شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


به روزرسانی بانک اطلاعات مدرسان دوره های آموزشی

تاریخ انتشار: 1402-06-20 13:12:42
دسته‌بندی: اخبار
به‌روزرسانی بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی
براساس بند 7/1 دستورالعمل «نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره-های آموزشی کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29، مشخصات مدرسان دارای «گواهینامه شرایط عمومی تدریس» تا تاریخ 1402/06/20 به‌روزرسانی شده و از طریق لینک «بانک اطلاعات مدرسان»، قابل مشاهده و دریافت است.
در این مرحله، مشخصات مدرسان تأیید صلاحیت شده در «مرکز آموزش مدیریت دولتی» به‌همراه اطلاعات دریافتی از «مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ کرمانشاه»، به‌ترتیب شامل مشخصات 16 و 26 نفر از مدرسان، به بانک اضافه شده است.

مشاهده لیست بانک اطلاعات مدرسان

دانلود فایل PDF بانک اطلاعات مدرسان