تقویم آموزشی کلاس زنده


# عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام اساتید دوره ثبت نام در دوره
1 آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق 1399-07-13 08:45:00 1399-07-15 12:00:00 مجید کرد رستمی مشاهده و خرید دوره
2 مدیریت سبز 1399-07-14 08:45:00 1399-07-16 13:00:00 علیرضا رحمتی مشاهده و خرید دوره
3 تفکر خلاق 1399-07-19 12:45:00 1399-07-20 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
4 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه 1399-07-21 12:45:00 1399-07-22 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
5 مدیریت بحران 1399-07-21 08:45:00 1399-07-23 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
6 راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان 1399-07-23 12:45:00 1399-07-23 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
7 گزارش نویسی در امور اداری 1399-07-20 08:45:00 1399-07-27 13:00:00 سیدرضا نیری مشاهده و خرید دوره
8 روانشناسی مدیریت تغییر 1399-07-27 12:45:00 1399-07-28 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
9 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 1399-07-28 08:45:00 1399-07-29 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
10 آینده پژوهی 1399-07-29 08:45:00 1399-07-30 12:00:00 محمدعلی برزنونی مشاهده و خرید دوره
11 اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت 1399-07-29 12:45:00 1399-07-30 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
12 تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه 1399-08-03 07:45:00 1399-08-05 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
13 تیم سازی و شیوه کار گروهی 1399-08-05 09:00:00 1399-08-07 12:00:00 محبوبه مظاهری کله رودی مشاهده و خرید دوره
14 فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال 1399-08-06 07:45:00 1399-08-07 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
15 ارتباطات سازمانی 1399-08-10 07:45:00 1399-08-11 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
16 روانشناسی ارتباطات 1399-08-12 12:45:00 1399-08-12 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
17 ارتباط خلاق و اثربخش 1399-08-14 07:45:00 1399-08-14 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
18 زبان بدن و ارتباطات بین فردی 1399-08-17 07:45:00 1399-08-18 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
19 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 1399-09-09 09:00:00 1399-09-09 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
20 انگیزش در کار 1399-09-23 09:00:00 1399-09-25 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
  • مجموع سطر ها: 20 سطر | نمایش در هر صفحه