شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


به روزرسانی بانک اطلاعات مدرسان دوره های آموزشی

تاریخ انتشار: 1402-01-15 11:06:59
دسته‌بندی: اخبار
 بر اساس بند 7/1 دستورالعمل "نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره‌های آموزشی کارکنان دولت"، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29, مشخصات مدرسان تأیید صلاحیت شده تا تاریخ 1402/01/15 به‌روزرسانی شده و از طریق لینک "بانک اطلاعات مدرسان"، قابل مشاهده و دریافت است.

در این مرحله، مشخصات 31 نفر از مدرسان تأیید صلاحیت شده در «مرکز آموزش مدیریت دولتی» به بانک اضافه شده است.


مشاهده لیست بانک اطلاعات مدرسان
دانلود فایل PDF بانک اطلاعات مدرسان