شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


هجدهمین فصلنامه تخصصي «آموزش مدیریت دولتی»

تاریخ انتشار: 1402-03-02 15:09:41
دسته‌بندی: اخبار
« بسمه تعالی »
 
فراخوان مقاله هجدهمین فصلنامه تخصصی «آموزش مدیریت دولتی»
    معاونت پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی با هدف کارآمد نمودن نظام اداری و ایجاد تمهیدات لازم برای تحقق هوشمند سازی نظام اداری و حکمرانی مبتنی بر داده و نیز به منظور افزایش بهره وری نظام اداری و ارتقای امنیت اطلاعات ، شماره هجدهم فصلنامه تخصصي «آموزش مدیریت دولتی» را به موضوع
« هوشمند سازی نظام اداری » با محورهاي ذیل اختصاص داده است:

1.    اصلاح نظام اداری از منظر هوشمند سازی نظام اداری
2.    مورد کاوی،تجربه نگاری و تجربیات کارکردی در ارتباط با هوشمند سازی دستگاه های اجرایی 
3.    بسترها و چالش های هوشمند سازی نظام اداری 
4.    دولت هوشمند
5.    دولت الکترونیک و هوشمند سازی نظام اداری
6.    نظریه ها و مدل های هوشمند سازی دولت
7.    معیار های سازمان های هوشمند
8.    معرفی نمونه های موفق هوشمند سازی نظام اداری در جهان 
9.    بهبود و هوشمند سازی فرایندها
10.    تحول اداری و سرمایه انسانی از منظر هوشمند سازی نظام اداری
11.    هوشمند سازی نظام اداری و دولت پاسخگو
12.    هوشمند سازی نظام اداری و کیفیت زندگی شهروندان
13.    پدافند غیر عامل و دولت هوشمند


  از نویسندگان و پژوهشگران گرامي دعوت مي شود با مراجعه به «سامانه فصلنامه» به آدرس https://patjournal.smtc.ac.ir مقالات (تالیف و ترجمه) و آثار علمي خود را تا تاریخ 1402/4/31 ارسال نمایند. براي کسب اطلاعات بيشتر، با دبيرخانه فصلنامه، واقع در دفتر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی،
به شماره های 02142501522 و 02142501552 تماس حاصل فرمایيد.
در ضمن آرشيو مقالات فصلنامه در پایگاه مجلات تخصصي نور و بانک اطلاعات نشریات کشور، قابل مشاهده است.

                                                                                                                                                                       
دبيرخانه فصلنامه آموزش مدیریت دولتی