شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست علمی -تخصصی "حکمرانی رفتاری؛ الگویی نوین در بهبود رفتارسازمانی"

تاریخ انتشار: 1402-02-30 16:30:35
دسته‌بندی: اخبار
مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار نمود:
نشست علمی -تخصصی "حکمرانی رفتاری؛ الگویی نوین در بهبود رفتارسازمانی"
 
نشست علمی-تخصصی "حکمرانی رفتاری؛ الگویی نوین در بهبود رفتارسازمانی" با سخنرانی دکتر علیرضا چیت سازیان، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) روز یک شنبه مورخ 1402/02/24 از ساعت 10:00 الی 12:00 به صورت برخط (آنلاین) در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارشد.
این نشست با حضور حدود 620 نفر از معاونین، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی سراسر کشور بر بستر سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز و با ارائه محتوای علمی در محورهای حکمرانی و بینش های رفتاری، ابزارهای رفتاری در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری، درعناوین زیر برگزار شد:

-غایت مدیریت رفتاری؛ بهبود رفتار سازمانی
- انواع رویکرد در مواجهه با مسائل(سنتی، رفتاری)
- ابزارهای رویکرد سنتی: اقتدار، تشویق و تنبیه اقتصادی، افزایش ظرفیت و یادگیری، ابزارهای نمادین رویکرد رفتاری 
-خط مشی گذاری رفتاری
-فرصت های رویکرد رفتاری
-اهرم های شناختی و...
گفتنی است در طول برنامه پرسشهای شرکت کنندگان توسط سخنران محترم پاسخ داده شد و نقطه نظرات آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.