شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


"فراخوان مقاله فصلنامه آموزش مدیریت دولتی"

تاریخ انتشار: 1402-02-17 15:55:39
دسته‌بندی: اخبار
«بسمه تعالی»

   بدین وسیله به اطلاع می رساند، شماره هفدهم فصلنامه تخصصی «آموزش مدیریت دولتی»
به موضوع  « جایگاه آموزش در کاهش مشکلات و تنگناهای نظام اداری ایران » با محورهاي ذیل اختصاص یافته است:

1.    نقش آموزش در تعلق سازمانی کارکنان، بهره وری کارکنان، چابک سازی، بازدهی نظام اداری، حل چالش های فرهنگی سازمان
2.    مورد کاوی، تجربه نگاری و ثبت تجربیات کاربردی نقش آموزش در کاهش مشکلات و تنگناهای نظام اداری ایران
3.    ثبت تجارب بکارگیری آموزش شغلی به منظور هوشمند سازی نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک
4.    مطالعات تطبیقی در ارتباط با تجارب سایر کشورها در زمینه بکارگیری آموزشی شغلی به منظور کاهش مشکلات اداره امور عمومی
5.    ثبت تجارب همسو سازی آموزش شغلی با اهداف راهبردی سازمان
از نویسندگان و پژوهشگران گرامي دعوت مي شود با مراجعه به «سامانه فصلنامه» به آدرس https://patjournal.smtc.ac.ir  مقالات و آثار علمي خود را تا تاریخ 1402/2/31 ارسال نمایند.
براي کسب اطلاعات بيشتر، با دبيرخانه فصلنامه با شماره های  02142501522و02142501552 تماس حاصل فرمایيد. 

                                                                   
دبيرخانه فصلنامه آموزش مدیریت دولتی