معاونت آموزشی 021-42501804
021-42501841
نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات‌الهی شمالی، شماره 198