شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدرس ویژه دستگاه‌های متقاضی در بهار 1402

تاریخ انتشار: 1402-04-06 13:45:55
دسته‌بندی: اخبار
با توجه به درخواست و توافقات انجام شده با «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»، «بانک ملی ایران»، «مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، و در چارچوب دستورالعمل «نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29، فرایند احراز صلاحیت تدریس و برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدرس ویژه دستگاه‌های مذکور، در بهار 1402 آغاز شده و در حال انجام است.
دوره‌های ویژه 3 دستگاه نخست، به‌شیوه غیرهمزمان (ضبط‌شده) و دوره‌های ویژه «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، به‌شیوه ترکیبی حضوری و غیرهمزمان (ضبط‌شده) برگزار می‌شود.
همچنین دوره‌های تربیت مدرس ویژه متقاضیان فردی و دوره‌های ویژه «وزارت نیرو» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» نیز، به‌صورت مستمر در حال اجراست.
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای هماهنگی اجرای دوره‌ها، درخواست‌های کتبی خود را به مرکز اعلام و برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، با مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی آموزش (شماره تلفن‌های 42501824 و 42501822) تماس حاصل نمایند.