تقویم آموزشی کلاس زنده


# عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام اساتید دوره ثبت نام در دوره
1 مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی 1399-10-29 12:45:00 1399-10-29 17:00:00 سید مرتضی موسوی مشاهده و خرید دوره
2 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی 1399-10-30 08:45:00 1399-10-30 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
3 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان 1399-10-29 08:45:00 1399-10-30 17:00:00 فاطمه اسکندر مشاهده و خرید دوره
4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 1399-11-01 08:45:00 1399-11-01 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
5 سازمان ها و مسئولیت اجتماعی 1399-10-30 08:45:00 1399-11-01 17:00:00 خانم شمس مشاهده و خرید دوره
6 کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان ملی بهره وری ایران) 1399-10-29 08:45:00 1399-11-01 17:05:00 ناهید شفیعی،کوروش اسماعیلی،رامسیس افتخاری مقدم مشاهده و خرید دوره
7 شهروندی سازمانی 1399-11-04 08:45:00 1399-11-04 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
8 مدیریت استراتژیک سازمانی 1399-11-04 12:45:00 1399-11-04 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
9 مدیریت بر مبنای هدف 1399-11-05 08:45:00 1399-11-05 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
10 هدایت و رهبری در سازمان 1399-11-05 08:45:00 1399-11-06 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
11 مدیریت استراتژیک منابع 1399-11-06 11:45:00 1399-11-06 16:00:00 مشاهده و خرید دوره
12 مدیریت تکریم ارباب رجوع 1399-11-07 08:45:00 1399-11-07 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
13 گزارش نویسی در امور اداری 1399-11-04 08:45:00 1399-11-07 13:00:00 سیدرضا نیری مشاهده و خرید دوره
14 مدیریت سرمایه اجتماعی 1399-11-06 08:45:00 1399-11-08 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
15 انعطاف پذیری 1399-11-08 08:45:00 1399-11-08 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
16 فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال 1399-11-07 12:45:00 1399-11-08 16:00:00 مشاهده و خرید دوره
  • مجموع سطر ها: 16 سطر | نمایش در هر صفحه