شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


فراخوان ویژه نامه فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

تاریخ انتشار: 1402-02-12 11:39:40
دسته‌بندی: اخبار
فراخوان ویژه نامه فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

ویژه نامه «سیاست های دولت در مدیریت تولید و مهار تورم» 
معاونت پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای مدیریت شبکه های علمی در جهت تولید و انتقال دانش در حوزه نظام اداری و اداره امور عمومی و با درک اهمیت روزآمدی و کارآمدی دانش بومی مدیریت، در نظر دارد، شماره هفدهم فصلنامه تخصصی «مطالعات و پژوهش های اداری» را به موضوع «سیاست های دولت در مدیریت تولید و مهار تورم» با محورهای ذیل اختصاص دهد.
    ثبت تجارب مدیریتی در زمینه مدیریت تولید و مهار تورم
    تجارب حکمرانی محلی- مشارکتی در مدیریت تولید و مهار تورم
    آسیب شناسی چرخه تولید و ارائه خدمات در ایران
    قوانین، سیاست ها و نقش دولت در توسعه چرخه تولید و مهار تورم در ایران
    راهکارها و الزامات عملی مدیریت تورم و رشد تولید در ایران
    مطالعات تطبیقی سیاست دولت ها در مدیریت تولید و مهار تورم
    مرور سیاست های دولتی در مدیریت تولید و مهار تورم در ایران
    پیش نیازهای سیاستگذاری مدیریت تولید و مهار تورم
از نویسندگان و پژوهشگران گرامی دعوت می شود، مقالات(تالیف و ترجمه) خود را با مراجعه به «سامانه فصلنامه» به آدرس jasr.smtc.ac.ir تا تاریخ 1402/2/31 ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با دبیرخانه فصلنامه، به شماره های02142501416 و 02142501552 تماس حاصل فرمایید.