تقویم آموزشی کلاس زنده


# عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام اساتید دوره ثبت نام در دوره
1 سازماندهی 1400-01-29 08:45:00 1400-01-31 12:00:00 مجید کرد رستمی مشاهده و خرید دوره
2 کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) 1400-01-30 14:45:00 1400-03-03 19:00:00 هومن دوستی مشاهده و خرید دوره
3 تجزیه وتحلیل سیستم ها و روش ها 1400-02-04 08:45:00 1400-02-05 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
4 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 1400-02-05 08:45:00 1400-02-07 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
5 مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری 1400-02-06 08:45:00 1400-02-08 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
6 ظرفیت سازی برای کوچک سازی 1400-02-12 08:45:00 1400-02-12 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
7 مدیریت تعارض 1400-02-18 08:45:00 1400-02-19 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
8 خلاقیت و نوآوری (فردی) 1400-02-19 08:45:00 1400-02-21 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
9 خلاقیت و حل مسئله 1400-02-20 08:45:00 1400-02-21 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
10 تفکر سیستمی 1400-02-22 08:45:00 1400-02-22 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
11 کار تیمی و مهارت های تیم سازی 1400-02-25 13:15:00 1400-02-26 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
12 اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی 1400-02-26 08:45:00 1400-02-27 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
13 فرآیند و فنون تصمیم گیری 1400-02-26 08:45:00 1400-02-28 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
14 مدیریت سرمایه اجتماعی 1400-02-27 08:45:00 1400-02-29 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
15 مدیریت مشارکتی 1400-02-27 13:15:00 1400-02-28 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
16 تکنیک های برنامه ریزی 1400-02-28 08:45:00 1400-02-28 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
17 مدیریت زمان 1400-02-29 08:45:00 1400-02-29 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
18 مدیریت تضاد بین فردی 1400-02-29 13:15:00 1400-02-29 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
19 برنامه ریزی عملیاتی 1400-03-01 08:45:00 1400-03-01 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
20 مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری 1400-03-01 13:15:00 1400-03-01 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
21 مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) 1400-03-02 08:45:00 1400-03-04 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
22 برنامه ریزی و مدیریت پروژه 1400-03-02 08:45:00 1400-03-02 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
23 شبکه سازی 1400-03-02 13:15:00 1400-03-02 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
24 مدیریت رفتار سازمانی 1400-03-03 08:45:00 1400-03-09 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
25 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان 1400-03-03 13:15:00 1400-03-04 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
26 مدیریت و ارزیابی عملکرد 1400-03-05 13:15:00 1400-03-05 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
27 مدیریت استراتژیک سازمانی 1400-03-08 13:15:00 1400-03-08 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
28 مدیریت بر مبنای هدف 1400-03-09 13:15:00 1400-03-09 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
29 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 1400-03-10 08:45:00 1400-03-12 12:00:00 علیرضا یوزباشی مشاهده و خرید دوره
30 مدیریت استراتژیک منابع 1400-03-10 13:15:00 1400-03-10 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
31 فنون سنجش و ارزیابی عملکرد 1400-03-11 08:45:00 1400-03-19 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
32 فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال 1400-03-11 13:15:00 1400-03-12 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
33 ارتباطات سازمانی 1400-03-17 13:15:00 1400-03-18 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
34 روانشناسی ارتباطات 1400-03-19 13:15:00 1400-03-19 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
35 زبان بدن و ارتباطات بین فردی 1400-03-22 13:15:00 1400-03-23 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
36 انگیزش در کار 1400-03-23 08:45:00 1400-03-25 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
37 ارتباط خلاق و اثربخش 1400-03-24 13:15:00 1400-03-24 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
38 توانمندسازی منابع انسانی 1400-03-25 13:15:00 1400-03-26 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
39 نظارت و کنترل در مدیریت 1400-03-29 13:15:00 1400-03-30 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
40 اصول سرپرستی 1400-03-31 13:15:00 1400-04-01 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
  • مجموع سطر ها: 42 سطر | نمایش در هر صفحه