شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


لزوم بازنگری در نظام آموزش کارکنان دولت

تاریخ انتشار: 1401-12-10 22:12:16
دسته‌بندی: اخبار
 به گزارش روابط عمومی مرکز، بعد از ظهر امروز (10 اسفندماه) دکتر محسن میری رئیس مرکز آموزش مدیریت ‏دولتی با دکتر حسن نادری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم دیدار کرد.‏

دکتر میری در این دیدار بر ارتقا بهره‌وری از طریق آموزش کارکنان؛  فعال‌سازی ظرفیت آموزش دستگاه‌های ‏اجرایی؛ ارزیابی اثربخشی آموزش؛ ایجاد هماهنگی میان مرکز آموزش و مراکز آموزشی سازمان مدیریت در ‏استان‌ها تأکید نمود و لزوم بازنگری در نظام آموزش کارکنان دولت را امری ضروری و حیاتی برشمرد که خود ‏می‌تواند نقطه عطفی در نظام آموزشی و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی باشد.‏

‏ در این جلسه، دکتر حسن نادری به ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد آموزشی استان قم در سال‌های اخیر ‏پرداخت.‏