239 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداري مالي دولتي 9111289387 31/06/1398
1464 مازندران سيدزين‌العابدين جلالي 2180536895 1353 كارشناسي‌ارشد مديريت اداري- مديريت دولتي 9111584976 06/05/1399
1465 مازندران سيدهادي حسيني كردخيلي 69548609 1359 دكتري برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9111544346 23/11/1398
1466 مازندران محمدصادق حميدزاده 2595518968 1341 دكتري علوم تربيتي آموزشي و پژوهشي هيات علمي 9125518525 31/06/1398
1467 مازندران محمدصادق حميدزاده 2595518968 1341 دكتري برنامه‌ريزي درسي آموزشی و پژوهشی دولتي 9125518525 23/11/1398
1468 مازندران محدثه حمیدزاده 2142191606 1362 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی غيردولتي 9125518525 23/11/1398
1469 مازندران محمدرضا حيدري 2161475967 1343 كارشناسي‌ارشد حسابداري مالي دولتي 9111120451 06/05/1399
1470 مازندران مرتضي خان محمدي اطاقسرا 2141202213 1346 دكتري مديريت بازرگاني آموزشي و پژوهشي دولتي 9111210498 31/06/1398
1471 مازندران ياسمن خانلرزاده 2063330689 1360 كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتي 9112144527 23/11/1398
1472 مازندران جعفر خطي ديزآبادي 2162245302 1343 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي شغلي اختصاصي غيردولتي 9111158841 31/06/1398
1473 مازندران عنايت داودي 5010560836 1358 دکتری ارتباطات شغلي اختصاصي دولتي 9113536358 06/05/1399
1474 مازندران نادر داودي 6259942206 1364 دکتری عمران شغلي اختصاصي (فني) دولتي 9113204851 06/05/1399
1475 مازندران حافظ درويشي 2091255858 1352 کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9112583081 23/11/1398
1476 مازندران عمید دیلمی 2200723466 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوري اطلاعات دولتي 9112277324 23/11/1398
1477 مازندران مطهره ذكريايي 2092242131 1363 كارشناسي‌ارشد MBA مالي غير دولتي 9112510710 06/05/1399
1478 مازندران مجتبي رضايي 4999679231 1360 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي شغلي اختصاصي دولتي 9112522631 31/06/1398
1479 مازندران هما رضايي قلعه 2180071558 1351 دکتری مديريت اداري- مديريت دولتي 9113554531 06/05/1399
1480 مازندران علي رضائيان‌جوجاده 2092367293 1363 كارشناسي‌ارشد كامپيوتر فناوري اطلاعات دولتي 9113553546 06/05/1399
1481 مازندران محمد علي زليكاني مرگاوي 5769539062 1330 كارشناسي ارشد مديريت دولتي اداري دولتي 9111522191 31/06/1398
1482 مازندران سيدرحيم ساداتي 2180871120 1362 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي آموزشي و پژوهشي دولتي 9398904663 31/06/1398
1483 مازندران حميد سفيدگربائي 5689569879 1350 کارشناسی‌ارشد سازه آموزشي و پژوهشي- فني دولتي 9111183398 31/06/1398
1484 مازندران محمدمهدي شفيعي 2080096303 1368 كارشناسي‌ارشد كامپيوتر فناوري اطلاعات دولتي 9111574582 06/05/1399
1485 مازندران مجتبي شقاقي‌بهري 2091912212 1346 کارشناسی‌ارشد مشاور خانواده آموزشي و پژوهشي بازنشسته 9118549419 31/06/1398
1486 مازندران محمد شمس 2162358476 1356 كارشناسي ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9111227612 23/11/1398
1487 مازندران حسين شهابيان 65018941 1354 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار كامپيوتر فناوري اطلاعات دولتي 9113538543 31/06/1398
1488 مازندران بهمن شيرافكن 4988453200 1357 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي - مالي مالي دولتي 9116808177 31/06/1398
1489 مازندران پریسا شیران جنگ 2142079946 1358 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعي دولتي 9371198515 23/11/1398
1490 مازندران حمیدرضا صادقی عالمی 5779713685 1347 کارشناسی‌ارشد پژوهشگری آموزشی و پژوهشی دولتي 9112143871 23/11/1398
1491 مازندران حميد صالح‌زاده 2161781413 1360 کارشناسی‌ارشد راه و سازه شغلي اختصاصي دولتي 9113232034 31/06/1398
1492 مازندران طاهر صدر 4989818971 1359 كارشناسي ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9128051832 23/11/1398
1493 مازندران محمد طالبي قاديكلايي 2161752006 1359 کارشناسی‌ارشد آمار زيستي- آمار رياضي شغلي اختصاصي دولتي 9112286449 31/06/1398
1494 مازندران محمدعلي طاهري 2091988758 1354 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي آموزشي و پژوهشي دولتي 9355230958 31/06/1398
1495 مازندران مصطفي عزيزي 2091918946 1346 کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايي مالي دولتي 9365578825 23/11/1398
1496 مازندران حميد عليپور 2161946692 1361 كارشناسي‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي - پژوهشي دولتي 9112245303 06/05/1399
1497 مازندران محمد‌باقر علی‌تبار فیروزجایی 2062110685 1354 دکتری روابط بین‌الملل روابط بين‌الملل دولتي 9111181655 23/11/1398
1498 مازندران علي عليجاني‌روشن 2061027199 1354 كارشناسي‌ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتي 9112111339 06/05/1399
1499 مازندران مجتبی علیزاده 2093272369 1362 کارشناسی‌ارشد آمار شغلي اختصاصي دولتي 9119520642 23/11/1398
1500 مازندران شهاب علي‌نژاد 4999964643 1365 کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9112520331 23/11/1398
1501 مازندران مهران عمادي ازوجي 6279493253 1347 دكتري مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 9111122950 31/06/1398
1502 مازندران علی اصغر غلامی 2162366861 1359 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعي دولتي 9111295600 23/11/1398
1503 مازندران رحمت اله فرحي 5829836580 1345 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي آموزشي و پژوهشي دولتي 9117759542 31/06/1398
1504 مازندران میثم فرخی 2161794159 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلي اختصاصي دولتي 9125440741 23/11/1398
1505 مازندران پرويز قاسمي 2219734455 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشي و پژوهشي دولتي 9113922586 31/06/1398
1506 مازندران احسان قاسمي 2092115561 1359 كارشناسي ارشد مديريت اجرايي اداري- مديريت غيردولتي 9113512703 23/11/1398
1507 مازندران دوستعلي قاسميان 2090512954 1349 کارشناسی‌ارشد ادبيات فارسي آموزشي و پژوهشي دولتي 9111572664 31/06/1398
1508 مازندران صدرالدين كاظمي 5779847606 1347 كارشناسي‌ارشد حقوق حقوق دولتي 9128892808 06/05/1399
1509 مازندران صاحبه كرامتي‌يزدي 2062954441 1356 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ريزي شهري شغلي اختصاصي (فني) دولتي 9111252801 31/06/1398
1510 مازندران فرامرز كردي 2061534864 1349 كارشناسي‌ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتي 9111155897 06/05/1399
1511 مازندران ميثم كرمي 2092332406 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسي برق شغلي اختصاصي دولتي 9111538470 23/11/1398
1512 مازندران مهدي كوپايي 2162299208 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداري مالي دولتي 9127094113 23/11/1398
1513 مازندران مسعود كياني 5799419510 1350 كارشناسي‌ارشد مديريت اداري- مديريت دولتي 9113522149 06/05/1399
1514 مازندران علي گلي‌پور گروي 2259694233 1354 کارشناسی‌ارشد عمران شغلي اختصاصي غيردولتي 9113263969 31/06/1398
1515 مازندران آنديا گیلانی‌فر 2060371139 1357 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتي 9111159755 23/11/1398
1516 مازندران عیسی لطفی 5010707535 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتي آموزشی و پژوهشی دولتي 9113525182 23/11/1398
1517 مازندران حسينعلي محمدي شيركلايي 2259459331 1357 کارشناسی‌ارشد پدافند غيرعامل آموزشي و پژوهشي دولتي 9117140877 31/06/1398
1518 مازندران حامد محمدي فوتمي 2161715704 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع آموزشی و پژوهشی دولتي 9113263502 23/11/1398
1519 مازندران يداله مختارپور 2092528841 1340 کارشناسی‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 9111532983 31/06/1398
1520 مازندران مجيد مخلصي حوض سرخي 2091969559 1351 دكتري مديريت صنعتي- مالي مالي دولتي 9111552673 23/11/1398
1521 مازندران روجا مفيديان 2092261924 1359 كارشناسي‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي- پژوهشي دولتي 9113539707 06/05/1399
1522 مازندران محسن مقري گردرودباري 2064890531 1366 كارشناسي‌ارشد حسابداري مالي دولتي 9112186283 06/05/1399
1523 مازندران ربابه ملک‌پور 2065082550 1364 کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلي اختصاصي دولتي 9359665350 23/11/1398
1524 مازندران حسين منفردي 2142969364 1351 دكتري مديريت استراتژيك آموزشي و پژوهشي دولتي 9123059261 31/06/1398
1525 مازندران سيده فاطمه موسوي 2161759876 1359 کارشناسی‌ارشد شهرسازي شغلي اختصاصي (فني) دولتي 9122970531 31/06/1398
1526 مازندران سيدحسن موسوي اطربي 4999354691 1349 كارشناسي‌ارشد مديريت اداري- مديريت دولتي 9123101800 06/05/1399
1527 مازندران سید رحمن موسوی‌مجد 2063706026 1343 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی حقوق دولتي 9112148848 23/11/1398
1528 مازندران صابر موسي‌پور 4999870894 1363 کارشناسی‌ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 9023005902 23/11/1398
1529 مازندران حميد مولوي 4623199681 1359 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق حقوقي دولتي 9122252812 31/06/1398
1530 مازندران سید مرتضی میرقربانی گنجی 2162252643 1349 دکتری زبان و ادبیات فارسی اداري دولتي 9111539896 23/11/1398
1531 مازندران سيدمحسن ميرمحمدي 2161126342 1345 کارشناسی‌ارشد مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 9113546404 31/06/1398
1532 مازندران عباس نادري 2160955531 1343 دکتری مديريت اداري- مديريت دولتي 9111519260 06/05/1399
1533 مازندران زهرا نجفي 5779898243 1362 کارشناسی‌ارشد مديريت مالي آموزشي و پژوهشي آموزشي و پژوهشي 9364653181 31/06/1398
1534 مازندران كامران نصير احمدي 2064635238 1360 دكتري محيط زيست- ارزيابي و آمايش سرزمين شغلي اختصاصي دولتي 9111172105 31/06/1398
1535 مازندران محمد نعمت زاده 2162257521 1351 كارشناسي‌ارشد علوم سياسي آموزشي - پژوهشي غير دولتي 9112244641 06/05/1399
1536 مازندران علي اصغر نوروزي سروكلايي 2161763180 1360 كارشناسي‌ارشد مديريت مالي مالي غير دولتي 9357978148 06/05/1399
1537 مازندران سيدامير هاشمي 6279578887 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقي دولتي 9111541638 31/06/1398
1538 مازندران رضا همتي 2161803441 1361 كارشناسي‌ارشد كامپيوتر فناوري اطلاعات غير دولتي 9358560060 06/05/1399
1539 مازندران مجتبي ولي‌زاده 2092156314 1360 كارشناسي‌ارشد مديريت صنعتي آموزشی و پژوهشی دولتي 9113513490 23/11/1398
1540 مازندران علی یزدانی‌چراتی 4989831152 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوري اطلاعات دولتي 9120902911 23/11/1398
1541 هرمزگان قنبر آسیابرنژاد 3160972984 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی شغلي اختصاصي دولتی 9173680528 08/10/1398
1542 هرمزگان سولماز احمدی غلامی 3421855511 1362 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9177633744 02/09/1398
1543 هرمزگان محدثه استواره 3392455271 1365 کارشناسی‌ارشد معماری شغلي اختصاصي دولتی 9177675700 30/08/1398
1544 هرمزگان مژده اسدی‌نژاد 3470067694 1371 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9135824160 08/10/1398
1545 هرمزگان علی امیری 3391934026 1359 دکتری حسابداری مدیریت شغلي اختصاصي عضو هیأت علمی (استادیار) 9374973518 30/08/1398
1546 هرمزگان کریم امیری توسلی 3390310754 1358 کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلي اختصاصي دولتی 9173677642 02/09/1398
1547 هرمزگان محمد بارکار 3489435915 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 9177678244 03/09/1398
1548 هرمزگان شهرام بازیار 2391346166 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق قضایی- جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9173601668 08/10/1398
1549 هرمزگان شیدا براهوئی 3380387983 1371 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلي اختصاصي دولتی 9170349415 02/09/1398
1550 هرمزگان شیوا براهوئی 3380387975 1371 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلي اختصاصي دولتی 9174900785 02/09/1398
1551 هرمزگان انسیه برخورداری احمدی 3391799481 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی- بازاریابی شغلي اختصاصي دولتی 9171670556 02/09/1398
1552 هرمزگان عبدالرضا برومند 3420154070 1359 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9176933593 08/10/1398
1553 هرمزگان علیرضا پاکدامن 3391443405 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلي اختصاصي دولتی 9173612818 14/10/1398
1554 هرمزگان امراله پلاشی 4699096697 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9179005102 03/09/1398
1555 هرمزگان علی پیشدار 3390746171 1350 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9120529780 08/10/1398
1556 هرمزگان فخرالدین پیشوائی 3382862042 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9173633191 08/10/1398
1557 هرمزگان علی جامعی 3390239235 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی شغلي اختصاصي دولتی 9173582052 1398.09.03
1558 هرمزگان داریوش جداوی ده نو 6089619981 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت- بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9177675423 02/09/1398
1559 هرمزگان پروانه جعفری‌زاده 2571484206 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9177612563 30/08/1398
1560 هرمزگان سمیه جهانشاهی چهارگنبدی 3071585020 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 9171695329 02/09/1398
1561 هرمزگان عفت جودار 3392385093 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی پلیمر شغلي اختصاصي دولتی 9179044268 02/09/1398
1562 هرمزگان مرضیه چشم‌براه 3390357866 1362 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصاد شغلي اختصاصي دولتی 9177605394 08/10/1398
1563 هرمزگان حجت حاجی‌زاده 3392153141 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9171616866 14/10/1398
1564 هرمزگان معصومه حاجی‌زاده شیاپرانی 3469854939 1360 کارشناسی‌ارشد آب و هواشناسی شغلي اختصاصي دولتی 9112324191 09/10/1398
1565 هرمزگان سیدحسین حسینی 3480005705 1367 کارشناسی‌ارشد مشاوره شغلي اختصاصي دولتی 9173611270 08/10/1398
1566 هرمزگان سعید حسینی‌پور 3391705493 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و منابع انسانی شغلي اختصاصي دولتی 9177674457 03/09/1398
1567 هرمزگان رضا حمزه‌ای ماشاری 5379825443 1353 کارشناسی‌ارشد امور اموزشی شغلي اختصاصي دولتی 9177685365 14/10/1398
1568 هرمزگان داریوش حیدری افشار 3130698892 1352 دکتری حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 9173661119 08/10/1398
1569 هرمزگان زهرا خانکی 3391592516 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت محیط زیست شغلي اختصاصي غیردولتی 9173602169 30/08/1398
1570 هرمزگان آزاده خداوردی 2709374099 1359 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلي اختصاصي دولتی 9171690815 02/09/1398
1571 هرمزگان فروغ خردمند 3489984668 1358 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9173612392 08/10/1398
1572 هرمزگان احمد خزایی 3031333764 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلي اختصاصي دولتی 9179021764 02/09/1398
1573 هرمزگان یعقوب دبیری‌نژاد 3392699411 1365 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9173679202 03/09/1398
1574 هرمزگان سامیه درساره 3440132420 1350 دکتری مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 9173615834 03/09/1398
1575 هرمزگان امین درستکار 3421876398 1363 کارشناسی‌ارشد سینما شغلي اختصاصي دولتی 9360108006 08/10/1398
1576 هرمزگان نصیر دهقانی نظام‌آبادی 3380336084 1370 کارشناسی‌ارشد معماری شغلي اختصاصي دولتی 9173600043 14/10/1398
1577 هرمزگان طیبه راز نهال 3391824336 1351 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9173670078 08/10/1398
1578 هرمزگان محمدحسن رحمانی 5598942453 1356 دکتری جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری شغلي اختصاصي دولتی 9191837955 03/09/1398
1579 هرمزگان سلمه رستخیز 3489679911 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9177639843 30/08/1398
1580 هرمزگان محمدباقر رستمی 2491140497 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9177637699 30/08/1398
1581 هرمزگان راهله روات 1289616345 1360 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9179760178 21/11/1398
1582 هرمزگان خدیجه روشن‌کار 3479232541 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلي اختصاصي دولتی 9176404705 08/10/1398
1583 هرمزگان مهدی زارع کهنعلی 3160972186 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی شغلي اختصاصي دولتی 917648202 02/09/1398
1584 هرمزگان مجید زارع‌زاده 3501134479 1360 کارشناسی‌ارشد فیزیک هسته‌ای شغلي اختصاصي دولتی 9173670610 02/09/1398
1585 هرمزگان رقیه زاهدی‌نژاد 3420141882 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلي اختصاصي دولتی 9171619967 02/09/1398
1586 هرمزگان مریم ساربانی 3392530468 1366 کارشناسی‌ارشد فیزیک هسته‌ای شغلي اختصاصي دولتی 9171590135 02/09/1398
1587 هرمزگان عین‌اله سالار حسینی 3479881254 1338 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي بازنشسته 9173614597 03/09/1398
1588 هرمزگان محمد سالاری اصل 4699079156 1350 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9171616866 03/09/1398
1589 هرمزگان مهشید سالاری‌پور 3470091439 1370 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9135824160 08/10/1398
1590 هرمزگان نوشین سایانی 3392782092 1367 کارشناسی‌ارشد صنایع شغلي اختصاصي دولتی 9173605282 08/10/1398
1591 هرمزگان مریم ستاریان 72571918 1353 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9121965497 08/10/1398
1592 هرمزگان پریسا سعیدی 62689495 1357 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9141164173 08/10/1398
1593 هرمزگان علی سعیدی 3420157568 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلي اختصاصي دولتی 9173601677 03/09/1398
1594 هرمزگان عظیمه سعیدی‌پور 3391643439 1359 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9173619416 02/09/1398
1595 هرمزگان اکبر سلجوقی 3479922768 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلي اختصاصي دولتی 9173684802 08/10/1398
1596 هرمزگان فرشته شهدادنژاد 3031335244 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9372483400 30/08/1398
1597 هرمزگان نجمه شیبانی تذرجی 3392383899 1364 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی - 02/09/1398
1598 هرمزگان سمیرا شیروانی 3392470805 1365 کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلي اختصاصي دولتی 9173388356 02/09/1398
1599 هرمزگان فاطمه طالب سربازی 2593938943 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي غیردولتی 9172903900 08/10/1398
1600 هرمزگان احمد طاهری بجگان 6089520160 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلي اختصاصي دولتی 9173681828 03/09/1398
1601 هرمزگان ثنا طاهری‌پور 3071776489 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9392211270 30/08/1398
1602 هرمزگان الهام عبادی 3091482960 1365 کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلي اختصاصي دولتی 9177974160 30/08/1398
1603 هرمزگان علیرضا عسکری 5729879032 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 9153037653 30/08/1398
1604 هرمزگان سیدماشاالله عظیمی 5039456328 1347 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 913254398 08/10/1398
1605 هرمزگان فهیمه علی‌پور 3392494194 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی پلیمر شغلي اختصاصي دولتی 9171602095 21/11/1398
1606 هرمزگان آلما فرامرزی 2491319004 1359 دکتری مدیریت دولتی- خط‌‌مشی تصمیم‌گیری شغلي اختصاصي دولتی 9171340712 03/09/1398
1607 هرمزگان رویا فرج‌زاده 3392149012 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9171693193 08/10/1398
1608 هرمزگان محمود فیروزی 2510266365 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلي اختصاصي دولتی 9177824434 30/08/1398
1609 هرمزگان عارف قاسمی 3489725948 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9171643147 03/09/1398
1610 هرمزگان محسن قاسمی 2738646476 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9347691921 08/11/1398
1611 هرمزگان سمیه قاسمی‌نژاد 3071228198 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 9179547991 02/09/1398
1612 هرمزگان محمدعلی قانع 2298108765 1361 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9173083745 02/09/1398
1613 هرمزگان معصومه قانعی 4073404407 1365 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلي اختصاصي دولتی 9398264556 08/10/1398
1614 هرمزگان گلاره کاظمی لاری 2292130004 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي غیردولتی 9177613085 -
1615 هرمزگان مریم کمالی 1378246772 1359 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9171616832 02/09/1398
1616 هرمزگان محمد کمالی باغستانی 3392365386 1364 کارشناسی‌ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی شغلي اختصاصي دولتی 9170694505 03/09/1398
1617 هرمزگان ملیحه کهن‌پور 2301124762 1365 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلي اختصاصي دولتی 9177370995 02/09/1398
1618 هرمزگان سمیرا محمدی 3479751131 1363 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلي اختصاصي دولتی 9177636899 03/09/1398
1619 هرمزگان محمد امیر محمدی 3030177211 1361 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلي اختصاصي دولتی 9172844212 03/09/1398
1620 هرمزگان هدی محمدی ترکمانی 3392148121 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلي اختصاصي دولتی 9383427122 30/08/1398
1621 هرمزگان غلامرضا محمودی 3392012051 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 9352549588 08/10/1398
1622 هرمزگان عاطفه مرادی 3380061948 1368 کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلي اختصاصي دولتی 9177684192 21/11/1398
1623 هرمزگان علیرضا مظفری 3391548479 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9177610264 08/10/1398
1624 هرمزگان مهدی پور کیانی 3471589784 1327 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي بازنشسته 9171614800 03/09/1398
1625 هرمزگان عبدالرسول مهرانی 4699627269 1345 کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش شغلي اختصاصي دولتی 9031504787 03/09/1398
1626 هرمزگان محمد میردادی 5549948400 1365 دکتری تاریخ شغلي اختصاصي دولتی 9170954909 08/10/1398
1627 هرمزگان محمد نبوی‌راد 3459503394 1347 کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلي اختصاصي دولتی 9173634461 30/08/1398
1628 هرمزگان الهام نصرتی سکل 2491216531 1363 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 9175460799 03/09/1398
1629 هرمزگان الهام نصیری‌مقدم 3391704918 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA شغلي اختصاصي دولتی 9177631554 30/08/1398
1630 هرمزگان محمد نعمتی 3391384621 1337 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي بازنشسته 9173679022 08/10/1398
1631 هرمزگان محمد نورامینی قشمی 3459656891 1349 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9391047411 08/10/1398
1632 هرمزگان فاطمه نوروزیان 56652763 1351 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9177655462 08/10/1398
1633 هرمزگان اصغر هاشمی 3421813698 1357 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 9179459275 30/08/1398
1634 هرمزگان عبداله همایونفر 3440801012 1351 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9177640138 08/10/1398
1635 هرمزگان حمیده همتی 2296907202 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 9171585770 30/08/1398
1636 هرمزگان هدی یزدان‌پناه 2990406697 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 9177633308 08/10/1398
1637 هرمزگان منیژه یکرنگی 4699792979 1364 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 9386297078 02/09/1398
1638 همدان ایرج اسدی 4011404421 1355 کارشناسی‌ارشد آلودگی‌های محیط زیست شغلي اختصاصي دولتی 9187120632 22/10/1398
1639 همدان زهرا اسفندیاری 1754884008 1354 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9183183922 22/10/1398
1640 همدان حسین اسماعیلی 3871243167 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 9183154798 22/10/1398
1641 همدان مهدی باب‌الحوائجی 3873374242 1354 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلي اختصاصي دولتی 9183071231 22/10/1398
1642 همدان بابک بختیاری 3979288511 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 9189505480 22/10/1398
1643 همدان امیر بختیاریان 3874639096 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی و مالی دولتی 9189074812 22/10/1398
1644 همدان محسن ترابی کمال 4050211866 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی مدیریتی دولتی 9190371325 22/10/1398
1645 همدان حسن ترکمان 3874522687 1359 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9188123358 22/10/1398
1646 همدان عاطفه السادات حسینی کیا 3875647221 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9183198491 22/10/1398
1647 همدان محمد زرگران 3874132765 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت (MBA) اداری - مدیریتی دولتی 9188180589 22/10/1398
1648 همدان علی اکبر سلطانی راد 9188117749 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9188117749 22/10/1398
1649 همدان علیرضا شهبازی 3874516024 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9188184181 22/10/1398
1650 همدان عباس صادقی‌پوریانی 4050682966 1353 کارشناسی‌ارشد ریاضی اداری- مدیریتی و فناوری اطلاعات دولتی 9188111445 22/10/1398
1651 همدان محمد فارسی 3932828313 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9189074812 22/10/1398
1652 همدان مهدی کاویانی‌فر 3874484254 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلي اختصاصي دولتی 9189097988 22/10/1398
1653 همدان مهدی مرادی‌رفعت 3873387124 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9188180589 22/10/1398
1654 همدان مهدی نهاوندی 3932845366 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9183521804 22/10/1398
1655 همدان علی وجدانی‌نوذر 3872146564 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت سوانح طبیعی شغلي اختصاصي دولتی 9183147427 22/10/1398